تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای روز سه شنبه 6 مهرماه 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 250 0 37,908 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 250 2,250 37,375 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 126 0 37,609 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,958 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 اروند 66 2,464 27,005 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 اروند 60 1,940 27,005 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 مارون 220 506 36,958 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 946 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 220 0 37,382 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 506 506 32,422 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 500 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 220 220 37,382 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 500 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,430 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 506 1,518 32,422 کیسه نقدی سلف 1395/07/13
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 50 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 50 0 39,408 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 700 0 36,130 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 1,000 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شازند 1,000 0 37,092 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 300 0 46,438 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/13
پلی پروپیلن نساجی 1102L رجال 651 0 32,422 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 بندرامام 3,000 0 34,574 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام 66 2,926 27,005 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شازند 500 0 37,908 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 440 0 32,422 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 1,000 0 36,958 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول 660 0 39,036 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N جم 506 0 37,375 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B جم 506 0 40,875 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 682 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 506 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 902 0 30,000 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 799 0 39,036 سایر نقدی نقدی 1395/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 0 37,609 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله 432 0 40,988 سایر نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله 220 0 39,710 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/05
پلی بوتادین رابر 1220 تخت جمشید 302 0 48,717 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تبریز 100 0 39,101 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S70 آبادان 60 440 29,706 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 غدیر 60 1,940 27,005 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J مهر 110 0 34,574 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/05
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 150 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/13
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 150 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 جم 1,012 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 550 4,444 37,908 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 250 2,250 37,375 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 قائد بصیر 100 0 61,446 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 913 0 30,000 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 190 0 37,375 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندرامام 300 0 47,366 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 300 0 46,438 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 880 0 32,422 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/13
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 990 0 32,422 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/19
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 3,000 0 36,958 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/01
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 330 0 37,609 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 1,500 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 100 0 39,785 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 بندرامام 3,000 0 34,574 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 561 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی وینیل کلراید E6834 اروند 66 242 29,165 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV لرستان 480 480 35,248 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 946 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 1,500 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 330 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 350 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی بوتادین رابر 1220 تخت جمشید 302 0 48,717 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/11
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 400 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,430 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,958 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 50 0 39,408 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 700 0 36,130 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 100 0 52,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 0 44,450 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 1,015 0 39,036 سایر نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله 410 0 40,988 سایر نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله 220 0 39,710 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 لاله 220 0 39,036 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی وینیل کلراید S70 آبادان 60 440 29,706 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU جم 88 0 40,888 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 506 0 40,106 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 1,012 0 34,574 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV جم 1,012 0 35,248 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 350 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/27
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 200 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/27
inpia.ir

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖