عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 3 اسفند 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین نقدی 1395/12/08 63,200 36 0 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین مایع E06 SPL نقدی 1395/12/08 73,200 36 0 پتروشیمی خوزستان
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 سلف 1395/12/18 109,973 2,142 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/08 94,813 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/08 94,813 403 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/12/08 107,765 3,990 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/12/08 107,765 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 1395/12/08 81,878 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/12/09 39,161 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1395/12/08 37,986 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1395/12/08 41,094 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/12/08 39,881 3,014 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1395/12/09 35,996 2,464 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/12/08 42,742 450 4,050 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1395/12/08 42,742 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ نقدی 1395/12/08 44,077 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 نقدی 1395/12/08 51,489 220 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/12/08 46,808 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/12/08 46,808 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/12/08 46,808 80 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F نقدی 1395/12/08 46,808 330 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1395/12/18 42,713 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/12/08 40,677 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/12/08 46,447 275 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/12/08 40,040 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/12/08 40,040 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/12/08 40,767 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/12/08 40,767 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/12/08 40,767 2,200 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/12/08 40,767 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/12/08 62,076 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/12/08 62,076 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/12/08 56,267 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/12/08 56,267 900 0 تخت جمشید پارس
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/12/08 117,052 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/12/08 117,052 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/12/08 42,243 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/12/08 42,243 330 110 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/12/08 42,243 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1395/12/08 45,420 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/12/08 43,326 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/12/08 37,116 1,260 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP510L سلف 1395/12/14 37,116 880 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R سلف 1395/12/20 37,116 1,012 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی SIF030 نقدی 1395/12/08 37,116 252 0 پتروشیمی پلی نار
پلی کربنات 0710 نقدی 1395/12/08 86,000 88 0 پتروشیمی خوزستان
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1395/12/23 37,187 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/12/08 36,154 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/08 34,432 4,994 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/08 34,432 400 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/08 34,432 500 500 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/12/24 34,432 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1395/12/08 70,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1395/12/08 55,000 32 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 نقدی 1395/12/08 33,729 65 0 پلی پروپیلن جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 نقدی 1395/12/08 42,127 506 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1395/12/08 42,127 240 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 نقدی 1395/12/08 46,340 88 0 پتروشیمی لاله
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/12/08 29,750 300 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/12/08 30,989 440 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1395/12/08 33,468 88 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۳ آبان ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 106,400 ریال -1600 1.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 110,700 ریال -1300 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -2500 2.22% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 110,400 ریال -1600 1.43% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 110,900 ریال -1100 0.98% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 110,500 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال 109000 90.08% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 105,500 ریال -1500 1.4% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 105,000 ریال -1500 1.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -2500 2.34% نمودار و آرشیو
0075 108,500 ریال -3000 2.69% نمودار و آرشیو
020 104,900 ریال -2600 2.42% نمودار و آرشیو
Lf190 104,000 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 101,500 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
52518 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -5000 4.35% نمودار و آرشیو
2420h 104,000 ریال -2000 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 100,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 108,900 ریال -2100 1.89% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 105,000 ریال -1000 0.94% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 119,000 ریال -1000 0.83% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 120,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 118,000 ریال -1500 1.26% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
1540 118,000 ریال -3000 2.48% نمودار و آرشیو
1551 117,500 ریال -2500 2.08% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 118,500 ریال -1000 0.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 129,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 210,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 Arak 175,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G 130,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 127,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR 340 157,800 ریال 3800 2.41% نمودار و آرشیو
332C 150,000 ریال -1000 0.66% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 85,500 ریال 1500 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 85,000 ریال 1000 1.18% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 162,000 ریال -2000 1.22% نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
ABS 10415 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 101,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 101,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 162,000 ریال -1000 0.61% نمودار و آرشیو
S 5000 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖