عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۹.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 27 آذرماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,637 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,637 1,008 2,016 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 47,649 480 480 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه نقدی 1396/10/02 46,202 220 440 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 42,075 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی نقدی 1396/10/02 42,872 240 240 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 46,859 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت چوبی نقدی 1396/10/02 55,101 500 1,000 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/10/02 55,101 220 1,100 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/10/02 50,113 700 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی C30G کیسه نقدی 1396/10/02 44,458 110 660 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی نقدی 1396/10/02 50,113 99 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/10/02 50,113 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی 1396/10/02 50,113 660 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/10/02 51,149 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C کیسه نقدی 1396/10/02 50,113 110 220 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی نقدی 1396/10/02 52,702 330 110 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی 1396/10/02 50,113 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/10/02 47,047 63 42 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/10/02 50,113 210 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی سلف 1396/10/05 44,856 2,002 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/10/02 44,458 110 440 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,458 440 440 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,458 200 500 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,458 110 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی سلف 1396/10/10 46,449 1,518 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ نقدی 1396/10/02 44,458 105 210 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ نقدی 1396/10/02 44,458 210 693 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,458 200 200 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه نقدی 1396/10/02 44,458 220 1,672 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ نقدی 1396/10/02 44,458 504 252 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سنگین لوله OFF - CRP100N درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 44,081 70 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 40,090 20 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZB332C درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/02 45,102 63 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP510L درجه 2 پالت چوبی نقدی 1396/10/02 35,566 20 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی OFF - ZH510L درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/10/02 40,012 84 0 نوید زرشیمی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖