عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 17 اردیبهشت 1396
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین سلف 1396/03/14 75,200 36 0 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین مایع E06 SPL سلف 1396/03/14 85,200 203 0 پتروشیمی خوزستان
اسید نیتریک نقدی 1396/02/20 6,528 300 0 پتروشیمی شیراز
آمونیاک (گاز) نقدی 1396/02/23 10,808 100 0 پتروشیمی شیراز
آمونیاک (مایع) نقدی 1396/02/23 10,808 200 0 پتروشیمی شیراز
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 نقدی 1396/02/20 34,197 594 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 نقدی 1396/02/20 33,178 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی استایرن انبساطی نسوز SE FINE نقدی 1396/02/20 23,000 25 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی استایرن انبساطی نسوز SE100 نقدی 1396/02/20 56,000 260 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 نقدی 1396/02/20 57,000 50 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE150 نقدی 1396/02/20 56,000 460 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 نقدی 1396/02/20 57,000 50 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 نقدی 1396/02/20 52,000 100 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 نقدی 1396/02/20 57,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 نقدی 1396/02/20 50,000 60 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 نقدی 1396/02/20 57,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 نقدی 1396/02/20 57,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 نقدی 1396/02/20 47,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن معمولی MP08 نقدی 1396/02/21 49,900 100 0 محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 4512 نقدی 1396/02/21 49,900 200 0 محب بسپار ایده گستر
پلی کربنات 0407 نقدی 1396/02/20 86,000 88 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات 0710 نقدی 1396/02/20 86,000 88 0 پتروشیمی خوزستان
تری اتانول آمین نقدی 1396/02/20 41,447 110 0 پتروشیمی شازند
منو اتانول آمین نقدی 1396/02/20 40,557 110 0 پتروشیمی شازند
اسید ترفتالیک - OFF درجه 1 نقدی 1396/02/20 20,848 1,000 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 نقدی 1396/02/20 29,706 280 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 نقدی 1396/02/20 33,493 160 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 نقدی 1396/02/20 29,602 340 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجیOFF-SuperBright TG641درجه1 نقدی 1396/02/20 29,067 340 0 پتروشیمی تندگویان
تری اتانول آمین - OFF درجه 2 نقدی 1396/02/20 18,200 66 0 پتروشیمی شازند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖