عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 16 اسفند 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 نقدی 1395/12/21 43,447 600 600 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/12/21 42,472 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/12/21 40,851 600 600 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/12/21 40,851 220 506 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/12/21 41,451 600 600 پلیمر کرمانشاه
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/12/21 43,942 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/12/21 45,017 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نقدی 1395/12/21 38,856 126 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نقدی 1395/12/21 41,184 126 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1395/12/24 43,942 504 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نقدی 1395/12/21 39,214 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/12/21 38,856 420 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1395/12/21 38,856 1,012 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی C30S سلف 1396/01/06 38,856 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1395/12/21 38,856 550 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/12/21 38,856 550 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/12/21 38,856 506 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1395/12/21 38,856 714 294 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نقدی 1395/12/21 38,856 168 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نقدی 1395/12/21 38,856 504 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 نقدی 1395/12/21 39,548 7 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP548R درجه 1 نقدی 1395/12/21 39,548 2 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 3 نقدی 1395/12/21 21,371 20 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 نقدی 1395/12/21 34,970 28 0 پلی پروپیلن جم

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖