معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 3 بهمن ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 50,261 50,761 50,972 52,019 2,046 2,882 2,046
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 52,742 52,899 53,037 53,796 506 1,155 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 51,185 51,185 51,185 51,185 1,782 1,155 693
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 51,185 51,185 51,185 51,185 0 110 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 51,623 51,624 51,638 51,659 55 132 55
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 51,741 53,500 53,787 54,209 110 682 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 47,491 50,589 50,721 51,119 2,640 5,830 2,640
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 47,491 47,491 47,491 47,491 0 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 50,906 51,429 51,580 51,929 1,000 1,540 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 50,906 50,906 50,906 50,906 0 484 484
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف 50,906 50,906 50,906 50,906 1,320 924 682
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 50,906 51,019 51,197 51,444 1,000 1,260 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 55,997 55,997 55,997 55,997 330 286 286
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 50,906 50,906 50,906 50,906 1,012 330 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 55,388 60,926 60,926 60,926 1,540 20,416 1,540
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 50,183 50,499 50,589 50,759 3,000 3,600 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 50,183 50,183 50,183 50,183 110 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 50,183 51,188 51,385 51,699 1,012 2,057 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 46,267 46,629 46,789 47,333 1,012 1,606 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 47,101 47,101 47,101 47,101 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 48,349 48,349 48,357 48,385 700 800 700
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 50,663 50,808 50,835 50,911 506 748 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 50,663 50,719 50,857 51,179 935 1,078 935
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 50,663 50,719 50,808 51,159 1,100 1,276 1,100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 63,942 63,942 63,942 63,942 150 30 30
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 62,132 62,132 62,132 62,132 150 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 62,908 62,908 62,908 62,908 0 70 70
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 62,908 62,908 62,908 62,908 600 280 260
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 65,420 66,366 66,513 67,899 750 1,160 750
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 53,331 60,939 61,048 61,229 418 2,574 418
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 47,824 52,620 52,622 52,624 1,536 2,856 1,536
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 49,493 49,493 49,493 49,493 462 462 462
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 40,581 40,581 40,581 40,581 220 66 66
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 41,333 41,333 41,333 41,333 500 540 220
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 41,333 41,333 41,333 41,333 0 280 280
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 36,824 36,824 36,824 36,824 500 580 440
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 37,575 37,575 37,575 37,575 2,508 2,926 2,244
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 36,824 36,824 36,824 36,824 0 60 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 37,575 37,575 37,575 37,575 0 264 264
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 37,575 38,489 38,621 39,000 3,014 4,862 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 37,575 37,890 37,944 38,329 1,000 1,820 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 37,575 37,666 37,790 37,975 540 1,035 540

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖