عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۲۵ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواداولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 25 بهمن ماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
بنزن سلف 1395/12/10 23,000 100 0 ذوب آهن اصفهان
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/11/30 42,406 700 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA نقدی 1395/11/30 42,406 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/11/30 47,051 660 330 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/11/30 39,987 2,000 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/30 40,348 720 720 پلیمر کرمانشاه
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/30 40,348 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/11/30 40,348 220 506 پتروشیمی مارون
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/11/30 46,066 418 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/11/30 39,712 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/11/30 40,434 504 504 پتروشیمی لرستان
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 نقدی 1395/11/30 40,439 1,012 1,012 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/11/30 40,439 440 220 پتروشیمی آریا ساسول
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نقدی 1395/11/30 42,379 63 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L نقدی 1395/11/30 42,379 84 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA سلف 1395/12/08 39,597 105 105 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نقدی 1395/11/30 42,379 210 0 نوید زرشیمی
پلی پروپیلن نساجی HP500J نقدی 1395/11/30 37,250 484 484 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/11/30 37,250 1,500 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی PYI250 نقدی 1395/11/30 37,250 672 168 پتروشیمی پلی نار
پلی پروپیلن نساجی Z30G نقدی 1395/11/30 37,250 1,012 1,012 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/11/30 37,250 200 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی Z30S سلف 1395/12/10 37,250 506 506 پتروشیمی مارون
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نقدی 1395/12/01 37,250 504 0 نوید زرشیمی
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209AA درجه 2 نقدی 1395/11/30 33,925 40 0 پتروشیمی شازند
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP550J درجه 2 نقدی 1395/11/30 29,800 50 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 نقدی 1395/11/30 42,214 110 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501AA درجه 2 نقدی 1395/11/30 33,925 352 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 22501KJ درجه 1 نقدی 1395/11/30 39,359 44 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 نقدی 1395/11/30 35,741 22 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی OFF - 3840UA درجه 2 نقدی 1395/11/30 33,040 100 0 پتروشیمی شازند
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 1 نقدی 1395/11/30 49,393 23 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 2 نقدی 1395/11/30 43,905 13 0 تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی 1551 - OFF درجه 3 نقدی 1395/11/30 30,185 43 0 تخت جمشید پارس
پلی اتیلن سبک خطی 22402 - OFF درجه 1 نقدی 1395/11/30 38,165 720 720 پتروشیمی مهاباد

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ آبان ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 49,900 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 50,700 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5110 49,900 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 49,000 ریال -900 1.8% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 48,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 53,000 ریال نمودار و آرشیو
020 52,900 ریال -300 0.56% نمودار و آرشیو
Lf190 52,800 ریال -50 0.09% نمودار و آرشیو
52518 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 57,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,800 ریال -200 0.38% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 52,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 49,800 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam 59,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 60,600 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf 58,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf 59,500 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 50,500 ریال 700 1.39% نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 66,200 ریال -100 0.15% نمودار و آرشیو
1540 60,200 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
1551 59,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 50,600 ریال نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 51,700 ریال نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 48,900 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 48,900 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
552R Maroun 49,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 52,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 97,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 55,000 ریال 300 0.55% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 58,800 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 54,800 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 63,200 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 41,700 ریال -300 0.71% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 42,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 40,700 ریال 100 0.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 41,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 41,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 93,100 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 93,000 ریال -200 0.21% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖