عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواداولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 25 بهمن ماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
بنزن سلف 1395/12/10 23,000 100 0 ذوب آهن اصفهان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/11/30 42,406 700 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1395/11/30 42,406 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/11/30 47,051 660 330 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/11/30 39,987 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/30 40,348 720 720 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/30 40,348 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/30 40,348 220 506 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/11/30 46,066 418 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/11/30 39,712 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/11/30 40,434 504 504 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/11/30 40,439 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/11/30 40,439 440 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1395/11/30 42,379 63 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نقدی 1395/11/30 42,379 84 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA سلف 1395/12/08 39,597 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1395/11/30 42,379 210 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی HP500J نقدی 1395/11/30 37,250 484 484 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/11/30 37,250 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی PYI250 نقدی 1395/11/30 37,250 672 168 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 1395/11/30 37,250 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/11/30 37,250 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S سلف 1395/12/10 37,250 506 506 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 1395/12/01 37,250 504 0 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 نقدی 1395/11/30 33,925 40 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 2 نقدی 1395/11/30 29,800 50 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 نقدی 1395/11/30 42,214 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 نقدی 1395/11/30 33,925 352 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 نقدی 1395/11/30 39,359 44 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 نقدی 1395/11/30 35,741 22 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 2 نقدی 1395/11/30 33,040 100 0 پتروشیمی شازند
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 1 نقدی 1395/11/30 49,393 23 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 2 نقدی 1395/11/30 43,905 13 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 3 نقدی 1395/11/30 30,185 43 0 تخت جمشید پارس
پلی اتیلن سبک خطی 22402 - OFF درجه 1 نقدی 1395/11/30 38,165 720 720 پتروشیمی مهاباد

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖