تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 7 دی ماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/10/12 68,433 420 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/10/12 68,433 302 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/10/12 75,134 420 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/10/12 75,134 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 1395/10/12 73,985 100 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1395/10/12 73,985 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1395/10/12 86,852 40 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/10/13 36,979 418 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/10/16 36,979 396 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1395/10/13 38,813 440 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/10/12 38,813 605 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 سلف 1395/10/22 38,813 2,002 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/10/16 34,100 484 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1395/10/12 34,100 330 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/10/16 34,100 154 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/10/12 47,904 440 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/10/12 41,516 500 2,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/10/12 41,516 500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA سلف 1395/10/18 41,516 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ سلف 1395/10/18 42,825 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/10/12 47,157 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/10/12 47,157 990 528 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/10/12 47,157 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/10/12 47,157 440 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/10/12 51,873 432 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1395/10/12 51,873 500 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/10/12 41,795 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/10/12 41,070 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/10/12 40,617 400 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/10/12 40,617 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/10/12 46,238 693 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/10/12 39,860 506 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/10/12 41,654 300 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA سلف 1395/10/28 41,654 400 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/10/12 40,332 1,012 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/10/12 40,332 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/10/12 40,332 1,210 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/10/12 40,332 440 440 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1395/10/12 41,795 110 0 پتروشیمی جم
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/10/12 53,662 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/10/12 53,662 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/10/12 52,099 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/10/12 48,272 850 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/10/12 48,272 350 350 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/10/12 50,352 850 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/10/12 79,560 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نقدی 1395/10/12 41,066 1,000 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/10/12 35,760 315 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/10/12 35,760 140 0 پتروشیمی شازند
پلی کربنات 0407 نقدی 1395/10/12 84,043 200 0 پتروشیمی خوزستان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/10/12 35,249 1,496 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/13 33,570 60 940 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/13 33,570 330 2,662 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/12 33,570 2,002 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/12 33,570 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی کربنات - OFF درجه 1 نقدی 1395/10/12 75,639 40 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات - OFF درجه 1 نقدی 1395/10/12 75,639 20 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات - OFF درجه 2 نقدی 1395/10/12 67,234 198 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات - OFF درجه 3 نقدی 1395/10/12 46,224 198 0 پتروشیمی خوزستان
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1395/10/13 30,213 66 198 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 نقدی 1395/10/13 32,630 22 44 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/10/13 29,005 100 200 پتروشیمی اروند
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 نقدی 1395/10/12 33,436 33 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 نقدی 1395/10/12 36,299 22 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 نقدی 1395/10/12 42,394 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1395/10/12 42,441 250 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 نقدی 1395/10/12 37,364 50 0 پتروشیمی امیرکبیر

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖