معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 19 دی ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 91,033 91,033 91,033 91,033 200 20 20
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 91,033 91,033 91,033 91,033 100 10 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG731 پتروشیمی تندگویان سلف 47,089 47,688 47,780 48,059 99 429 99
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 45,663 46,488 46,488 46,488 176 572 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 47,503 48,010 48,151 48,649 1,166 1,782 1,166
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 46,077 46,288 46,397 46,609 902 1,100 902
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 49,848 49,848 49,848 49,848 0 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 49,848 49,848 49,848 49,848 2,310 2,002 1,320
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 48,376 48,376 48,376 48,376 0 33 33
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 48,376 48,376 48,376 48,376 396 484 363
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 49,394 50,100 50,200 50,539 110 242 110
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 49,394 50,590 50,705 50,899 110 440 110
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 48,582 50,423 50,566 50,889 1,000 1,940 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 48,582 49,888 50,011 50,559 1,210 2,090 1,210
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 48,582 50,109 50,353 50,854 1,000 1,930 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی 48,582 49,259 49,259 49,259 110 264 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی 48,582 48,582 48,582 48,582 242 264 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 48,582 48,582 48,582 48,582 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 53,440 53,440 53,440 53,440 330 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 48,582 49,199 49,328 49,588 704 1,276 704
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 48,582 48,582 48,582 48,582 0 336 336
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 53,624 58,986 58,986 58,986 330 3,366 330
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 47,777 48,111 48,223 48,719 3,000 3,610 3,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 44,544 45,339 45,442 46,111 3,003 6,281 3,003
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 44,544 44,544 44,544 44,544 0 120 120
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 46,548 47,299 47,420 48,029 700 1,040 700
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 48,366 49,370 49,501 49,959 1,012 2,134 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 48,366 49,521 49,650 49,959 1,210 2,200 1,210
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول سلف 48,366 49,069 49,200 49,519 1,210 1,760 1,210
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 58,172 60,293 60,607 61,099 396 1,749 396
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 60,189 60,189 60,189 60,189 200 40 30
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 60,189 60,189 60,189 60,189 200 30 30
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 60,800 60,860 60,947 61,202 650 730 650
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 64,312 64,927 65,146 65,509 750 1,170 750
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 51,907 52,429 52,548 52,729 336 600 336
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 51,907 53,335 53,522 54,939 330 1,276 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 55,480 55,480 55,480 55,480 88 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 52,962 52,962 52,962 52,962 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 52,962 52,962 52,962 52,962 110 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند نقدی 53,125 53,125 53,125 53,125 400 160 120
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 53,125 53,125 53,125 53,125 0 40 40
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم سلف 46,547 50,362 50,378 50,399 1,008 1,848 1,008
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 46,547 46,547 46,547 46,547 288 288 288
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 46,141 50,679 50,781 51,399 1,416 3,912 1,416
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 46,141 51,899 52,237 52,827 55 605 55
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 46,141 51,003 51,162 51,519 147 714 147
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 38,423 38,423 38,423 38,423 220 44 44
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 39,134 39,333 39,742 41,718 500 720 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 34,865 34,865 34,865 34,865 500 420 400
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 35,577 35,577 35,577 35,577 2,508 1,672 1,100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 34,865 34,865 34,865 34,865 0 100 100
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 35,577 35,577 35,577 35,577 0 1,408 1,408
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 35,577 36,627 36,806 38,599 4,004 8,690 4,004
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 35,577 35,750 35,802 35,919 1,000 1,340 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 35,577 37,555 37,887 38,169 484 1,892 484

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖