تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 23 شهریور 1395
نام کالا تولید کننده قیمت پایه کمترین قیمت قیمت پایانی بیشترین قیمت عرضه تقاضا حجم معامله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,066 38,399 38,532 39,199 3,300 5,302 3,300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 38,065 38,117 38,233 38,600 2,500 2,750 2,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 38,764 38,764 38,764 38,764 2,200 80 20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 37,775 38,379 38,651 38,990 1,000 1,660 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 38,066 38,066 38,066 38,066 500 240 240
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 38,066 38,066 38,066 38,066 0 260 260
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,133 49,489 49,676 50,269 700 2,390 700
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 40,872 44,611 44,792 45,050 700 1,480 700
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 40,319 49,501 49,813 50,289 100 440 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 40,319 49,359 49,399 49,759 150 570 150
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 39,144 49,140 49,181 49,209 50 180 50
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 27,216 31,842 32,291 32,659 2,992 8,866 2,992
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34,539 34,539 34,539 34,539 3,000 200 180
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 27,216 30,519 31,645 32,659 3,014 8,448 3,014
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 38,764 39,029 39,189 39,769 1,500 2,180 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 27,216 29,121 29,512 30,559 1,012 4,796 1,012
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 32,626 33,126 33,127 33,127 1,518 2,288 1,518
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 27,216 28,009 29,101 31,159 3,000 6,160 3,000
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 32,413 32,939 33,199 33,579 500 1,120 500
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 32,413 32,419 32,539 32,876 2,068 2,728 2,068
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 37,372 37,899 38,847 39,529 440 726 440
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 37,372 37,372 37,372 37,372 220 132 110
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 32,413 32,413 32,644 33,229 504 966 504
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 36,796 36,876 36,984 37,138 1,012 1,232 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,927 36,927 36,927 36,927 240 110 110
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 32,413 32,819 33,360 33,719 420 1,386 420
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,927 38,449 38,730 38,888 360 1,300 360
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 37,372 37,372 37,372 37,372 315 168 126
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 37,372 37,372 37,372 37,372 0 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,927 36,927 36,927 36,927 0 130 130
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 45,345 45,345 45,345 45,345 300 240 240
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 37,372 41,109 41,109 41,109 210 4,851 210
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 45,345 45,345 45,345 45,345 504 222 222
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 41,893 41,893 41,893 41,893 101 101 101
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 38,764 40,709 40,915 41,419 1,000 2,310 1,000
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 32,413 32,560 32,634 32,789 651 987 651
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 38,764 38,764 38,764 38,764 1,210 1,166 1,078
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 36,796 37,519 38,018 38,699 506 891 506
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 32,413 33,709 34,017 34,777 500 2,480 500
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 36,796 36,796 36,796 36,796 418 440 418
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 36,927 37,037 37,409 37,979 726 1,144 726
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 32,413 33,458 33,625 34,029 220 616 220
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 32,413 33,679 33,679 33,679 110 484 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 37,372 37,372 37,372 37,372 0 84 84
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 45,345 45,345 45,345 45,345 0 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 38,764 38,764 38,764 38,764 0 132 132
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 32,413 32,789 33,178 34,119 1,892 3,432 1,892
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 37,372 37,459 37,462 37,478 330 418 330
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 36,927 36,927 36,927 36,927 960 120 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 38,764 38,764 38,764 38,764 518 216 194
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 38,764 41,777 42,131 42,640 216 950 216
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,066 38,066 38,066 38,066 1,000 80 70
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,578 28,599 28,672 28,682 682 1,386 682
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31,298 34,427 34,427 34,427 1,012 12,012 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 31,298 34,427 34,427 34,427 1,122 4,730 1,122
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 27,578 29,019 29,182 29,319 1,012 2,772 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 29,820 32,802 32,802 32,802 704 22,352 704
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 36,927 37,809 37,809 37,809 99 275 99
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 38,764 38,764 38,764 38,764 0 1,040 1,040
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 36,927 36,927 36,927 36,927 0 480 480
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 38,764 38,764 38,764 38,764 0 324 324
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,066 38,066 38,066 38,066 0 480 480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 34,539 34,539 34,539 34,539 2,002 143 121
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 38,065 38,065 38,065 38,065 2,002 1,947 1,903
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 40,847 40,847 40,847 40,847 110 22 22
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 29,938 33,009 34,979 35,925 500 3,120 500
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 29,938 32,300 32,840 33,709 500 2,620 500
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان 37,839 37,839 37,839 37,839 50 25 25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 27,216 29,444 30,708 32,077 2,000 6,460 2,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 27,216 27,216 27,216 27,216 3,000 3,940 2,600
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34,539 34,539 34,539 34,539 0 60 60
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 45,345 45,345 45,345 45,345 0 101 101
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 34,539 34,539 34,539 34,539 0 1,364 1,364
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 38,065 38,065 38,065 38,065 0 99 99
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 27,216 27,216 27,216 27,216 0 400 400
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 36,094 47,559 49,351 51,501 600 1,570 600
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 61,258 100 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 52,183 100 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 46,252 300 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 37,372 126 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 46,387 302 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 37,839 480 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان 35,213 480 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 38,764 506 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 38,764 506 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 39,438 506 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 40,066 220 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان 37,839 37,839 37,839 37,839 0 25 25

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖