عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۲ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ دوشنبه 2 بهمن ماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی نقدی 1396/11/07 47,491 300 500 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی نقدی 1396/11/07 47,491 1,008 2,016 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت چوبی نقدی 1396/11/07 55,997 240 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پالت چوبی نقدی 1396/11/07 50,906 240 240 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی نقدی 1396/11/07 50,183 480 480 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04 پالت چوبی نقدی 1396/11/07 46,267 240 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پالت چوبی نقدی 1396/11/07 47,101 240 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پالت چوبی نقدی 1396/11/07 46,267 240 480 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه نقدی 1396/11/07 50,663 220 1,100 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت چوبی نقدی 1396/11/07 60,582 200 200 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه نقدی 1396/11/07 59,163 330 2,200 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی نقدی 1396/11/07 63,782 500 1,500 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی نقدی 1396/11/07 53,331 400 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی نقدی 1396/11/07 53,331 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی نقدی 1396/11/07 53,331 330 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پالت چوبی نقدی 1396/11/07 54,416 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی سلف 1396/11/15 56,043 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ نقدی 1396/11/07 53,331 105 84 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L پالت چوبی نقدی 1396/11/07 53,331 132 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ نقدی 1396/11/07 50,119 63 63 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ نقدی 1396/11/07 53,331 126 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R پالت چوبی نقدی 1396/11/07 54,583 88 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ نقدی 1396/11/07 47,824 1,008 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی (پودر) HP552R جامبوبگ نقدی 1396/11/07 45,985 50 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/11/07 47,407 198 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP510L پالت چوبی نقدی 1396/11/07 47,407 768 888 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه نقدی 1396/11/07 47,407 220 880 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی نقدی 1396/11/07 47,407 200 500 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی HP564S پالت چوبی نقدی 1396/11/07 49,493 462 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ نقدی 1396/11/07 47,407 210 336 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ نقدی 1396/11/07 47,407 210 693 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه نقدی 1396/11/07 47,407 110 330 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S کیسه نقدی 1396/11/07 47,407 110 594 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی نقدی 1396/11/07 47,407 100 300 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ نقدی 1396/11/07 47,407 105 84 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22B02 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/11/07 42,742 408 0 پتروشیمی مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420F8 درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/11/07 45,815 264 0 پتروشیمی کردستان
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 کیسه نقدی 1396/11/07 45,164 374 0 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 1 پالت چوبی نقدی 1396/11/07 47,998 120 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EPC40R درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/11/07 42,665 40 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR230C درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/11/07 47,998 84 0 نوید زرشیمی

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۱ آذر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 104,800 ریال -2700 2.51% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 106,500 ریال -2500 2.29% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 109,000 ریال 1500 1.38% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 1000 0.92% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 111,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 111,500 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
5110 109,000 ریال -500 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 106,000 ریال -500 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 105,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 103,500 ریال -700 0.67% نمودار و آرشیو
Lf190 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
22B02 110,000 ریال 500 0.45% نمودار و آرشیو
52518 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 114,500 ریال -500 0.43% نمودار و آرشیو
2420h 102,300 ریال -3700 3.49% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 101,000 ریال -1000 0.98% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 114,000 ریال -1500 1.3% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 110,000 ریال -2000 1.79% نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 110,500 ریال -1500 1.34% نمودار و آرشیو
Z30G 125,000 ریال 500 0.4% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 128,500 ریال نمودار و آرشیو
C30s 122,500 ریال 1000 0.82% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 125,500 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak 97,500 ریال نمودار و آرشیو
7240 126,500 ریال 800 0.63% نمودار و آرشیو
1540 117,800 ریال -900 0.76% نمودار و آرشیو
1551 116,500 ریال -700 0.6% نمودار و آرشیو
781 pet 166,000 ریال 5500 3.31% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 168,000 ریال 3000 1.79% نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 125,000 ریال 1000 0.8% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 82,500 ریال -1500 1.79% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 83,800 ریال -700 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 80,500 ریال -2500 3.01% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 82,300 ریال -1200 1.44% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال -500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 163,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam 106,800 ریال نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 120,000 ریال -4000 3.23% نمودار و آرشیو
S 5000 98,000 ریال 1000 1.02% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖