معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۱۰ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 10 بهمن ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 48,710 48,923 49,074 50,119 1,500 1,840 1,500
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 52,074 52,074 52,074 52,074 0 66 66
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 95,369 95,369 95,369 95,369 200 40 40
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 51,611 52,089 52,228 52,559 1,188 1,628 1,188
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 50,062 51,188 51,215 51,309 396 990 396
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 54,159 54,159 54,159 54,159 902 1,023 682
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 54,159 54,159 54,159 54,159 0 66 66
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 52,560 52,560 52,560 52,560 792 1,419 594
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 48,710 49,888 50,233 52,109 4,400 6,446 4,400
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 48,710 48,710 48,710 48,710 0 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 48,710 48,710 48,710 48,710 1,008 96 72
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 51,993 51,993 51,993 51,993 1,000 940 720
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 51,993 51,993 51,993 51,993 0 170 170
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف 51,993 51,993 51,993 51,993 990 198 132
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 51,993 51,993 51,993 51,993 1,500 810 460
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 51,993 51,993 51,993 51,993 0 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 57,192 57,192 57,192 57,192 220 132 132
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 57,192 57,192 57,192 57,192 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 51,993 51,993 51,993 51,993 240 36 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 51,993 51,993 51,993 51,993 2,200 110 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 57,704 61,509 61,994 63,474 1,540 4,532 1,540
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 59,775 62,669 63,015 63,459 2,000 3,810 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 51,659 51,659 51,659 51,659 2,500 1,840 710
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف (مچینگ) 51,659 51,659 51,659 51,659 0 180 180
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 51,659 51,659 51,941 52,699 960 1,296 960
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 49,100 49,100 49,100 49,100 0 11 11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 49,100 49,100 49,100 49,100 3,036 935 759
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,100 49,100 49,100 49,100 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پتروشیمی لرستان نقدی 49,100 49,100 49,100 49,100 480 192 144
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 51,309 51,309 51,309 51,309 700 430 270
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 52,074 52,074 52,074 52,074 0 33 33
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 52,074 52,074 52,074 52,074 3,036 242 220
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 52,074 52,074 52,074 52,074 506 198 132
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 52,074 52,074 52,074 52,074 0 11 11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 52,074 52,074 52,074 52,074 935 330 176
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,074 52,074 52,074 52,074 990 484 462
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 65,088 65,088 65,088 65,088 0 480 480
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 65,668 65,668 65,668 65,668 150 20 20
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 65,668 65,668 65,668 65,668 150 20 20
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 63,809 63,809 63,809 63,809 150 40 40
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 66,426 66,426 66,426 66,426 600 80 30
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 68,984 68,984 68,984 68,984 750 470 410
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 49,216 54,137 54,137 54,137 1,200 6,024 1,200
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 42,382 42,382 42,382 42,382 220 66 44
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 43,167 43,167 43,167 43,167 500 340 320
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 38,457 38,457 38,457 38,457 500 360 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 38,457 38,457 38,457 38,457 0 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 39,242 39,242 39,242 39,242 2,508 506 242
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 39,242 39,242 39,242 39,242 0 198 198
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 39,242 39,419 39,582 40,369 3,014 4,356 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 39,242 39,563 39,614 39,659 540 1,215 540
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 39,242 39,719 39,812 39,909 1,000 2,080 1,000

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 134,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 139,000 ریال 3000 2.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
5110 139,000 ریال 1000 0.72% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 132,000 ریال 1000 0.76% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 158,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 133,000 ریال 1000 0.75% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 134,000 ریال 3000 2.24% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 153,000 ریال 9000 5.88% نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 170,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 197,000 ریال 10000 5.08% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 158,000 ریال 10000 6.33% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 148,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 134,000 ریال -2000 1.47% نمودار و آرشیو
1551 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 154,000 ریال 9000 5.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 142,000 ریال 2000 1.41% نمودار و آرشیو
RP340 190,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 134,000 ریال 4000 2.99% نمودار و آرشیو
MR230 190,000 ریال 3000 1.58% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 168,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 168,000 ریال 1000 0.6% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو
ZR 340 178,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
z30 j 153,000 ریال نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖