تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۱۰.۲۰ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ چهارشنبه 22 دیماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/10/27 73,354 441 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 سلف 1395/11/07 73,354 105 0 تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/10/27 85,662 714 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/10/27 85,662 105 0 تخت جمشید
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/10/27 37,512 1,562 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/10/27 39,372 2,860 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1395/10/27 35,229 836 0 تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/11/07 35,229 154 0 تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/10/27 47,835 440 0 لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/10/27 42,081 500 3,000 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ نقدی 1395/10/27 43,403 300 0 شازند
پلی اتیلن سبک خطی 22402 نقدی 1395/10/27 42,081 240 240 مهاباد
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/10/27 47,096 1,000 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/10/27 47,096 990 528 آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/10/27 47,096 1,500 0 بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 نقدی 1395/10/27 47,096 440 0 لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1395/10/27 51,806 300 0 امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/10/27 47,096 200 0 امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/10/27 40,698 500 0 شازند
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/10/27 40,439 396 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/10/27 40,439 3,000 0 بندرامام
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV نقدی 1395/10/27 40,028 504 504 لرستان
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/10/27 41,057 400 0 تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA سلف 1395/11/13 41,057 400 0 تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/10/27 40,393 1,188 0 مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/10/27 40,393 1,012 0 ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/10/27 40,393 440 440 آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/10/27 51,070 150 0 تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/10/27 51,070 150 0 تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/10/27 49,582 150 0 تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/10/27 50,004 900 0 تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/10/27 50,004 800 0 ایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/10/27 51,378 900 0 تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/10/27 87,452 100 0 تخت جمشید
پلی بوتادین رابر1220 سلف 1395/11/07 87,452 105 0 تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L سلف 1395/11/20 41,165 440 220 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R سلف 1395/11/05 41,165 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EPD60R نقدی 1395/10/27 41,165 200 0 شازند
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R نقدی 1395/10/27 42,273 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1395/10/27 35,918 330 110 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/10/27 35,918 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/10/27 35,918 500 0 شازند
پلی پروپیلن نساجی HP552R نقدی 1395/10/27 35,918 440 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK نقدی 1395/10/27 35,918 273 0 رجال
پلی پروپیلن نساجی Z30S نقدی 1395/10/27 35,918 260 0 شازند
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/11/15 36,492 500 0 آبادان
پلی وینیل کلراید S57 سلف 1395/11/10 36,492 500 0 آبادان
پلی وینیل کلراید S60 نقدی 1395/10/27 34,834 704 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/27 33,175 484 0 بندرامام
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/27 33,175 66 1,936 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/27 33,175 60 440 اروند
پلی وینیل کلراید S65 نقدی 1395/10/27 33,175 200 800 غدیر
پلی وینیل کلراید S70 سلف 1395/11/13 36,492 2,000 0 بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه1 نقدی 1395/10/27 74,269 80 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 - OFF درجه2 نقدی 1395/10/27 65,531 22 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه1 نقدی 1395/10/27 62,351 50 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره OFF - 1712 درجه2 نقدی 1395/10/27 55,016 60 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 1 نقدی 1395/10/27 72,813 80 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن OFF - 1502 درجه 2 نقدی 1395/10/27 64,247 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420D درجه 1 نقدی 1395/10/27 46,625 200 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم OFF - 2420K درجه 1 نقدی 1395/10/27 42,386 120 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین LMP نقدی 1395/10/27 24,263 50 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - 0035 درجه 1 نقدی 1395/10/27 36,395 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - EP440G درجه 1 نقدی 1395/10/27 37,048 70 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی OFF - ZR340R درجه 1 نقدی 1395/10/27 38,046 42 0 نوید زرشیمی
پلی وینیل کلراید OFF - S60 درجه 2 نقدی 1395/10/27 27,867 20 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 3 نقدی 1395/10/27 18,246 700 0 پتروشیمی بندرامام
دی اتانول آمین - OFF درجه 2 نقدی 1395/10/27 18,200 110 0 پتروشیمی شازند
دی اتیل هگزانول - OFF درجه 2 نقدی 1395/10/27 12,256 110 0 پتروشیمی شازند

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖