معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۲.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 9 اسفند 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 41,094 41,094 41,094 41,094 0 88 88
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 42,742 42,742 42,742 42,742 0 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 42,742 42,742 42,742 42,742 1,000 280 180
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 42,742 42,742 42,742 42,742 0 24 24
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 42,742 42,742 42,742 42,742 720 72 72
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 51,489 51,639 51,716 51,989 220 308 220
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 46,808 46,808 46,808 46,808 1,210 198 176
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 46,808 46,808 46,808 46,808 0 60 60
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 41,778 46,388 47,074 48,501 1,200 2,400 1,200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند سلف 41,778 44,509 44,873 45,959 1,000 1,960 1,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 40,677 40,677 40,677 40,677 0 40 40
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 40,677 40,677 40,677 40,677 220 176 176
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 40,677 40,677 40,677 40,677 1,440 288 288
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 40,762 40,762 40,762 40,762 1,008 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 40,767 40,767 40,767 40,767 1,210 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,243 42,243 42,243 42,243 110 88 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 42,243 43,319 43,798 43,959 110 528 110
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,243 42,819 43,217 43,909 330 814 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 45,420 45,457 45,483 45,654 330 374 330
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 43,326 43,326 43,326 43,326 0 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 43,326 43,326 43,326 43,326 440 440 220
پلی پروپیلن شیمیایی ZH500M نوید زرشیمی نقدی 37,116 40,827 40,827 40,827 84 693 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 39,462 43,408 43,408 43,408 210 1,428 210
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 37,477 41,224 41,224 41,224 1,512 5,334 1,512
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 37,116 40,827 40,827 40,827 1,050 8,232 1,050
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 37,116 40,827 40,827 40,827 1,500 4,740 1,500
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی مارون نقدی 37,116 38,859 39,235 40,329 1,518 2,552 1,518
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 37,116 38,580 39,070 40,109 1,012 1,892 1,012
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 37,116 40,827 40,827 40,827 798 13,083 798
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 37,116 39,139 39,433 40,827 242 572 242
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 37,116 40,827 40,827 40,827 400 1,920 400
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 37,116 40,827 40,827 40,827 504 4,872 504

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖