معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 2 شهریور 1395
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 تخت جمشید 504 665 504 41,321 41,321 41,321 41,321
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 تخت جمشید 706 212 212 44,762 44,762 44,762 44,762
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 100 0 0 51,475
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی قائد بصیر 100 0 0 60,428
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 1,012 22,033 1,012 29,547 32,501 32,501 32,501
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 1,507 16,896 1,507 31,013 34,114 34,114 34,114
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,507 9,218 1,507 31,013 31,013 32,816 34,114
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 1,507 2,343 1,507 27,433 27,649 27,695 27,834
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) تندگویان 0 132 132 27,433 27,433 27,433 27,433
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 506 374 374 27,433 27,433 27,433 27,433
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله 506 0 0 39,015
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 2,750 4,972 2,750 38,155 39,010 39,452 41,555
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA(مچینگ) تبریز 0 120 120 37,554 37,554 37,554 37,554
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA تبریز 200 100 80 37,554 37,554 37,554 37,554
پلی اتیلن سبک خطی 22403(مچینگ) لرستان 0 24 24 37,554 37,554 37,554 37,554
پلی اتیلن سبک خطی 22403 لرستان 408 96 96 37,554 37,554 37,554 37,554
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 آریا ساسول 176 3,212 176 38,343 42,177 42,177 42,177
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 500 11,210 500 38,343 42,177 42,177 42,177
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول 1,210 2,288 1,210 38,343 39,312 39,867 40,689
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 500 1,760 500 38,343 41,729 41,966 42,177
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00(مچینگ) لاله 0 396 396 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 لاله 1,012 242 88 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) امیرکبیر 0 748 748 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D امیرکبیر 4,400 3,762 3,652 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر 440 1,298 440 38,343 39,222 39,627 40,409
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K(مچینگ) امیرکبیر 0 176 176 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K امیرکبیر 440 110 22 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 700 2,100 700 38,410 42,511 42,998 44,259
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شازند 2,000 3,440 2,000 37,997 41,219 41,929 43,028
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) بندرامام 0 960 960 36,810 36,810 36,810 36,810
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 3,000 610 590 36,810 36,810 36,810 36,810
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 96 96 36,810 36,810 36,810 36,810
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J(مچینگ) مهر 0 66 66 34,398 34,398 34,398 34,398
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J مهر 286 176 176 34,398 34,398 34,398 34,398
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) جم 0 286 286 34,398 34,398 34,398 34,398
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV لرستان 480 0 0 35,070
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 300 1,480 300 35,946 46,519 47,034 47,501
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) ایلام 0 638 638 36,668 36,668 36,668 36,668
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 1,012 528 374 36,668 36,668 36,668 36,668
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 آریا ساسول 1,430 1,606 1,430 36,668 36,668 36,698 36,788
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 100 500 100 39,577 47,119 47,126 47,130
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 100 450 100 39,577 44,389 44,389 44,389
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 600 2,150 600 40,768 44,779 44,911 45,888
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 650 2,610 650 42,385 49,669 49,922 50,999
پلی بوتادین رابر 1220 تخت جمشید 403 0 0 45,055
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 252 0 0 37,245
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 220 0 0 37,245
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 506 1,430 506 32,303 32,420 32,632 32,876
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 506 946 506 32,303 32,469 32,551 32,717
پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 500 840 500 32,303 32,520 32,589 32,777
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 651 1,008 651 32,303 32,519 32,660 32,909
پلی وینیل کلراید E6834(مچینگ) اروند 0 44 44 28,101 28,101 28,101 28,101
پلی وینیل کلراید E6834 اروند 88 44 44 28,101 28,101 28,101 28,101
پلی وینیل کلراید S65 اروند 1,540 15,400 1,540 26,019 28,620 28,620 28,620
پلی وینیل کلراید S65 اروند 506 12,980 506 26,019 28,620 28,620 28,620
پلی وینیل کلراید S65 اروند 500 12,200 500 26,019 28,620 28,620 28,620
پلی وینیل کلراید S65 غدیر 2,000 22,260 2,000 26,019 28,620 28,620 28,620

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ اسفند ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 62,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,500 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 62,400 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 62,700 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 62,800 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 62,500 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,300 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420h 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,900 ریال -100 0.17% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Arak 74,500 ریال 500 0.67% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf 75,000 ریال نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,000 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال 200 0.27% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 64,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 70,200 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
ZR230 66,800 ریال 300 0.45% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 55,200 ریال 8400 15.22% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 54,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 51,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 49,200 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 107,200 ریال -200 0.19% نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖