معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۷.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 مهرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 57,435 57,435 57,435 57,435 399 126 126
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 83,647 83,647 83,647 83,647 100 30 30
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 41,143 45,257 45,257 45,257 506 7,964 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 41,143 45,257 45,257 45,257 814 13,838 814
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 43,174 47,491 47,491 47,491 418 5,995 418
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 41,900 46,090 46,090 46,090 2,310 8,734 2,310
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 42,677 46,295 46,536 46,944 2,200 7,744 2,200
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 42,677 44,155 44,418 45,501 1,500 4,100 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 51,105 51,105 51,105 51,105 220 220 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,459 47,700 47,847 48,459 1,100 2,904 1,100
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 46,459 47,619 47,796 48,369 1,500 3,730 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 51,105 51,105 51,105 51,105 302 173 173
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 46,459 46,499 46,592 46,709 1,015 1,102 1,015
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی (مچینگ) 46,459 46,459 46,459 46,459 0 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,205 47,205 47,205 47,205 110 66 66
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 49,391 54,008 54,466 54,999 2,000 5,680 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 46,783 54,111 54,362 55,019 1,500 5,660 1,500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 42,436 43,149 43,395 44,444 2,002 3,861 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 39,680 42,188 42,421 43,648 2,002 10,340 2,002
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 40,426 40,426 40,426 40,426 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 39,680 41,688 41,831 42,429 2,000 5,920 2,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 41,465 42,509 42,637 43,119 750 1,430 750
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 42,809 44,255 44,415 45,806 1,012 3,179 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 42,809 44,008 44,084 44,333 1,320 2,640 1,320
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 58,414 58,430 58,461 58,469 150 170 150
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 58,414 58,414 58,414 58,414 100 110 100
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 56,761 56,761 56,761 56,761 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 56,761 56,761 56,761 56,761 50 20 10
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 55,081 57,219 57,606 58,559 600 1,360 600
پلی استایرن معمولی 1551 تخت جمشید پارس نقدی 55,081 55,081 55,081 55,081 500 250 230
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 57,722 58,729 58,857 59,529 750 1,050 750
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 47,073 47,073 47,073 47,073 700 700 700
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 47,073 50,669 50,669 50,669 110 506 110
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 50,356 50,400 50,406 50,409 154 176 154
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 42,148 43,439 43,448 43,519 2,992 3,234 2,992
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 41,775 45,952 45,952 45,952 110 1,254 110
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 41,775 44,713 44,862 45,952 700 3,360 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 41,775 44,440 44,821 45,952 330 2,266 330
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 41,775 45,952 45,952 45,952 798 3,192 798
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 41,775 44,859 44,911 45,130 200 1,020 200
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 37,773 37,773 37,773 37,773 220 264 44
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 38,473 38,701 38,981 40,000 500 820 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,276 34,725 34,907 35,111 300 740 300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 34,975 35,555 35,636 36,019 2,508 4,290 2,508
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی (مچینگ) 34,975 34,975 34,975 34,975 0 300 300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان نقدی 34,975 34,975 34,975 34,975 500 180 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 34,975 35,159 35,235 35,444 1,000 1,540 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 34,975 35,555 35,654 35,819 1,000 2,040 1,000

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖