پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 2 شهریور 1395
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 تخت جمشید 504 665 504 41,321 41,321 41,321 41,321
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 تخت جمشید 706 212 212 44,762 44,762 44,762 44,762
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 100 0 0 51,475
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی قائد بصیر 100 0 0 60,428
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 1,012 22,033 1,012 29,547 32,501 32,501 32,501
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 1,507 16,896 1,507 31,013 34,114 34,114 34,114
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,507 9,218 1,507 31,013 31,013 32,816 34,114
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 1,507 2,343 1,507 27,433 27,649 27,695 27,834
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645(مچینگ) تندگویان 0 132 132 27,433 27,433 27,433 27,433
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 506 374 374 27,433 27,433 27,433 27,433
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله 506 0 0 39,015
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 2,750 4,972 2,750 38,155 39,010 39,452 41,555
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA(مچینگ) تبریز 0 120 120 37,554 37,554 37,554 37,554
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA تبریز 200 100 80 37,554 37,554 37,554 37,554
پلی اتیلن سبک خطی 22403(مچینگ) لرستان 0 24 24 37,554 37,554 37,554 37,554
پلی اتیلن سبک خطی 22403 لرستان 408 96 96 37,554 37,554 37,554 37,554
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 آریا ساسول 176 3,212 176 38,343 42,177 42,177 42,177
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 500 11,210 500 38,343 42,177 42,177 42,177
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول 1,210 2,288 1,210 38,343 39,312 39,867 40,689
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 500 1,760 500 38,343 41,729 41,966 42,177
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00(مچینگ) لاله 0 396 396 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 لاله 1,012 242 88 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D(مچینگ) امیرکبیر 0 748 748 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D امیرکبیر 4,400 3,762 3,652 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر 440 1,298 440 38,343 39,222 39,627 40,409
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K(مچینگ) امیرکبیر 0 176 176 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سبک فیلم 2420K امیرکبیر 440 110 22 38,343 38,343 38,343 38,343
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 700 2,100 700 38,410 42,511 42,998 44,259
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شازند 2,000 3,440 2,000 37,997 41,219 41,929 43,028
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) بندرامام 0 960 960 36,810 36,810 36,810 36,810
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 3,000 610 590 36,810 36,810 36,810 36,810
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 96 96 36,810 36,810 36,810 36,810
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J(مچینگ) مهر 0 66 66 34,398 34,398 34,398 34,398
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J مهر 286 176 176 34,398 34,398 34,398 34,398
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) جم 0 286 286 34,398 34,398 34,398 34,398
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV لرستان 480 0 0 35,070
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 300 1,480 300 35,946 46,519 47,034 47,501
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) ایلام 0 638 638 36,668 36,668 36,668 36,668
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 1,012 528 374 36,668 36,668 36,668 36,668
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 آریا ساسول 1,430 1,606 1,430 36,668 36,668 36,698 36,788
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 100 500 100 39,577 47,119 47,126 47,130
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 100 450 100 39,577 44,389 44,389 44,389
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 600 2,150 600 40,768 44,779 44,911 45,888
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 650 2,610 650 42,385 49,669 49,922 50,999
پلی بوتادین رابر 1220 تخت جمشید 403 0 0 45,055
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 252 0 0 37,245
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 220 0 0 37,245
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 506 1,430 506 32,303 32,420 32,632 32,876
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 506 946 506 32,303 32,469 32,551 32,717
پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 500 840 500 32,303 32,520 32,589 32,777
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال 651 1,008 651 32,303 32,519 32,660 32,909
پلی وینیل کلراید E6834(مچینگ) اروند 0 44 44 28,101 28,101 28,101 28,101
پلی وینیل کلراید E6834 اروند 88 44 44 28,101 28,101 28,101 28,101
پلی وینیل کلراید S65 اروند 1,540 15,400 1,540 26,019 28,620 28,620 28,620
پلی وینیل کلراید S65 اروند 506 12,980 506 26,019 28,620 28,620 28,620
پلی وینیل کلراید S65 اروند 500 12,200 500 26,019 28,620 28,620 28,620
پلی وینیل کلراید S65 غدیر 2,000 22,260 2,000 26,019 28,620 28,620 28,620

قیمت مواداولیه؛ ۳ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,300 ریال 400 0.92% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,500 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 47,700 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,200 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
5110 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,400 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,650 ریال 250 0.62% نمودار و آرشیو
0075 47,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
Lf190 44,700 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 40,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 42,300 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
C30s 43,000 ریال 300 0.7% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 59,200 ریال 2600 4.39% نمودار و آرشیو
1540 49,500 ریال 1000 2.02% نمودار و آرشیو
781 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
785 40,000 ریال -1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,000 ریال -500 1.2% نمودار و آرشیو
825 40,900 ریال -400 0.97% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,000 ریال 200 0.44% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam 42,800 ریال 400 0.93% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 53,500 ریال 4500 8.41% نمودار و آرشیو
R60 49,900 ریال 400 0.8% نمودار و آرشیو
548R 43,500 ریال -14500 25% نمودار و آرشیو
RP340 44,200 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 45,500 ریال -700 1.52% نمودار و آرشیو
MR230 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 46,000 ریال 500 1.09% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 46,000 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,600 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 32,600 ریال 200 0.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 32,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 33,200 ریال -200 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 41,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
510L Arak 42,600 ریال 400 0.94% نمودار و آرشیو
5620 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 57,500 ریال 8500 14.78% نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال -500 0.85% نمودار و آرشیو
R200 56,000 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 42,300 ریال 1500 3.55% نمودار و آرشیو
Hi500 40,200 ریال 1200 2.99% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 49,000 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو