معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۲.۱۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 19 اردیبهشت ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 65,494 1,491 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 65,494 380 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 61,928 302 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 61,928 220 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 61,928 168 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 61,928 567 0 0
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام نقدی 61,928 273 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 65,494 168 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 65,494 65,494 65,494 65,494 2,002 40 40
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 65,494 302 0 0
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 66,859 66,859 66,859 66,503 55 95 55
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر نقدی 78,068 30 0 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,809 35,937 36,559 35,356 2,002 3,168 2,002
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان نقدی 35,110 35,293 35,559 34,295 693 1,529 693
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,101 37,101 37,101 37,101 2,002 1,188 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان نقدی (مچینگ) 37,101 37,101 37,101 37,101 0 275 275
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 پتروشیمی تندگویان نقدی 37,410 506 440 0
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان نقدی 36,615 36,724 36,779 36,314 99 231 99
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان نقدی 32,594 32,594 32,594 32,594 1,595 506 396
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان نقدی 31,616 31,616 31,616 31,616 2,002 1,980 1,980
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 41,886 41,886 41,886 41,886 0 528 528
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر سلف 41,886 41,886 41,886 41,886 5,500 3,982 3,586
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی 41,886 41,886 41,886 41,886 110 33 22
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 41,886 41,886 41,886 41,886 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,759 43,903 44,129 43,058 1,000 1,580 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,058 43,058 43,058 43,058 1,320 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 43,058 43,058 43,058 43,058 0 210 210
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 43,058 43,058 43,058 43,058 2,000 480 370
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 48,222 48,462 48,889 47,364 216 432 216
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 43,058 43,058 43,058 43,058 648 86 86
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 43,058 2,200 22 0
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 43,771 220 0 0
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 42,123 42,318 42,801 41,673 1,500 2,300 1,500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف 42,615 42,615 42,615 42,615 2,500 2,480 2,400
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر سلف (مچینگ) 42,615 42,615 42,615 42,615 0 100 100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,240 39,240 39,240 39,240 3,000 2,590 2,560
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 39,240 39,240 39,240 39,240 0 440 440
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,240 3,000 40 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,240 39,240 39,240 39,240 0 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 38,398 38,398 38,398 38,398 3,003 440 440
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 38,398 38,398 38,398 38,398 0 96 96
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 39,934 39,934 39,934 39,934 0 20 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 40,126 40,126 40,126 40,126 700 720 680
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 40,126 40,126 40,126 40,126 0 20 20
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 39,934 39,934 39,934 39,934 1,000 480 320
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 39,864 39,864 39,864 39,864 0 48 48
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 39,864 39,864 39,864 39,864 0 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 39,864 39,864 39,864 39,864 0 55 55
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 39,864 39,864 39,864 39,864 2,024 66 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 39,864 39,864 39,864 39,864 1,320 297 253
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 39,864 39,864 39,864 39,864 1,320 88 88
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 55,699 55,720 55,909 46,748 100 420 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 53,299 54,533 56,099 46,748 150 330 150
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 54,069 54,157 54,509 45,425 50 200 50
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 49,256 49,304 49,459 49,218 600 840 600
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 51,148 51,148 51,148 51,148 600 700 600
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 71,020 302 0 0
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند سلف 40,275 40,275 40,275 40,275 100 40 40
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 47,228 47,228 47,228 47,228 220 132 132
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 39,384 39,384 39,384 39,384 3,014 5,280 2,222
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 39,384 39,384 39,384 39,384 0 22 22
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 41,501 41,748 42,349 39,028 210 798 210
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 42,201 42,806 42,930 39,028 550 2,552 550
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 41,890 42,165 42,930 39,028 440 1,298 440
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 41,777 42,100 42,229 39,028 550 1,738 550
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 41,899 42,096 42,930 39,028 700 1,980 700
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 41,899 42,167 42,599 39,028 330 1,144 330
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 40,999 41,320 41,951 39,028 210 735 210
پلی پروپیلن نساجی V30S پتروشیمی شازند نقدی 40,669 41,506 42,429 39,028 240 480 240
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 41,303 41,614 42,019 39,028 1,012 2,794 1,012
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 41,189 41,300 41,455 39,028 100 440 100
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند سلف 40,542 40,542 40,542 33,785 110 2,684 110
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 34,410 34,410 34,410 34,410 500 40 40
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام نقدی 32,846 32,846 32,846 32,846 506 22 22
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,282 31,282 31,282 31,282 2,992 2,266 1,980
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام نقدی 31,284 31,342 32,280 31,282 2,992 3,586 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی (مچینگ) 31,282 31,282 31,282 31,282 0 396 396
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 31,282 1,000 200 0
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 31,282 31,285 31,316 31,282 1,140 1,380 1,140
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,410 34,410 34,410 34,410 506 330 308

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ تير ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 83,000 ریال -1000 1.19% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 82,000 ریال -1500 1.8% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 84,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 82,700 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 82,500 ریال نمودار و آرشیو
0075 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 71,000 ریال -1000 1.39% نمودار و آرشیو
Lf190 69,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 71,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 71,000 ریال -800 1.11% نمودار و آرشیو
2420h 67,800 ریال -700 1.02% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 66,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 71,000 ریال -700 0.98% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 70,500 ریال -500 0.7% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 90,300 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 96,000 ریال -1000 1.03% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 94,000 ریال 1000 1.06% نمودار و آرشیو
1540 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 78,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 91,000 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 83,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
ZR230 101,000 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 104,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 108,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖