معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۶.۰۷ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 7 شهریور ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید سلف 50,697 50,697 50,697 50,697 294 105 105
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 79,031 100 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 92,775 50 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 37,524 39,359 39,491 39,666 1,012 4,675 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 37,524 39,459 39,743 40,059 1,518 4,433 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 39,377 40,888 41,270 42,133 1,936 6,050 1,936
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 40,002 40,269 40,390 40,919 3,300 4,642 3,300
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 43,971 44,659 44,866 45,200 1,000 1,780 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,971 43,971 43,971 43,971 660 462 462
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 43,971 43,971 43,976 43,999 1,000 1,020 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 43,971 43,971 43,971 43,971 1,015 43 22
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,698 44,698 44,698 44,698 110 44 44
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم نقدی 41,495 2,002 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 41,922 42,972 43,072 43,388 1,000 2,200 1,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,391 43,828 43,978 44,479 2,000 2,980 2,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم نقدی 41,922 42,522 42,904 43,609 2,002 3,278 2,002
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,549 39,549 39,549 39,549 3,000 930 910
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,549 500 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,549 39,549 39,549 39,549 0 450 450
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام نقدی 39,549 1,012 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,549 39,549 39,549 39,549 0 72 72
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 38,853 38,853 38,853 38,853 2,002 110 110
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 38,126 38,126 38,126 38,126 5,005 737 561
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 38,126 38,126 38,126 38,126 0 506 506
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 39,841 41,582 41,932 43,036 700 1,490 700
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 39,676 40,334 40,440 40,639 506 990 506
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 39,676 40,430 40,597 40,789 1,012 2,354 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,676 39,676 39,676 39,676 990 792 792
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 52,895 54,909 55,089 55,142 100 370 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 52,895 52,895 52,895 52,895 200 160 130
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 51,398 51,998 52,091 52,309 50 90 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 49,979 51,333 51,379 51,529 600 1,670 600
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس نقدی 49,979 50,030 50,030 50,030 150 165 150
پلی استایرن مقاوم 4512 محب بسپار ایده گستر نقدی 53,200 200 0 0
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 54,357 55,019 55,160 56,899 600 1,440 600
پلی بوتادین رابر1220 پتروشیمی تخت جمشید سلف 56,084 294 0 0
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند نقدی 43,524 700 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EP2X83CE پتروشیمی شازند نقدی 43,524 400 0 0
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 38,359 40,219 40,537 41,199 700 3,240 700
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 38,359 39,819 40,107 40,559 399 1,764 399
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 38,359 40,429 40,518 40,588 400 2,100 400
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 36,135 36,135 36,135 36,135 220 198 176
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 33,458 33,458 33,458 33,458 1,500 1,500 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,458 33,669 33,705 34,179 2,750 4,158 2,750
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,789 32,789 32,789 32,789 800 560 520
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,458 33,740 33,848 34,800 2,992 5,038 2,992

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖