عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 27 آذرماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,637 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,637 1,008 2,016 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 47,649 480 480 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه نقدی 1396/10/02 46,202 220 440 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 42,075 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی نقدی 1396/10/02 42,872 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 46,859 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت چوبی نقدی 1396/10/02 55,101 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/10/02 55,101 220 1,100 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/02 50,113 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه نقدی 1396/10/02 44,458 110 660 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی نقدی 1396/10/02 50,113 99 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/10/02 50,113 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی 1396/10/02 50,113 660 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/10/02 51,149 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه نقدی 1396/10/02 50,113 110 220 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/10/02 52,702 330 110 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی 1396/10/02 50,113 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/10/02 47,047 63 42 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/10/02 50,113 210 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی سلف 1396/10/05 44,856 2,002 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/10/02 44,458 110 440 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,458 440 440 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,458 200 500 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,458 110 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی سلف 1396/10/10 46,449 1,518 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ نقدی 1396/10/02 44,458 105 210 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ نقدی 1396/10/02 44,458 210 693 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,458 200 200 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه نقدی 1396/10/02 44,458 220 1,672 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نقدی 1396/10/02 44,458 504 252 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,081 70 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 40,090 20 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/02 45,102 63 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 35,566 20 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH510L درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/02 40,012 84 0 نوید زرشیمی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 136,000 ریال 6000 4.41% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 132,000 ریال 1000 0.76% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 131,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 136,000 ریال 3000 2.21% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 136,000 ریال 4000 2.94% نمودار و آرشیو
5110 138,000 ریال 8500 6.16% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 136,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 135,000 ریال 7000 5.19% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 140,000 ریال 12000 8.57% نمودار و آرشیو
Lf190 131,000 ریال 5000 3.82% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 169,000 ریال 9000 5.33% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 158,000 ریال 8000 5.06% نمودار و آرشیو
2420h 131,000 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 132,000 ریال 7000 5.3% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 131,000 ریال 7000 5.34% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 144,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 170,000 ریال 31000 18.24% نمودار و آرشیو
C30s 187,000 ریال 1000 0.53% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 148,000 ریال 8000 5.41% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 148,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 136,000 ریال 3000 2.21% نمودار و آرشیو
1551 122,000 ریال 2000 1.64% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 145,000 ریال 6000 4.14% نمودار و آرشیو
510L Jam 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 140,000 ریال 5000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 190,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 130,000 ریال 1000 0.77% نمودار و آرشیو
MR230 187,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 126,000 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 168,000 ریال 2000 1.19% نمودار و آرشیو
ABS150 167,000 ریال 1000 0.6% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو
ZR 340 178,000 ریال نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖