عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۰۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا برای روز سه شنبه 6 مهرماه 1395
نام تجاری تولیدکننده مقدار پایه افزایش عرضه قیمت پایه نوع بسته بندی نوع تسویه نوع قرارداد تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 250 0 37,908 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 250 2,250 37,375 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 126 0 37,609 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,958 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 اروند 66 2,464 27,005 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 اروند 60 1,940 27,005 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 مارون 220 506 36,958 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 946 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 220 0 37,382 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی C30S مارون 506 506 32,422 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 500 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C مارون 220 220 37,382 کیسه نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 500 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,430 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی پروپیلن نساجی Z30S مارون 506 1,518 32,422 کیسه نقدی سلف 1395/07/13
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 50 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 50 0 39,408 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 700 0 36,130 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 1,000 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شازند 1,000 0 37,092 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 300 0 46,438 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/13
پلی پروپیلن نساجی 1102L رجال 651 0 32,422 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 بندرامام 3,000 0 34,574 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام 66 2,926 27,005 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شازند 500 0 37,908 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 440 0 32,422 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 1,000 0 36,958 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول 660 0 39,036 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N جم 506 0 37,375 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B جم 506 0 40,875 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 682 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 506 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 902 0 30,000 جامبوبگ نقدی سلف 1395/07/26
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 799 0 39,036 سایر نقدی نقدی 1395/07/05
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 0 37,609 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله 432 0 40,988 سایر نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله 220 0 39,710 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/05
پلی بوتادین رابر 1220 تخت جمشید 302 0 48,717 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/04
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ تبریز 100 0 39,101 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/04
پلی وینیل کلراید S70 آبادان 60 440 29,706 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/25
پلی وینیل کلراید S65 غدیر 60 1,940 27,005 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/05
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J مهر 110 0 34,574 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/05
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 150 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/13
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 150 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/13
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 جم 1,012 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 550 4,444 37,908 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 250 2,250 37,375 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 قائد بصیر 100 0 61,446 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 913 0 30,000 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 190 0 37,375 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 بندرامام 300 0 47,366 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 300 0 46,438 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/22
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 880 0 32,422 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/13
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 990 0 32,422 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/19
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام 3,000 0 36,958 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/08/01
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 330 0 37,609 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 1,500 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 100 0 39,785 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 بندرامام 3,000 0 34,574 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 561 0 28,006 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی وینیل کلراید E6834 اروند 66 242 29,165 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV لرستان 480 480 35,248 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 946 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 1,500 0 39,036 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ایلام 330 0 36,840 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 350 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی بوتادین رابر 1220 تخت جمشید 302 0 48,717 پالت چوبی نقدی / اعتباری نقدی 1395/07/11
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 400 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,430 0 31,488 جامبوبگ نقدی سلف 1395/08/04
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 480 36,958 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 100 0 40,590 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز 50 0 39,408 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 700 0 36,130 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 100 0 52,343 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم 100 0 44,450 کیسه نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 1,015 0 39,036 سایر نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله 410 0 40,988 سایر نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله 220 0 39,710 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 لاله 220 0 39,036 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/12
پلی وینیل کلراید S70 آبادان 60 440 29,706 پالت چوبی نقدی سلف 1395/07/28
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU جم 88 0 40,888 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم 506 0 40,106 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 1,012 0 34,574 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV جم 1,012 0 35,248 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/07/11
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 350 0 42,128 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/27
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 200 0 40,814 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/07/27
inpia.ir

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 73,500 ریال 700 0.95% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 68,500 ریال -500 0.72% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 70,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 70,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 73,000 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 73,000 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
0075 6,000 ریال -54400 90.07% نمودار و آرشیو
020 59,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 58,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 54,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 58,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,000 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 60,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 59,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 73,700 ریال -100 0.14% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam 73,500 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 73,800 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,700 ریال -500 0.72% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 71,800 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 90,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 75,300 ریال -300 0.4% نمودار و آرشیو
1551 72,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 71,800 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 71,500 ریال -1100 1.52% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
ZR230 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 76,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,800 ریال -200 0.44% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,300 ریال 600 1.3% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,800 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 57,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 99,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 100,800 ریال -200 0.2% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖