معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۸.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 9 آبان ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG735 پتروشیمی تندگویان سلف 39,813 39,923 39,991 40,188 176 253 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 41,416 41,416 41,416 41,416 2,002 1,452 1,298
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 41,416 41,416 41,416 41,416 0 176 176
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 41,416 41,416 41,416 41,416 1,012 550 44
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 40,173 40,625 40,705 40,889 374 704 374
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 42,178 42,628 42,767 43,443 1,518 2,607 1,518
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 48,158 51,559 51,622 51,777 286 1,078 286
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 44,538 44,538 44,538 44,538 121 33 33
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 43,186 43,186 43,186 43,186 1,920 1,512 1,392
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 43,186 43,186 43,186 43,186 0 528 528
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 47,395 47,690 47,888 48,759 1,500 2,300 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 47,395 47,395 47,395 47,395 1,100 264 198
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 47,395 47,395 47,395 47,395 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 47,395 47,400 47,474 47,844 1,500 1,750 1,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 52,135 52,135 52,135 52,135 216 173 173
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 50,325 54,339 54,914 56,899 2,800 4,630 2,800
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,664 44,100 44,213 44,264 500 650 500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 43,664 43,664 43,664 43,664 312 384 264
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم سلف (مچینگ) 41,323 41,323 41,323 41,323 0 132 132
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم سلف 41,323 41,323 41,323 41,323 2,002 660 638
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 40,561 43,188 43,333 44,059 1,012 4,070 1,012
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N11UV پتروشیمی لرستان نقدی 41,323 42,029 42,029 42,029 96 192 96
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام سلف 40,561 40,819 40,962 41,489 2,000 3,050 2,000
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 42,386 42,386 42,386 42,386 0 10 10
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 42,386 42,386 42,386 42,386 750 820 720
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 44,046 44,077 44,179 44,546 506 605 506
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 44,046 44,046 44,046 44,046 110 88 88
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 44,046 44,139 44,228 45,359 1,606 1,859 1,606
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 44,046 44,046 44,046 44,046 660 308 264
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی (مچینگ) 44,046 44,046 44,046 44,046 0 44 44
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم سلف 51,583 51,643 51,872 52,450 4,004 4,466 4,004
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 55,668 55,668 55,668 55,668 150 80 70
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 55,668 55,668 55,668 55,668 0 10 10
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 55,668 55,668 55,668 55,668 150 50 40
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 54,092 54,092 54,092 54,092 150 20 20
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 55,300 55,300 55,300 55,300 0 60 60
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 55,300 55,300 55,300 55,300 750 500 300
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 58,001 58,056 58,097 58,229 1,000 1,130 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم سلف 47,991 49,163 49,426 51,559 660 1,276 660
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 51,347 51,502 51,649 51,869 110 154 110
پلی پروپیلن شیمیایی RG3212XE پتروشیمی رجال نقدی 47,991 51,351 52,048 52,539 210 420 210
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 50,470 50,470 50,470 50,470 660 660 660
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 42,576 46,039 46,363 47,316 1,272 4,176 1,272
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 42,576 45,060 45,659 46,229 440 1,188 440
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 42,576 45,819 45,984 46,089 168 693 168
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 42,576 43,809 44,092 44,519 2,002 3,718 2,002
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 36,347 36,347 36,347 36,347 220 44 44
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 37,020 39,259 39,962 42,939 500 1,400 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 33,654 34,451 34,549 35,159 2,508 5,588 2,508
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 32,981 32,981 32,981 32,981 500 360 320
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف (مچینگ) 32,981 32,981 32,981 32,981 0 180 180
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف (مچینگ) 33,654 33,654 33,654 33,654 0 40 40
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان سلف 33,654 33,654 33,654 33,654 500 20 20
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 33,654 35,159 35,236 35,553 2,002 5,566 2,002
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 33,654 33,654 33,654 33,654 600 700 600

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖