عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 3 اسفند 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین نقدی 1395/12/08 63,200 36 0 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین مایع E06 SPL نقدی 1395/12/08 73,200 36 0 پتروشیمی خوزستان
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 سلف 1395/12/18 109,973 2,142 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/08 94,813 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/12/08 94,813 403 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/12/08 107,765 3,990 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/12/08 107,765 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 1395/12/08 81,878 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/12/09 39,161 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 نقدی 1395/12/08 37,986 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1395/12/08 41,094 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/12/08 39,881 3,014 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1395/12/09 35,996 2,464 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/12/08 42,742 450 4,050 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1395/12/08 42,742 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ نقدی 1395/12/08 44,077 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 نقدی 1395/12/08 51,489 220 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/12/08 46,808 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/12/08 46,808 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/12/08 46,808 80 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F نقدی 1395/12/08 46,808 330 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1395/12/18 42,713 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/12/08 40,677 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/12/08 46,447 275 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/12/08 40,040 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 نقدی 1395/12/08 40,040 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/12/08 40,767 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/12/08 40,767 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/12/08 40,767 2,200 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/12/08 40,767 1,320 0 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/12/08 62,076 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/12/08 62,076 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/12/08 56,267 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/12/08 56,267 900 0 تخت جمشید پارس
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/12/08 117,052 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1395/12/08 117,052 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/12/08 42,243 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/12/08 42,243 330 110 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1395/12/08 42,243 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV نقدی 1395/12/08 45,420 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/12/08 43,326 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/12/08 37,116 1,260 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP510L سلف 1395/12/14 37,116 880 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R سلف 1395/12/20 37,116 1,012 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی SIF030 نقدی 1395/12/08 37,116 252 0 پتروشیمی پلی نار
پلی کربنات 0710 نقدی 1395/12/08 86,000 88 0 پتروشیمی خوزستان
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1395/12/23 37,187 220 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/12/08 36,154 990 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/08 34,432 4,994 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/08 34,432 400 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/12/08 34,432 500 500 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1395/12/24 34,432 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1395/12/08 70,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1395/12/08 55,000 32 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن فیلم OFF - HP525J درجه 1 نقدی 1395/12/08 33,729 65 0 پلی پروپیلن جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2102TX00 درجه 1 نقدی 1395/12/08 42,127 506 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1395/12/08 42,127 240 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2100TN00 درجه 1 نقدی 1395/12/08 46,340 88 0 پتروشیمی لاله
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/12/08 29,750 300 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/12/08 30,989 440 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1395/12/08 33,468 88 0 پتروشیمی اروند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖