عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 16 خردادماه 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/03/23 57,982 1,575 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 نقدی 1396/03/23 57,982 380 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/21 54,440 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/23 54,440 441 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/23 54,440 567 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1396/03/23 54,440 210 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/21 57,982 420 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/23 57,982 630 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/23 57,982 1,161 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1396/03/23 57,982 2,002 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1396/03/31 31,942 4,510 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA سلف 1396/04/08 40,709 220 880 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1396/03/21 39,488 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1396/03/21 40,709 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 نقدی 1396/03/21 40,709 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 نقدی 1396/03/21 40,709 240 240 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1396/03/21 41,803 1,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1396/03/21 41,803 990 110 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1396/03/21 41,803 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1396/03/21 45,983 518 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1396/03/21 41,803 1,015 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1396/03/21 45,983 220 880 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1396/03/21 41,803 220 880 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ نقدی 1396/03/21 42,511 550 550 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 سلف 1396/03/30 42,089 500 2,500 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1396/03/21 41,153 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/03/21 38,284 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1396/03/21 38,284 3,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1396/03/21 38,284 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV نقدی 1396/03/21 37,262 240 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV نقدی 1396/03/21 37,970 506 506 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1396/03/21 37,262 240 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/03/21 38,938 700 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1396/03/21 38,938 200 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV نقدی 1396/03/21 38,938 506 506 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/03/21 38,944 880 0 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1396/03/21 38,944 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/03/21 38,944 506 506 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1396/03/21 38,944 1,760 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1396/03/21 38,944 440 440 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N نقدی 1396/03/21 42,089 1,210 1,430 پتروشیمی مارون
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1396/03/21 47,194 150 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1396/03/21 45,858 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1396/03/21 47,143 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1396/03/21 47,143 600 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1396/03/21 49,697 600 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر1220 نقدی 1396/03/21 61,701 315 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن پزشکی V30GA نقدی 1396/03/21 39,481 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1396/03/21 43,271 660 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1396/03/21 43,271 660 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R نقدی 1396/03/21 43,271 660 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R نقدی 1396/03/21 43,271 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1396/03/21 44,334 660 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1396/03/21 43,271 315 210 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1396/03/21 43,271 504 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم HP525J نقدی 1396/03/21 38,596 1,496 550 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی C30S نقدی 1396/03/21 38,242 220 880 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی CR380 نقدی 1396/03/21 39,481 300 0 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی HP500J سلف 1396/03/26 38,242 1,100 1,100 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1396/03/21 38,242 630 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL نقدی 1396/03/21 38,242 210 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 نقدی 1396/03/21 38,242 714 0 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1396/03/21 38,242 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 1396/03/24 38,242 504 252 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید E6834 سلف 1396/04/13 33,660 66 154 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S57 نقدی 1396/03/24 34,283 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S65 سلف 1396/04/12 31,167 200 300 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/21 31,167 200 800 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/21 31,167 1,980 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/21 31,167 1,500 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/23 31,167 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1396/03/21 31,167 500 0 پتروشیمی آبادان
پلی وینیل کلراید S70 نقدی 1396/03/23 34,283 506 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/03/21 28,050 506 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 نقدی 1396/03/21 28,050 100 0 پتروشیمی اروند
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 38504UV درجه 1 نقدی 1396/03/21 35,044 264 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507UV درجه 1 نقدی 1396/03/21 34,173 77 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 60507UV درجه 1 نقدی 1396/03/21 34,173 77 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505UV درجه 1 نقدی 1396/03/21 34,173 143 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL4 درجه 1 نقدی 1396/03/21 34,455 913 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL4 درجه 1 نقدی 1396/03/21 34,455 297 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 نقدی 1396/03/21 30,627 132 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 نقدی 1396/03/21 37,880 88 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 نقدی 1396/03/21 36,623 2,420 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 1 نقدی 1396/03/21 36,638 320 0 پتروشیمی امیرکبیر
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1396/03/21 25,000 50 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1396/03/21 40,000 60 0 پتروشیمی تخت جمشید

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖