عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواداولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 25 بهمن ماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
بنزن سلف 1395/12/10 23,000 100 0 ذوب آهن اصفهان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/11/30 42,406 700 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1395/11/30 42,406 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/11/30 47,051 660 330 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/11/30 39,987 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/30 40,348 720 720 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/30 40,348 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/30 40,348 220 506 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/11/30 46,066 418 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/11/30 39,712 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/11/30 40,434 504 504 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/11/30 40,439 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/11/30 40,439 440 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1395/11/30 42,379 63 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نقدی 1395/11/30 42,379 84 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA سلف 1395/12/08 39,597 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1395/11/30 42,379 210 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی HP500J نقدی 1395/11/30 37,250 484 484 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/11/30 37,250 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی PYI250 نقدی 1395/11/30 37,250 672 168 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 1395/11/30 37,250 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/11/30 37,250 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S سلف 1395/12/10 37,250 506 506 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 1395/12/01 37,250 504 0 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 نقدی 1395/11/30 33,925 40 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 2 نقدی 1395/11/30 29,800 50 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 نقدی 1395/11/30 42,214 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 نقدی 1395/11/30 33,925 352 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 نقدی 1395/11/30 39,359 44 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 نقدی 1395/11/30 35,741 22 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 2 نقدی 1395/11/30 33,040 100 0 پتروشیمی شازند
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 1 نقدی 1395/11/30 49,393 23 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 2 نقدی 1395/11/30 43,905 13 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 3 نقدی 1395/11/30 30,185 43 0 تخت جمشید پارس
پلی اتیلن سبک خطی 22402 - OFF درجه 1 نقدی 1395/11/30 38,165 720 720 پتروشیمی مهاباد

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ بهمن ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 61,500 ریال -1000 1.6% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 62,800 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 62,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun 62,500 ریال -800 1.26% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 63,400 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 63,200 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
5110 63,900 ریال 200 0.31% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 62,200 ریال -1400 2.2% نمودار و آرشیو
0075 61,000 ریال -700 1.13% نمودار و آرشیو
020 59,600 ریال -900 1.49% نمودار و آرشیو
Lf190 59,800 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
22B02 57,600 ریال -400 0.69% نمودار و آرشیو
52518 55,500 ریال -800 1.42% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 55,200 ریال -1000 1.78% نمودار و آرشیو
2420h 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,600 ریال -900 1.51% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال -400 0.67% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,400 ریال -300 0.51% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 74,000 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 73,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 73,500 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 65,800 ریال -400 0.6% نمودار و آرشیو
C30s 67,000 ریال -500 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 61,000 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 83,000 ریال -800 0.95% نمودار و آرشیو
1540 79,200 ریال -800 1% نمودار و آرشیو
1551 75,400 ریال 400 0.53% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 62,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 65,500 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 66,700 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 69,800 ریال -1200 1.69% نمودار و آرشیو
RP340 71,000 ریال نمودار و آرشیو
440G 72,000 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 66,900 ریال -1900 2.76% نمودار و آرشیو
MR230 67,300 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 67,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 48,000 ریال 500 1.04% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 47,900 ریال 600 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 46,900 ریال 600 1.28% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 68,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖