عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

تاریخ عرضه کارگزار عرضه‌کننده نام تجاری نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
1396/08/14 بانک ملی منو اتانول آمین فله نقدی نقدی 1396/08/17 44,432 110 0 پتروشیمی شازند
1396/08/14 بانک ملی تری اتانول آمین فله نقدی نقدی 1396/08/17 47,101 110 0 پتروشیمی شازند
1396/08/14 بانک کشاورزی پلی کربنات 1012 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 115,000 66 0 پتروشیمی خوزستان
1396/08/14 بانک کشاورزی پلی کربنات 0710 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 115,000 66 0 پتروشیمی خوزستان
1396/08/14 حافظ پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه نقدی نقدی 1396/08/19 56,500 200 0 محب بسپار ایده گستر
1396/08/14 حافظ پلی استایرن معمولی MP08 کیسه نقدی نقدی 1396/08/19 54,650 100 0 محب پلیمر قم
1396/08/14 راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
1396/08/14 راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
1396/08/14 راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
1396/08/14 پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 59,000 120 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
1396/08/14 راهنمای سرمایه‌گذاران پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
1396/08/14 پیشگامان بهپرور پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 59,000 120 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 40,962 50 0 پتروشیمی بندرامام
1396/08/14 صبا جهاد پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/08/17 45,952 594 0 پتروشیمی جم
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 47,474 60 0 پتروشیمی بندرامام
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 47,888 100 0 پتروشیمی بندرامام
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 39,259 264 0 پتروشیمی تندگویان
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 39,937 220 0 پتروشیمی تندگویان
1396/08/14 بانک ملت پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 41,416 220 0 پتروشیمی تندگویان
1396/08/14 بانک تجارت آمونیاک (مایع) فله نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/20 8,600 200 0 پتروشیمی شیراز
1396/08/14 آگاه آمونیاک (مایع) فله نقدی نقدی 1396/08/17 8,600 200 0 پتروشیمی کرمانشاه
1396/08/14 بانک تجارت آمونیاک (گاز) کپسول 60 نقدی نقدی 1396/08/20 8,600 100 0 پتروشیمی شیراز
1396/08/14 بانک ملی آرگون فله نقدی سلف 1396/08/29 14,500 200 0 پتروشیمی شیراز
1396/08/14 بانک تجارت اوره پریل کیسه نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/20 11,156 500 0 پتروشیمی شیراز
1396/08/14 بانک ملی اسید نیتریک فله نقدی نقدی 1396/08/17 6,528 300 0 پتروشیمی شیراز
1396/08/14 کالای خاورمیانه اسید سولفوریک فله نقدی نقدی 1396/08/17 3,100 200 0 تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم
1396/08/14 بانک کشاورزی اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه نقدی سلف 1396/08/28 87,200 36 0 پتروشیمی خوزستان
1396/08/14 بانک کشاورزی اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه نقدی سلف 1396/08/28 75,200 53 0 پتروشیمی خوزستان
عرضه های محصولات پتروشیمی در تالار اصلی بورس کالای ایران؛ یکشنبه 14 آبان 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
منو اتانول آمین فله نقدی نقدی 1396/08/17 44,432 110 0 پتروشیمی شازند
تری اتانول آمین فله نقدی نقدی 1396/08/17 47,101 110 0 پتروشیمی شازند
پلی کربنات 1012 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 115,000 66 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات 0710 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 115,000 66 0 پتروشیمی خوزستان
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه نقدی نقدی 1396/08/19 56,500 200 0 محب بسپار ایده گستر
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه نقدی نقدی 1396/08/19 54,650 100 0 محب پلیمر قم
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 59,000 120 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 57,000 200 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 جامبوبگ نقدی نقدی 1396/08/17 59,000 120 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 40,962 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1396/08/17 45,952 594 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 47,474 60 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/17 47,888 100 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 39,259 264 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 39,937 220 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی / اعتباری سلف 1396/08/29 41,416 220 0 پتروشیمی تندگویان
آمونیاک (مایع) فله نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/20 8,600 200 0 پتروشیمی شیراز
آمونیاک (مایع) فله نقدی نقدی 1396/08/17 8,600 200 0 پتروشیمی کرمانشاه
آمونیاک (گاز) کپسول 60 نقدی نقدی 1396/08/20 8,600 100 0 پتروشیمی شیراز
آرگون فله نقدی سلف 1396/08/29 14,500 200 0 پتروشیمی شیراز
اوره پریل کیسه نقدی / اعتباری نقدی 1396/08/20 11,156 500 0 پتروشیمی شیراز
اسید نیتریک فله نقدی نقدی 1396/08/17 6,528 300 0 پتروشیمی شیراز
اسید سولفوریک فله نقدی نقدی 1396/08/17 3,100 200 0 تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم
اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه نقدی سلف 1396/08/28 87,200 36 0 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه نقدی سلف 1396/08/28 75,200 53 0 پتروشیمی خوزستان

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖