معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 23 شهریور 1395
نام کالا تولید کننده قیمت پایه کمترین قیمت قیمت پایانی بیشترین قیمت عرضه تقاضا حجم معامله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,066 38,399 38,532 39,199 3,300 5,302 3,300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 38,065 38,117 38,233 38,600 2,500 2,750 2,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 38,764 38,764 38,764 38,764 2,200 80 20
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 37,775 38,379 38,651 38,990 1,000 1,660 1,000
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 38,066 38,066 38,066 38,066 500 240 240
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 38,066 38,066 38,066 38,066 0 260 260
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,133 49,489 49,676 50,269 700 2,390 700
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 40,872 44,611 44,792 45,050 700 1,480 700
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 40,319 49,501 49,813 50,289 100 440 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 40,319 49,359 49,399 49,759 150 570 150
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 39,144 49,140 49,181 49,209 50 180 50
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 27,216 31,842 32,291 32,659 2,992 8,866 2,992
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34,539 34,539 34,539 34,539 3,000 200 180
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 27,216 30,519 31,645 32,659 3,014 8,448 3,014
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 38,764 39,029 39,189 39,769 1,500 2,180 1,500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 27,216 29,121 29,512 30,559 1,012 4,796 1,012
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 32,626 33,126 33,127 33,127 1,518 2,288 1,518
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 27,216 28,009 29,101 31,159 3,000 6,160 3,000
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 32,413 32,939 33,199 33,579 500 1,120 500
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 32,413 32,419 32,539 32,876 2,068 2,728 2,068
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم 37,372 37,899 38,847 39,529 440 726 440
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 37,372 37,372 37,372 37,372 220 132 110
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 32,413 32,413 32,644 33,229 504 966 504
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 36,796 36,876 36,984 37,138 1,012 1,232 1,012
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,927 36,927 36,927 36,927 240 110 110
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی 32,413 32,819 33,360 33,719 420 1,386 420
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,927 38,449 38,730 38,888 360 1,300 360
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 37,372 37,372 37,372 37,372 315 168 126
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 37,372 37,372 37,372 37,372 0 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,927 36,927 36,927 36,927 0 130 130
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 45,345 45,345 45,345 45,345 300 240 240
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 37,372 41,109 41,109 41,109 210 4,851 210
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 45,345 45,345 45,345 45,345 504 222 222
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید 41,893 41,893 41,893 41,893 101 101 101
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 38,764 40,709 40,915 41,419 1,000 2,310 1,000
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 32,413 32,560 32,634 32,789 651 987 651
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 38,764 38,764 38,764 38,764 1,210 1,166 1,078
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 36,796 37,519 38,018 38,699 506 891 506
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 32,413 33,709 34,017 34,777 500 2,480 500
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 36,796 36,796 36,796 36,796 418 440 418
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 36,927 37,037 37,409 37,979 726 1,144 726
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون 32,413 33,458 33,625 34,029 220 616 220
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون 32,413 33,679 33,679 33,679 110 484 110
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 37,372 37,372 37,372 37,372 0 84 84
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 45,345 45,345 45,345 45,345 0 60 60
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 38,764 38,764 38,764 38,764 0 132 132
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 32,413 32,789 33,178 34,119 1,892 3,432 1,892
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 37,372 37,459 37,462 37,478 330 418 330
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 36,927 36,927 36,927 36,927 960 120 96
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 38,764 38,764 38,764 38,764 518 216 194
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 38,764 41,777 42,131 42,640 216 950 216
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,066 38,066 38,066 38,066 1,000 80 70
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,578 28,599 28,672 28,682 682 1,386 682
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31,298 34,427 34,427 34,427 1,012 12,012 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 31,298 34,427 34,427 34,427 1,122 4,730 1,122
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 27,578 29,019 29,182 29,319 1,012 2,772 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 29,820 32,802 32,802 32,802 704 22,352 704
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 36,927 37,809 37,809 37,809 99 275 99
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر 38,764 38,764 38,764 38,764 0 1,040 1,040
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 36,927 36,927 36,927 36,927 0 480 480
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 38,764 38,764 38,764 38,764 0 324 324
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,066 38,066 38,066 38,066 0 480 480
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 34,539 34,539 34,539 34,539 2,002 143 121
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 38,065 38,065 38,065 38,065 2,002 1,947 1,903
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 40,847 40,847 40,847 40,847 110 22 22
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 29,938 33,009 34,979 35,925 500 3,120 500
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 29,938 32,300 32,840 33,709 500 2,620 500
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان 37,839 37,839 37,839 37,839 50 25 25
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 27,216 29,444 30,708 32,077 2,000 6,460 2,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 27,216 27,216 27,216 27,216 3,000 3,940 2,600
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34,539 34,539 34,539 34,539 0 60 60
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 45,345 45,345 45,345 45,345 0 101 101
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 34,539 34,539 34,539 34,539 0 1,364 1,364
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 38,065 38,065 38,065 38,065 0 99 99
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 27,216 27,216 27,216 27,216 0 400 400
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 36,094 47,559 49,351 51,501 600 1,570 600
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 61,258 100 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 52,183 100 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 46,252 300 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 37,372 126 0 0
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 46,387 302 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 37,839 480 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62107UV پتروشیمی لرستان 35,213 480 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 پتروشیمی لاله 38,764 506 0 0
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 38,764 506 0 0
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 39,438 506 0 0
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 40,066 220 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22403 پتروشیمی لرستان 37,839 37,839 37,839 37,839 0 25 25

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,500 ریال 2000 2.76% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 67,500 ریال 1500 2.22% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 67,500 ریال 2000 2.96% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 1000 1.67% نمودار و آرشیو
020 58,800 ریال 1500 2.55% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,400 ریال 1200 2.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2420h 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال 600 1.02% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,600 ریال 800 1.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,000 ریال 1200 1.76% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,100 ریال 400 0.49% نمودار و آرشیو
1540 75,500 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,500 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 81,000 ریال -3000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,500 ریال 500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال -800 0.79% نمودار و آرشیو
ABS150 99,000 ریال -1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖