تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ چهارشنبه 22 دیماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام نقدی 73,354 73,354 73,354 73,354 441 252 252
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام نقدی 85,662 85,662 85,662 85,662 714 105 105
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان نقدی 37,512 38,555 39,343 40,516 1,562 2,739 1,562
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان نقدی 39,372 39,372 39,372 39,372 2,860 3,201 1,188
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان نقدی 35,229 38,751 38,751 38,751 836 8,998 836
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان سلف 35,229 35,229 35,229 35,229 154 154 154
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر نقدی 42,081 42,889 43,110 44,139 3,500 6,450 3,500
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ شازند نقدی 43,403 43,403 43,403 43,403 300 160 60
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ شازند نقدی (مچینگ) 43,403 43,403 43,403 43,403 0 20 20
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام نقدی 47,096 47,096 47,096 47,096 1,000 540 510
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام نقدی (مچینگ) 47,096 47,096 47,096 47,096 0 40 40
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول نقدی 47,096 47,096 47,096 47,096 990 616 594
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول نقدی (مچینگ) 47,096 47,096 47,096 47,096 0 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام نقدی 47,096 47,096 47,096 47,096 1,500 550 490
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 لاله نقدی 47,096 47,096 47,096 47,096 440 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله نقدی 51,806 51,806 51,806 51,806 432 108 108
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر نقدی 47,096 47,096 47,096 47,096 200 130 60
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شازند نقدی 40,698 44,109 44,499 44,888 500 2,520 500
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام نقدی 40,439 40,439 40,439 40,439 3,000 220 200
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم نقدی (مچینگ) 40,439 40,439 40,439 40,439 0 242 242
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز نقدی 41,057 41,669 41,922 42,169 400 790 400
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز سلف 41,057 41,378 41,491 41,669 400 740 400
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 جم نقدی (مچینگ) 40,393 40,393 40,393 40,393 0 165 165
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام نقدی 40,393 40,393 40,393 40,393 1,012 110 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر نقدی 40,393 40,393 40,393 40,393 1,188 286 264
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 آریا ساسول نقدی 40,393 40,393 40,393 40,393 440 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 آریا ساسول نقدی (مچینگ) 40,393 40,393 40,393 40,393 0 22 22
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز نقدی 51,070 51,070 51,070 51,070 150 60 40
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز نقدی 49,582 49,582 49,582 49,582 150 70 60
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز نقدی 50,004 50,004 50,004 50,004 900 90 60
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز نقدی 51,378 51,378 51,378 51,378 900 900 730
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز نقدی (مچینگ) 51,378 51,378 51,378 51,378 0 60 60
پلی بوتادین رابر 1220 تخت جمشید نقدی 87,452 87,452 87,452 87,452 101 101 101
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف 41,165 41,165 41,165 41,165 440 396 242
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 41,165 41,729 41,929 42,629 440 858 440
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R شازند نقدی 41,165 41,659 41,801 42,289 200 580 200
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 42,273 42,273 42,273 42,273 440 220 154
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 35,918 39,509 39,509 39,509 440 2,002 440
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 35,918 39,509 39,509 39,509 220 1,144 220
پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند نقدی 35,918 39,509 39,509 39,509 500 5,720 500
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 35,918 39,509 39,509 39,509 440 2,574 440
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK رجال نقدی 35,918 39,509 39,509 39,509 273 1,869 273
پلی پروپیلن نساجی Z30S شازند نقدی 35,918 38,632 38,882 39,509 260 480 260
پلی وینیل کلراید S57 آبادان سلف 36,492 36,492 36,492 36,492 500 620 40
پلی وینیل کلراید S57 آبادان سلف 36,492 36,492 36,492 36,492 500 500 200
پلی وینیل کلراید S60 بندرامام نقدی 34,834 34,834 34,834 34,834 704 198 154
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 33,175 33,178 33,203 33,479 2,002 2,332 2,002
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 33,175 33,175 33,175 33,175 500 380 40
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام نقدی 33,175 34,525 34,711 35,109 484 2,222 484
پلی وینیل کلراید S65 غدیر نقدی 33,175 33,459 33,599 33,819 1,000 1,520 1,000
پلی وینیل کلراید S70 بندرامام سلف 36,492 36,492 36,492 36,492 2,000 580 580

قیمت مواداولیه؛ ۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 45,000 ریال -1000 2.17% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,700 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 45,400 ریال 500 1.1% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 45,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 45,900 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,850 ریال 150 0.33% نمودار و آرشیو
5110 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 45,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال -150 0.28% نمودار و آرشیو
020 52,600 ریال -300 0.57% نمودار و آرشیو
Lf190 51,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 45,200 ریال -600 1.31% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 53,700 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 51,300 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 53,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 55,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,350 ریال -350 0.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 48,000 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 43,000 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 47,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam 55,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 55,800 ریال 600 1.08% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 55,500 ریال 1500 2.7% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 50,700 ریال -200 0.39% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 66,000 ریال 9500 14.39% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 51,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 53,500 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
V30s 63,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,500 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 63,000 ریال -300 0.47% نمودار و آرشیو
1540 61,000 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
1551 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 44,200 ریال -400 0.9% نمودار و آرشیو
785 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5030 55,000 ریال نمودار و آرشیو
525 53,000 ریال 1500 2.83% نمودار و آرشیو
552R Jam 51,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 51,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 93,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 94,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 50,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 52,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,800 ریال نمودار و آرشیو
440L 50,500 ریال نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 95,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332C 60,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 39,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 45,800 ریال نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 63,000 ریال -500 0.79% نمودار و آرشیو
EPS 300 63,200 ریال -300 0.47% نمودار و آرشیو
EPS 400 62,200 ریال -300 0.48% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال -1000 1.64% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 107,000 ریال 7000 6.54% نمودار و آرشیو
Lale 1922 50,500 ریال -1200 2.32% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 66,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 63,000 ریال نمودار و آرشیو
R200 64,000 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc 50,500 ریال -500 0.98% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 45,900 ریال نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖