پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۰.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه‌شنبه 29 دی 1394
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام 1,995 0 34,364 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/04
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام 990 0 34,364 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 2,499 0 37,766 پالت فلزی نقدی نقدی 1394/11/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 1,491 0 37,766 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی قائد بصیر 300 0 59,278 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/14
بنزن (COAL BASE) ذوب آهن اصفهان 100 0 11,000 فله نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 2,508 0 29,486 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 506 0 29,486 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 تندگویان 176 0 29,486 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 2,508 0 30,948 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 506 0 30,948 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/18
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,012 0 30,948 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/17
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,012 0 30,948 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 تندگویان 110 0 31,208 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 تندگویان 363 0 31,208 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 1,507 0 27,509 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 1,012 0 27,509 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/14
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 1,012 0 27,509 جامبوبگ اعتباری سلف 1394/11/17
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 1,012 0 27,509 جامبوبگ نقدی سلف 1394/11/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 1,100 3,894 39,302 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA تبریز 50 0 39,302 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تبریز 50 0 39,483 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA امیرکبیر 440 0 37,904 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ امیرکبیر 500 0 38,602 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ جم 220 0 37,509 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 1,000 0 38,276 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/07
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 1,000 0 38,276 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 1,012 0 38,276 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 امیرکبیر 700 0 34,448 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 امیرکبیر 120 0 34,448 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 1,000 2,000 40,777 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 (مشکی) - OFF درجه 1 امیرکبیر 200 930 39,349 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 4,000 0 36,991 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 جم 220 0 36,991 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 جم 220 0 33,292 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J ایلام 1,100 0 34,971 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA تبریز 1,000 500 35,670 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV جم 506 0 35,670 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 جم 77 0 34,971 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 1,012 0 34,971 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV جم 506 0 35,670 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 جم 935 0 31,474 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 200 0 36,370 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV جم 220 0 36,370 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 امیرکبیر 1,000 4,000 37,406 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 جم 66 0 37,406 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 1,100 0 37,406 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 1,760 0 37,406 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/05
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 مارون 440 0 33,665 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 مارون 20 0 33,665 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 جم 572 0 33,665 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 جم 605 0 29,925 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 3 مارون 20 0 20,573 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 1 مارون 440 0 36,699 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 مارون 264 0 32,622 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 مارون 20 0 32,622 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 250 0 38,028 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 250 0 38,028 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 50 0 37,282 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 43,500 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 43,500 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 150 0 43,500 کیسه نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 700 800 40,182 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 800 700 41,021 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 پلی پروپیلن جم 143 0 33,166 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332L درجه 1 نوید زرشیمی 105 0 33,166 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی 1102L رجال 105 0 30,562 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 1,012 0 30,562 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/19
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 2,002 0 30,562 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 مارون 20 0 27,506 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 273 0 30,562 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL رجال 273 0 30,562 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی 1,008 0 30,562 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید E6834 اروند 4,100 0 24,598 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 اروند 1,300 0 22,138 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 اروند 580 0 19,678 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S57 غدیر 400 0 24,598 پالت چوبی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام 990 0 22,362 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/05
پلی وینیل کلراید S65 اروند 990 2,024 22,362 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S65 اروند 200 150 22,362 جامبوبگ نقدی نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S65 غدیر 1,000 0 22,362 جامبوبگ نقدی / اعتباری نقدی 1394/11/04
پلی وینیل کلراید S70 آبادان 60 40 24,598 پالت چوبی نقدی سلف 1394/11/29

قیمت مواداولیه؛ ۴ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,900 ریال 600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 42,800 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,950 ریال -450 1.06% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 600 1.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,750 ریال 250 0.57% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 61,500 ریال 2300 3.74% نمودار و آرشیو
1540 50,500 ریال 1000 1.98% نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,200 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 52,500 ریال 10000 19.05% نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 44,000 ریال 1200 2.73% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,000 ریال 3500 7.29% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 51,000 ریال -2500 4.67% نمودار و آرشیو
R60 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
548R 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
RP340 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 59,000 ریال 10000 16.95% نمودار و آرشیو
440L 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
MR230 45,300 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
ZR230 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 10200 23.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 10300 24.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 43,500 ریال 10300 23.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,500 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR1600 58,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 56,600 ریال 600 1.06% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Hi500 40,000 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال 1500 2.97% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو