معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 10 بهمن ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 48,710 48,923 49,074 50,119 1,500 1,840 1,500
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 52,074 52,074 52,074 52,074 0 66 66
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 95,369 95,369 95,369 95,369 200 40 40
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 51,611 52,089 52,228 52,559 1,188 1,628 1,188
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 50,062 51,188 51,215 51,309 396 990 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 54,159 54,159 54,159 54,159 902 1,023 682
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 54,159 54,159 54,159 54,159 0 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 52,560 52,560 52,560 52,560 792 1,419 594
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 48,710 49,888 50,233 52,109 4,400 6,446 4,400
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 48,710 48,710 48,710 48,710 0 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 48,710 48,710 48,710 48,710 1,008 96 72
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 51,993 51,993 51,993 51,993 1,000 940 720
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 51,993 51,993 51,993 51,993 0 170 170
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف 51,993 51,993 51,993 51,993 990 198 132
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 51,993 51,993 51,993 51,993 1,500 810 460
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 51,993 51,993 51,993 51,993 0 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 57,192 57,192 57,192 57,192 220 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 57,192 57,192 57,192 57,192 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 51,993 51,993 51,993 51,993 240 36 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 51,993 51,993 51,993 51,993 2,200 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 57,704 61,509 61,994 63,474 1,540 4,532 1,540
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 59,775 62,669 63,015 63,459 2,000 3,810 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 51,659 51,659 51,659 51,659 2,500 1,840 710
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 51,659 51,659 51,659 51,659 0 180 180
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 51,659 51,659 51,941 52,699 960 1,296 960
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 49,100 49,100 49,100 49,100 0 11 11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 49,100 49,100 49,100 49,100 3,036 935 759
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,100 49,100 49,100 49,100 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان نقدی 49,100 49,100 49,100 49,100 480 192 144
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 51,309 51,309 51,309 51,309 700 430 270
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 52,074 52,074 52,074 52,074 0 33 33
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 52,074 52,074 52,074 52,074 3,036 242 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 52,074 52,074 52,074 52,074 506 198 132
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 52,074 52,074 52,074 52,074 0 11 11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 52,074 52,074 52,074 52,074 935 330 176
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,074 52,074 52,074 52,074 990 484 462
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 65,088 65,088 65,088 65,088 0 480 480
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 65,668 65,668 65,668 65,668 150 20 20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 65,668 65,668 65,668 65,668 150 20 20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 63,809 63,809 63,809 63,809 150 40 40
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 66,426 66,426 66,426 66,426 600 80 30
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 68,984 68,984 68,984 68,984 750 470 410
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 49,216 54,137 54,137 54,137 1,200 6,024 1,200
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 42,382 42,382 42,382 42,382 220 66 44
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 43,167 43,167 43,167 43,167 500 340 320
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 38,457 38,457 38,457 38,457 500 360 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 38,457 38,457 38,457 38,457 0 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 39,242 39,242 39,242 39,242 2,508 506 242
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 39,242 39,242 39,242 39,242 0 198 198
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 39,242 39,419 39,582 40,369 3,014 4,356 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 39,242 39,563 39,614 39,659 540 1,215 540
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 39,242 39,719 39,812 39,909 1,000 2,080 1,000

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖