معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 19 تیرماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 33,353 33,353 33,353 33,353 0 22 22
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 32,072 32,072 32,072 32,072 0 44 44
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,897 37,897 37,897 37,897 1,500 660 560
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,069 240 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,069 240 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,069 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 37,909 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F پتروشیمی کردستان نقدی 41,205 41,205 41,205 41,205 480 60 48
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 40,673 41,888 41,995 42,129 500 1,340 500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,512 37,512 37,512 37,512 960 312 288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 36,056 240 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 36,773 240 0 0
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,201 38,201 38,201 38,201 480 24 24
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 42,690 700 0 0
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی 38,857 38,857 38,857 38,857 140 140 140
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 42,690 500 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,690 43,719 43,873 44,050 110 264 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 42,690 42,869 42,919 43,090 990 1,254 990
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,690 43,120 43,293 43,759 440 770 440
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 43,621 43,621 43,621 43,621 110 44 22
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,764 45,444 45,521 45,639 154 396 154
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 45,018 45,018 45,018 45,018 220 66 44
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 42,690 46,959 46,959 46,959 105 4,431 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 39,931 41,750 41,857 42,009 105 252 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 42,690 46,959 46,959 46,959 420 18,564 420
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی نقدی 43,764 105 21 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T نوید زرشیمی نقدی 43,621 43,621 43,621 43,621 66 22 22
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 37,961 41,757 41,757 41,757 1,596 8,127 1,596
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 37,603 37,915 38,205 38,739 2,332 3,762 2,332
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 37,603 37,829 37,956 38,219 1,584 2,090 1,584
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 37,603 38,019 38,078 38,250 500 980 500
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار نقدی 37,603 37,603 37,603 37,603 903 903 714
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 37,603 37,919 38,001 38,059 440 682 440
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 37,603 38,160 38,234 38,363 200 540 200
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 37,603 38,059 38,608 38,889 252 735 252

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۴ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال 1000 1.2% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 82,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 79,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 70,500 ریال 900 1.28% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 70,500 ریال 800 1.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 70,500 ریال 700 0.99% نمودار و آرشیو
2420h 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,000 ریال -1500 2.22% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak - نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 91,300 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 90,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf 91,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 91,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,500 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 97,000 ریال -1000 1.02% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 92,500 ریال -1000 1.07% نمودار و آرشیو
1540 80,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 150,000 ریال نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 90,800 ریال -200 0.22% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 100,500 ریال -4000 3.83% نمودار و آرشیو
ZR230 10,050 ریال -94450 90.38% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖