عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ چهارشنبه 22 دیماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/10/27 73,354 441 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/11/07 73,354 105 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/10/27 85,662 714 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/10/27 85,662 105 0 تخت جمشید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/10/27 37,512 1,562 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/10/27 39,372 2,860 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1395/10/27 35,229 836 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/11/07 35,229 154 0 تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/10/27 47,835 440 0 لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/10/27 42,081 500 3,000 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ نقدی 1395/10/27 43,403 300 0 شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22402 نقدی 1395/10/27 42,081 240 240 مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/10/27 47,096 1,000 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/10/27 47,096 990 528 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/10/27 47,096 1,500 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 نقدی 1395/10/27 47,096 440 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1395/10/27 51,806 300 0 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/10/27 47,096 200 0 امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/10/27 40,698 500 0 شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/10/27 40,439 396 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/10/27 40,439 3,000 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/10/27 40,028 504 504 لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/10/27 41,057 400 0 تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA سلف 1395/11/13 41,057 400 0 تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/10/27 40,393 1,188 0 مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/10/27 40,393 1,012 0 ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/10/27 40,393 440 440 آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/10/27 51,070 150 0 تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/10/27 51,070 150 0 تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/10/27 49,582 150 0 تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/10/27 50,004 900 0 تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/10/27 50,004 800 0 ایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/10/27 51,378 900 0 تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/10/27 87,452 100 0 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 سلف 1395/11/07 87,452 105 0 تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L سلف 1395/11/20 41,165 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R سلف 1395/11/05 41,165 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R نقدی 1395/10/27 41,165 200 0 شازند
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/10/27 42,273 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1395/10/27 35,918 330 110 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/10/27 35,918 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/10/27 35,918 500 0 شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/10/27 35,918 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1395/10/27 35,918 273 0 رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/10/27 35,918 260 0 شازند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/11/15 36,492 500 0 آبادان
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/11/10 36,492 500 0 آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/10/27 34,834 704 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/27 33,175 484 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/27 33,175 66 1,936 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/27 33,175 60 440 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/27 33,175 200 800 غدیر
پلی وینیل کلراید S70 سلف 1395/11/13 36,492 2,000 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه1 نقدی 1395/10/27 74,269 80 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 نقدی 1395/10/27 65,531 22 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1395/10/27 62,351 50 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1395/10/27 55,016 60 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1395/10/27 72,813 80 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1395/10/27 64,247 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 نقدی 1395/10/27 46,625 200 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420K درجه 1 نقدی 1395/10/27 42,386 120 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین LMP نقدی 1395/10/27 24,263 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 نقدی 1395/10/27 36,395 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 نقدی 1395/10/27 37,048 70 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 نقدی 1395/10/27 38,046 42 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 نقدی 1395/10/27 27,867 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 1395/10/27 18,246 700 0 پتروشیمی بندرامام
دی اتانول آمین - OFF درجه 2 نقدی 1395/10/27 18,200 110 0 پتروشیمی شازند
دی اتیل هگزانول - OFF درجه 2 نقدی 1395/10/27 12,256 110 0 پتروشیمی شازند

قیمت مواداولیه؛ ۲۱ آذر ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 54,800 ریال 700 1.28% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 53,000 ریال 400 0.75% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 53,000 ریال 300 0.57% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 53,100 ریال 400 0.75% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 52,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 51,800 ریال 600 1.16% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 51,200 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
0075 56,000 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
020 56,800 ریال 500 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 55,800 ریال نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 46,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
2420h - نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 56,500 ریال 1000 1.77% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 52,600 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 51,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 61,200 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 61,400 ریال 100 0.16% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 61,200 ریال -200 0.33% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 60,400 ریال 400 0.66% نمودار و آرشیو
PE80 ilam 59,600 ریال نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf 59,600 ریال 300 0.5% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 54,900 ریال 1800 3.28% نمودار و آرشیو
C30s 56,600 ریال -400 0.7% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 48,300 ریال نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 65,900 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 65,000 ریال نمودار و آرشیو
781 56,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 58,400 ریال نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 54,900 ریال 1800 3.28% نمودار و آرشیو
552R Maroun 54,900 ریال 1800 3.28% نمودار و آرشیو
510L Jam 56,600 ریال 300 0.53% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 56,700 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 98,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 77,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 57,000 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 54,400 ریال نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 57,000 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
MR230 57,900 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 62,800 ریال -100 0.16% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,750 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,750 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 43,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arvand kaf 23,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand 22,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arvand kaf 21,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 94,600 ریال 200 0.21% نمودار و آرشیو
ABS150 100,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 60,000 ریال نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 63,200 ریال -800 1.25% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖