معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 3 بهمن ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 50,261 50,761 50,972 52,019 2,046 2,882 2,046
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 52,742 52,899 53,037 53,796 506 1,155 506
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 51,185 51,185 51,185 51,185 1,782 1,155 693
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 51,185 51,185 51,185 51,185 0 110 110
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 51,623 51,624 51,638 51,659 55 132 55
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 51,741 53,500 53,787 54,209 110 682 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 47,491 50,589 50,721 51,119 2,640 5,830 2,640
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 47,491 47,491 47,491 47,491 0 96 96
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 50,906 51,429 51,580 51,929 1,000 1,540 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف (مچینگ) 50,906 50,906 50,906 50,906 0 484 484
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول سلف 50,906 50,906 50,906 50,906 1,320 924 682
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 50,906 51,019 51,197 51,444 1,000 1,260 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 55,997 55,997 55,997 55,997 330 286 286
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 50,906 50,906 50,906 50,906 1,012 330 110
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 6366M پتروشیمی ایلام نقدی 55,388 60,926 60,926 60,926 1,540 20,416 1,540
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 50,183 50,499 50,589 50,759 3,000 3,600 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 50,183 50,183 50,183 50,183 110 88 88
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم نقدی 50,183 51,188 51,385 51,699 1,012 2,057 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 46,267 46,629 46,789 47,333 1,012 1,606 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 47,101 47,101 47,101 47,101 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 48,349 48,349 48,357 48,385 700 800 700
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 50,663 50,808 50,835 50,911 506 748 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 50,663 50,719 50,857 51,179 935 1,078 935
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 50,663 50,719 50,808 51,159 1,100 1,276 1,100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 63,942 63,942 63,942 63,942 150 30 30
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 62,132 62,132 62,132 62,132 150 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 62,908 62,908 62,908 62,908 0 70 70
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 62,908 62,908 62,908 62,908 600 280 260
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 65,420 66,366 66,513 67,899 750 1,160 750
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 53,331 60,939 61,048 61,229 418 2,574 418
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 47,824 52,620 52,622 52,624 1,536 2,856 1,536
پلی پروپیلن نساجی HP564S پلی پروپیلن جم نقدی 49,493 49,493 49,493 49,493 462 462 462
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 40,581 40,581 40,581 40,581 220 66 66
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 41,333 41,333 41,333 41,333 500 540 220
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 41,333 41,333 41,333 41,333 0 280 280
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 36,824 36,824 36,824 36,824 500 580 440
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 37,575 37,575 37,575 37,575 2,508 2,926 2,244
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 36,824 36,824 36,824 36,824 0 60 60
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 37,575 37,575 37,575 37,575 0 264 264
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 37,575 38,489 38,621 39,000 3,014 4,862 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 37,575 37,890 37,944 38,329 1,000 1,820 1,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 37,575 37,666 37,790 37,975 540 1,035 540

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 134,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 139,000 ریال 3000 2.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
5110 139,000 ریال 1000 0.72% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 132,000 ریال 1000 0.76% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 158,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 133,000 ریال 1000 0.75% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 134,000 ریال 3000 2.24% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 153,000 ریال 9000 5.88% نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 170,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 197,000 ریال 10000 5.08% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 158,000 ریال 10000 6.33% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 148,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 134,000 ریال -2000 1.47% نمودار و آرشیو
1551 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 154,000 ریال 9000 5.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 142,000 ریال 2000 1.41% نمودار و آرشیو
RP340 190,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 134,000 ریال 4000 2.99% نمودار و آرشیو
MR230 190,000 ریال 3000 1.58% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 168,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 168,000 ریال 1000 0.6% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو
ZR 340 178,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
z30 j 153,000 ریال نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖