معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۷.۲۱ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 21 مهرماه 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 440 20,790 440 30,170 33,187 33,187 33,187
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 1 پتروشیمی مارون 30 630 30 30,290 33,319 33,319 33,319
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی مهر 1,320 2,112 1,320 37,713 38,009 38,094 38,509
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 5,000 90 90 35,809 35,809 35,809 35,809
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,000 6,410 2,000 41,039 42,300 42,881 43,909
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,650 1,000 37,569 40,339 40,485 40,888
پلی اتیلن دورانی 3840 پتروشیمی تبریز 200 930 200 37,241 39,119 39,639 40,965
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 1,001 27,379 1,001 29,032 31,935 31,935 31,935
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 253 5,027 253 29,032 31,935 31,935 31,935
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 150 270 150 54,000 54,629 55,786 56,669
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 605 605 27,444 27,444 27,444 27,444
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 500 3,630 500 38,948 40,859 41,126 42,126
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 814 2,332 814 37,569 38,070 38,202 38,705
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP552R درجه 1 پلی پروپیلن جم 55 1,188 55 30,290 33,319 33,319 33,319
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - RP340N درجه 1 پلی پروپیلن جم 55 1,364 55 35,543 39,097 39,097 39,097
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F پتروشیمی ایلام 506 308 264 37,713 37,713 37,713 37,713
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 22,605 2,002 30,472 33,519 33,519 33,519
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,992 160 160 36,707 36,707 36,707 36,707
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,110 1,000 37,569 39,629 39,926 40,449
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 121 2,310 121 30,472 33,519 33,519 33,519
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 140 420 140 19,189 20,609 20,609 20,609
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 660 660 37,292 37,292 37,292 37,292
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 525 5,187 525 33,656 37,021 37,021 37,021
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 1,015 2,354 1,015 37,569 38,069 38,287 38,595
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,507 924 924 27,444 27,444 27,444 27,444
پلی بوتادین رابر 1220(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 63 63 36,217 36,217 36,217 36,217
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 400 680 400 27,061 27,061 27,090 27,328
پلی اتیلن سنگین فیلم 7000F(مچینگ) پتروشیمی ایلام 0 242 242 37,713 37,713 37,713 37,713
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 0 0 59,278
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 1,991 6,050 1,991 24,601 25,459 25,605 26,569
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 پتروشیمی اروند 484 9,944 484 22,141 24,355 24,355 24,355
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 120 120 24,601 24,601 24,601 24,601
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 220 1,793 220 41,039 45,142 45,142 45,142
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 110 0 0 35,751
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 110 22 22 37,241 37,241 37,241 37,241
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 3,289 506 35,809 37,249 37,671 38,755
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 506 880 506 37,292 37,492 37,733 38,011
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 132 3,223 132 29,032 31,935 31,935 31,935
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 1,000 880 880 24,601 24,601 24,601 24,601
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 2,354 1,015 37,569 38,029 38,144 38,269
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله 110 660 110 37,569 38,850 38,902 39,069
پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پتروشیمی جم 0 44 44 37,241 37,241 37,241 37,241
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 800 22,880 800 33,656 37,021 37,021 37,021
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 550 3,146 550 33,656 37,021 37,021 37,021
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440L درجه 1 پلی پروپیلن جم 44 1,364 44 35,543 39,097 39,097 39,097
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم 660 0 0 39,492
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 2,680 1,000 24,601 25,109 25,655 26,222
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 88 2,772 88 33,942 37,336 37,336 37,336
پلی پروپیلن نساجی OFF - Z30S درجه 3 پتروشیمی مارون 30 990 30 18,511 20,362 20,362 20,362
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 2,002 880 880 27,444 27,444 27,444 27,444
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 200 1,160 200 39,395 51,519 52,355 54,455
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 200 1,310 200 37,498 47,109 47,519 49,019
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 500 0 0 25,000
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 500 0 0 22,500
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی وینیل کلراید OFF - E7244 درجه 2 پتروشیمی اروند 200 0 0 20,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 540 540 35,809 35,809 35,809 35,809
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 396 220 38,218 38,759 38,923 39,129
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی مارون 20 80 20 33,563 35,309 35,309 35,309
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 2 پتروشیمی مارون 20 920 20 29,834 32,817 32,817 32,817
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 890 100 100 40,030 40,030 40,030 40,030
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 440 0 0 40,831
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420H درجه 1 پتروشیمی امیرکبیر 250 9,460 250 33,812 37,193 37,193 37,193
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 220 220 37,713 37,713 37,713 37,713
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 72 72 37,292 37,292 37,292 37,292

قیمت مواداولیه؛ ۲۷ دى ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,700 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 55,400 ریال -300 0.54% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 56,200 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 55,500 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
5110 56,400 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 55,400 ریال 400 0.72% نمودار و آرشیو
0075 56,000 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
020 56,100 ریال -300 0.53% نمودار و آرشیو
Lf190 56,000 ریال -200 0.36% نمودار و آرشیو
22B02 51,700 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
52518 50,500 ریال 300 0.59% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 50,500 ریال 300 0.59% نمودار و آرشیو
2420h 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 54,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 53,900 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 69,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 68,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 68,400 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 68,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 68,400 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 67,500 ریال نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 58,200 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 53,200 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 73,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 68,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 57,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 57,300 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 58,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 60,300 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 70,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
ZR230 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 70,000 ریال 500 0.71% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 43,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 43,600 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,200 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 42,600 ریال 200 0.47% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak 59,100 ریال نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 61,000 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 62,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖