عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

تاریخ عرضه کارگزار عرضه‌کننده نام تجاری نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
1396/08/14 بانک ملی منو اتانول آمین فله نقدی نقدی 1396/08/17 44,432 110 0 پتروشیمی شازند
1396/08/14 بانک ملی تری اتانول آمین فله نقدی نقدی 1396/08/17 47,101 110 0 پتروشیمی شازند
1396/08/14 بانک کشاورزی پلی کربنات 1012 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 115,000 66 0 پتروشیمی خوزستان
1396/08/14 بانک کشاورزی پلی کربنات 0710 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 115,000 66 0 پتروشیمی خوزستان
1396/08/14 حافظ پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه نقدی نقدی 1396/08/19 56,500 200 0 محب بسپار ایده گستر
1396/08/14 حافظ پلی استایرن معمولی MP08 کیسه نقدی نقدی 1396/08/19 54,650 100 0 محب پلیمر قم
1396/08/14 راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
1396/08/14 راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
1396/08/14 راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
1396/08/14 پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 59,000 120 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
1396/08/14 راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
1396/08/14 پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 59,000 120 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 40,962 50 0 پتروشیمی بندرامام
1396/08/14 صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/08/17 45,952 594 0 پتروشیمی جم
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 47,474 60 0 پتروشیمی بندرامام
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 47,888 100 0 پتروشیمی بندرامام
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 39,259 264 0 پتروشیمی تندگویان
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 39,937 220 0 پتروشیمی تندگویان
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 41,416 220 0 پتروشیمی تندگویان
1396/08/14 بانک تجارت آمونیاک (مایع) فله نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/20 8,600 200 0 پتروشیمی شیراز
1396/08/14 آگاه آمونیاک (مایع) فله نقدی نقدی 1396/08/17 8,600 200 0 پتروشیمی کرمانشاه
1396/08/14 بانک تجارت آمونیاک (گاز) کپسول 60 نقدی نقدی 1396/08/20 8,600 100 0 پتروشیمی شیراز
1396/08/14 بانک ملی آرگون فله نقدی سلف 1396/08/29 14,500 200 0 پتروشیمی شیراز
1396/08/14 بانک تجارت اوره پریل کیسه نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/20 11,156 500 0 پتروشیمی شیراز
1396/08/14 بانک ملی اسید نیتریک فله نقدی نقدی 1396/08/17 6,528 300 0 پتروشیمی شیراز
1396/08/14 کالای خاورمیانه اسید سولفوریک فله نقدی نقدی 1396/08/17 3,100 200 0 تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم
1396/08/14 بانک کشاورزی اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه نقدی سلف 1396/08/28 87,200 36 0 پتروشیمی خوزستان
1396/08/14 بانک کشاورزی اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه نقدی سلف 1396/08/28 75,200 53 0 پتروشیمی خوزستان
عرضه های محصولات پتروشیمی در تالار اصلی بورس کالای ایران؛ یکشنبه 14 آبان 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
منو اتانول آمین فله نقدی نقدی 1396/08/17 44,432 110 0 پتروشیمی شازند
تری اتانول آمین فله نقدی نقدی 1396/08/17 47,101 110 0 پتروشیمی شازند
پلی کربنات 1012 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 115,000 66 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات 0710 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 115,000 66 0 پتروشیمی خوزستان
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه نقدی نقدی 1396/08/19 56,500 200 0 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه نقدی نقدی 1396/08/19 54,650 100 0 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 59,000 120 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 59,000 120 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 40,962 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/08/17 45,952 594 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 47,474 60 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 47,888 100 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 39,259 264 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 39,937 220 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 41,416 220 0 پتروشیمی تندگویان
آمونیاک (مایع) فله نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/20 8,600 200 0 پتروشیمی شیراز
آمونیاک (مایع) فله نقدی نقدی 1396/08/17 8,600 200 0 پتروشیمی کرمانشاه
آمونیاک (گاز) کپسول 60 نقدی نقدی 1396/08/20 8,600 100 0 پتروشیمی شیراز
آرگون فله نقدی سلف 1396/08/29 14,500 200 0 پتروشیمی شیراز
اوره پریل کیسه نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/20 11,156 500 0 پتروشیمی شیراز
اسید نیتریک فله نقدی نقدی 1396/08/17 6,528 300 0 پتروشیمی شیراز
اسید سولفوریک فله نقدی نقدی 1396/08/17 3,100 200 0 تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم
اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه نقدی سلف 1396/08/28 87,200 36 0 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه نقدی سلف 1396/08/28 75,200 53 0 پتروشیمی خوزستان

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال 1000 1.2% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 82,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 79,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 70,500 ریال 900 1.28% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 70,500 ریال 800 1.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 70,500 ریال 700 0.99% نمودار و آرشیو
2420h 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 91,300 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 90,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf 91,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 91,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,500 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 97,000 ریال -1000 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 92,500 ریال -1000 1.07% نمودار و آرشیو
1540 80,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 150,000 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 90,800 ریال -200 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 100,500 ریال -4000 3.83% نمودار و آرشیو
ZR230 10,050 ریال -94450 90.38% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖