معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 12 اردیبهشت 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,467 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,467 1,491 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 63,131 273 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 63,131 302 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 63,131 168 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 63,131 220 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 68,467 302 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,467 168 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 68,467 68,467 68,467 68,467 2,002 210 210
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 67,659 68,073 68,559 66,975 150 250 150
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 67,629 67,748 67,979 66,975 55 105 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 78,622 30 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 35,464 35,464 35,464 35,464 0 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,464 35,464 35,464 35,464 3,806 3,641 3,553
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,215 37,215 37,215 37,215 2,398 2,101 2,035
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,215 37,215 37,215 37,215 0 176 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,215 506 462 0
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 32,892 32,892 32,892 32,892 2,002 154 154
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 31,905 31,905 31,905 31,905 1,804 924 924
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 31,905 31,905 31,905 31,905 0 154 154
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 45,179 45,409 46,009 42,259 450 2,180 450
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 43,019 43,483 44,019 42,259 500 900 500
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 42,259 42,259 42,259 42,259 506 253 242
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 42,259 42,259 42,259 42,259 0 154 154
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 42,259 42,259 42,259 42,259 600 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 42,259 600 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,539 44,658 45,029 43,500 1,000 2,390 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 43,500 43,500 43,500 43,500 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,500 43,500 43,500 43,500 1,320 418 352
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,620 43,701 43,989 43,500 1,500 1,870 1,480
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 48,412 48,572 48,669 47,850 216 367 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 43,500 43,500 43,500 43,500 518 259 173
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 43,500 43,500 43,500 43,500 0 65 65
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,500 43,500 43,500 43,500 3,300 242 242
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 43,500 43,500 43,500 43,500 0 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,211 44,211 44,211 44,211 440 22 22
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 43,229 43,471 44,059 41,932 2,000 3,300 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 44,659 44,919 45,223 43,155 3,000 4,930 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,388 39,388 39,388 39,388 3,000 810 760
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,388 3,000 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,388 39,388 39,388 39,388 0 590 590
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 39,388 39,388 39,388 39,388 600 48 48
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 39,401 39,439 39,619 39,388 1,012 1,122 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,188 39,188 39,188 39,188 3,003 440 440
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 39,188 39,188 39,188 39,188 0 374 374
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 40,795 40,809 40,960 40,755 500 540 500
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 42,159 42,317 42,700 40,951 700 1,700 700
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 40,237 40,237 40,237 40,237 600 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 40,237 40,237 40,237 40,237 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 40,237 40,237 40,237 40,237 1,012 616 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 40,237 40,237 40,237 40,237 1,320 792 770
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 40,237 40,237 40,237 40,237 0 550 550
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 40,237 40,237 40,237 40,237 0 66 66
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 40,237 40,237 40,237 40,237 1,320 176
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 40,237 40,237 40,237 40,237 0 22 22
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 54,666 54,666 54,666 47,214 50 390 50
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 54,113 54,501 54,889 47,214 100 570 100
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 53,502 53,652 53,999 45,878 50 290 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 51,779 52,097 53,056 51,173 600 1,410 600
تخت جمشید پارس نقدی 51,173 400 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 53,656 53,656 53,656 53,656 600 520 490
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 70,868 302 0 0
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند سلف 40,308 40,308 40,308 40,308 420 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 47,246 47,246 47,246 47,246 220 66 44
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 43,360 43,360 43,360 39,419 3,982 17,754 3,982
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 42,969 42,969 42,969 39,063 210 2,520 210
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 42,969 42,969 42,969 39,063 330 7,370 330
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 42,969 42,969 42,969 39,063 330 4,906 330
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 42,969 42,969 42,969 39,063 330 4,224 330
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 42,969 42,969 42,969 39,063 210 2,163 210
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 42,969 42,969 42,969 39,063 200 1,620 200
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 40,570 40,570 40,570 33,809 198 3,388 198
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 34,435 34,435 34,435 34,435 1,000 640 440
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,870 32,870 32,870 32,870 506 506 396
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 32,870 32,870 32,870 32,870 0 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,355 31,422 31,509 31,305 1,000 1,520 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 31,305 31,305 31,305 31,305 200 340 200
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,519 31,588 32,319 31,305 2,024 3,872 2,024
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,440 31,504 31,819 31,305 2,992 3,784 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,305 31,305 31,305 31,305 2,000 560 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,305 31,305 31,305 31,305 0 220 220
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,435 506 0 0
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,435 34,435 34,435 34,435 330 132 132

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖