عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ سه شنبه 12 اردیبهشت 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/18 68,467 1,491 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/02/18 68,467 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/17 63,131 168 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/17 63,131 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/18 63,131 273 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/02/18 63,131 220 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/17 68,467 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/18 68,467 168 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/02/18 68,467 2,002 0 پتروشیمی بندرامام
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 1396/02/17 66,975 150 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/17 66,975 55 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1396/02/17 78,622 30 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1396/02/17 35,464 3,806 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1396/02/17 37,215 2,398 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 نقدی 1396/02/17 37,215 506 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1396/02/17 32,892 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1396/02/17 31,905 1,804 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/02/17 42,259 450 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/02/17 42,259 500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1396/02/17 42,259 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 نقدی 1396/02/17 42,259 600 600 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 نقدی 1396/02/17 42,259 600 600 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/02/17 43,500 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/02/17 43,500 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/02/17 43,500 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/02/17 47,850 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/02/17 43,500 518 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1396/02/17 43,500 330 2,970 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ نقدی 1396/02/17 44,211 440 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/02/17 41,932 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/02/23 43,155 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/17 39,388 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/02/17 39,388 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/02/17 39,388 600 600 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/02/17 39,388 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1396/02/17 39,188 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/02/17 40,755 500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/02/17 40,951 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/02/17 40,237 600 0 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/02/17 40,237 1,320 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/02/17 40,237 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/02/17 40,237 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1396/02/17 47,214 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/02/17 47,214 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1396/02/17 45,878 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/02/17 51,173 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/02/17 51,173 400 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/02/17 53,656 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1396/02/17 70,868 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن پزشکی V30GA سلف 1396/02/22 40,308 420 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1396/02/17 47,246 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1396/02/17 39,419 3,982 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1396/02/17 39,063 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1396/02/17 39,063 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J سلف 1396/02/28 39,063 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1396/02/17 39,063 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/02/17 39,063 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/02/17 39,063 200 0 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1396/03/10 33,809 198 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/02/17 34,435 1,000 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1396/02/17 32,870 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/17 31,305 2,024 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/17 31,305 2,000 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/18 31,305 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/02/17 31,305 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/03/10 31,305 200 300 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/02/17 34,435 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/02/17 34,435 330 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 نقدی 1396/02/17 54,774 40 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/02/17 50,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/02/17 56,818 20 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/02/17 40,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/02/17 50,505 90 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1396/02/17 60,000 40 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1396/02/17 61,620 20 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/02/17 48,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1396/02/17 54,774 150 0 پتروشیمی بندرامام
پتاس (کلرید پتاسیم) نقدی 1396/02/17 10,000 500 0 مجتمع پتاس خور و بیابانک
پلی اتیلن سبک OFF - PEWAX درجه 2 نقدی 1396/02/17 19,575 80 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 نقدی 1396/02/17 38,033 40 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0075 درجه 2 نقدی 1396/02/17 34,800 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 1 نقدی 1396/02/17 39,150 40 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 0200 درجه 2 نقدی 1396/02/17 34,800 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین LMP نقدی 1396/02/17 25,602 110 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 نقدی 1396/02/17 37,739 40 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 2 نقدی 1396/02/17 31,510 40 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 3 نقدی 1396/02/17 21,663 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1 نقدی 1396/02/17 36,758 20 0 پتروشیمی شازند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1396/02/17 27,047 580 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/02/17 28,175 814 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/02/17 28,175 22 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1396/02/17 25,044 60 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 نقدی 1396/02/17 25,044 20 0 پتروشیمی بندرامام
کنسانتره فسفات نقدی 1396/02/17 2,300 1,000 2,000 مجتمع فسفات اسفوردی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖