عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۲۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 28 مرداد 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی نقدی 1396/07/02 57,884 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/07/02 83,525 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی نقدی 1396/07/02 98,051 70 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 جامبوبگ سلف 1396/07/12 39,329 66 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/07/12 39,674 506 1,496 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ سلف 1396/07/25 39,674 198 308 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 1396/07/12 38,484 198 308 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف 1396/07/11 41,633 506 1,496 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 41,695 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/07/02 41,695 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی سلف 1396/07/11 46,374 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی نقدی 1396/07/02 46,374 1,210 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی سلف 1396/07/11 46,374 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 سایر نقدی 1396/07/02 51,011 302 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 سایر نقدی 1396/07/02 46,374 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 51,011 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H کیسه نقدی 1396/07/02 46,374 200 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت چوبی نقدی 1396/07/02 47,114 110 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/07/02 44,955 200 800 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پالت چوبی نقدی 1396/07/02 44,955 220 792 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 41,225 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی نقدی 1396/07/02 41,225 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی نقدی 1396/07/02 41,225 600 600 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت چوبی نقدی 1396/07/02 39,721 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 41,508 800 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی نقدی 1396/07/02 41,632 880 440 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 60,900 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 60,900 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 59,177 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 55,041 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 55,041 250 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه نقدی 1396/07/04 56,200 200 0 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 57,660 800 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی نقدی 1396/07/02 66,337 399 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 45,039 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پالت چوبی نقدی 1396/07/02 45,039 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی نقدی 1396/07/02 45,039 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی نقدی 1396/07/02 48,297 154 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/07/02 46,002 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/07/02 47,446 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J پالت چوبی نقدی 1396/07/02 39,783 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/07/02 39,783 550 550 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/07/02 39,783 200 500 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی سلف 1396/07/03 41,634 2,354 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/07/02 39,783 105 315 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/07/02 39,783 300 0 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی سلف 1396/07/25 37,678 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 34,887 2,002 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 34,887 3,982 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 34,189 200 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 34,887 400 1,600 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ سلف 1396/07/24 34,887 400 1,600 پتروشیمی غدیر
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 پالت چوبی نقدی 1396/07/02 21,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 37,526 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 33,356 275 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 38,702 297 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 41,736 200 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 39,135 616 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/07/02 34,786 330 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - 5000S درجه 2 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 34,786 99 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 49,536 75 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 44,032 20 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 30,272 19 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی بوتادین رابر OFF - 1220 درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/07/02 23,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 35,805 120 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 21,881 20 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/07/02 35,805 90 0 پلی پروپیلن جم
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 33,910 66 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پالت پلاستیکی نقدی 1396/07/02 31,398 220 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖