معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 6 شهریور ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 40,002 240 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 40,002 240 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 40,002 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پتروشیمی کردستان نقدی 43,971 120 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پتروشیمی کردستان نقدی 48,368 240 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 43,971 180 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 39,549 39,549 39,549 39,549 440 264 264
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,549 39,549 39,549 39,549 0 24 24
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 39,549 39,549 39,549 39,549 960 384 384
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 39,676 39,676 39,676 39,676 1,012 858 748
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 39,676 39,676 39,676 39,676 0 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 43,524 43,524 43,524 43,524 110 88 88
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 43,524 43,788 43,822 44,019 660 946 660
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 43,524 43,790 43,900 44,019 550 946 550
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 44,469 44,469 44,469 44,469 110 110 110
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 43,524 47,876 47,876 47,876 440 18,634 440
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 43,524 47,876 47,876 47,876 147 6,594 147
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی نقدی 38,359 38,929 39,489 39,839 105 189 105
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 38,723 42,595 42,595 42,595 1,512 7,119 1,512
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 38,359 39,389 39,551 40,519 1,496 4,884 1,496
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 38,359 39,103 39,238 39,456 990 2,508 990
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 38,359 39,630 39,685 40,209 399 1,491 399
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,359 40,009 40,081 40,111 903 2,688 903
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 38,359 39,889 39,980 40,279 836 3,344 836
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 38,359 39,588 39,597 39,633 210 798 210
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 38,359 39,588 39,735 39,909 210 861 210

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖