تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۲۶ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا؛ روز سه شنبه 26 خرداد 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام 100 0 0 27,503 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 6,996 418 374 25,669 25,669 25,669 25,669
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 پتروشیمی غدیر 100 120 100 14,406 14,510 14,510 14,510
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 920 20 20 26,193 26,193 26,193 26,193
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,500 300 260 26,193 26,193 26,193 26,193
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی غدیر 0 80 80 26,193 26,193 26,193 26,193
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 800 800 800 28,812 28,812 28,812 28,812
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 176 22 22 25,000 25,000 25,000 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 528 0 0 22,500 0 0 0
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 242 748 242 23,574 24,577 24,853 25,139
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 260 300 260 20,431 20,431 20,436 20,471
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 0 0 24,883 0 0 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 66 66 26,193 26,193 26,193 26,193
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 200 200 25,538 25,538 25,538 25,538
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 60 60 25,538 25,538 25,538 25,538
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 1,000 1,230 1,000 44,073 44,073 44,102 44,300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 110 154 110 43,760 43,760 43,760 43,760
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 5,005 1,529 1,111 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 پتروشیمی جم 275 484 275 39,666 40,362 40,557 40,889
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی OFF - CRP100B درجه 1 پتروشیمی جم 220 308 220 40,654 40,707 40,824 41,122
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N(مچینگ) پتروشیمی جم 0 506 506 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 1,460 1,260 43,760 43,760 43,760 43,760
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 240 240 43,760 43,760 43,760 43,760
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 814 6,864 814 36,099 39,708 39,708 39,708
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 44 44 45,124 45,124 45,124 45,124
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,320 275 187 45,124 45,124 45,124 45,124
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 154 154 45,124 45,124 45,124 45,124
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 0 0 45,124 0 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 220 220 220 44,230 44,230 44,230 44,230
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 110 77 77 43,603 43,603 43,603 43,603
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 110 110 110 44,230 44,230 44,230 44,230
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 726 110 39,243 41,111 41,230 41,351
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 33 33 43,603 43,603 43,603 43,603
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 770 154 154 43,603 43,603 43,603 43,603
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 280 20 20 44,426 44,426 44,426 44,426
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 580 580 44,426 44,426 44,426 44,426
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 40 40 44,426 44,426 44,426 44,426
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 220 286 220 45,799 45,866 46,007 47,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 110 0 0 45,799 0 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 24 24 45,671 45,671 45,671 45,671
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پلیمر کرمانشاه 384 624 384 41,104 41,449 41,667 42,189
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 24 24 45,671 45,671 45,671 45,671
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 290 290 45,783 45,783 45,783 45,783
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 220 0 0 45,783 0 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 220 0 0 45,783 0 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,380 1,000 44,073 45,308 46,228 47,639
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 2,000 380 320 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 0200(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 50 50 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,518 110 110 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 22 22 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 151 151 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518 64 64 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) پتروشیمی لاله 0 21 21 44,073 44,073 44,073 44,073
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 220 1,342 220 45,700 50,270 50,270 50,270
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 1,012 132 132 45,700 45,700 45,700 45,700
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 506 66 66 45,705 45,705 45,705 45,705
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 1,400 2,400 1,320 45,700 45,700 45,700 45,700
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 260 80 60 45,705 45,705 45,705 45,705
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 60 60 45,700 45,700 45,700 45,700
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 803 506 33,589 33,777 33,931 34,339
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 506 154 154 32,089 32,089 32,089 32,089
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 2,002 209 187 32,089 32,089 32,089 32,089
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 500 160 160 35,255 35,255 35,255 35,255
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 1,000 260 220 35,255 35,255 35,255 35,255
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 495 0 0 33,755 0 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 154 154 33,755 33,755 33,755 33,755
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 132 132 32,089 32,089 32,089 32,089
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 60 60 35,255 35,255 35,255 35,255
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 506 506 506 32,470 32,470 32,470 32,470
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 506 506 506 32,470 32,470 32,470 32,470
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,001 1,001 1,001 32,470 32,470 32,470 32,470
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 600 0 0 48,857 0 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 600 390 390 50,426 50,426 50,426 50,426
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 270 100 46,555 53,899 54,102 54,361
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 50 0 46,555 0 0 0
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 20 20 45,642 45,642 45,642 45,642
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 پلی پروپیلن جم 242 242 242 38,443 38,443 38,443 38,443
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 660 44 44 48,674 48,674 48,674 48,674
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 660 22 22 48,674 48,674 48,674 48,674
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 1,012 748 726 42,400 42,400 42,400 42,400
پلی پروپیلن نساجی Z30S(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 132 132 42,400 42,400 42,400 42,400
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 198 110 42,400 42,400 42,400 42,400
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 440 264 264 42,400 42,400 42,400 42,400
پلی پروپیلن نساجی HP550J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 198 198 42,400 42,400 42,400 42,400
پلی پروپیلن نساجی HP552R(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 22 22 42,400 42,400 42,400 42,400
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 840 1,050 840 42,400 42,501 42,596 42,713
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 450 0 0 45,121 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 990 80 80 45,121 45,121 45,121 45,121
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 450 0 0 45,121 0 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 990 260 260 45,121 45,121 45,121 45,121
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 150 0 0 42,052 0 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 450 180 180 42,052 42,052 42,052 42,052
استایرن بوتادین رابر تیره 1712(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 10 10 42,052 42,052 42,052 42,052

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖