تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۴.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 29 تیر 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,741 38,741 38,741 38,741 0 200 200
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,854 41,159 41,449 42,077 2,500 6,330 2,500
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,741 39,129 39,281 39,953 3,520 5,038 3,520
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,743 36,743 36,743 36,743 1,012 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 36,743 36,743 36,743 36,743 968 583 319
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان سلف 26,623 29,285 29,285 29,285 200 4,960 200
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 26,623 29,285 29,285 29,285 300 5,920 300
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 24,203 26,623 26,623 26,623 1,210 11,066 1,210
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 40,430 46,218 46,382 47,000 600 2,460 600
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 24,203 26,623 26,623 26,623 300 7,080 300
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 39,938 46,429 46,934 47,609 150 340 150
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 31,541 33,519 33,753 34,039 1,342 3,410 1,342
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 39,938 42,600 42,666 42,777 150 350 150
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 31,514 34,665 34,665 34,665 1,012 18,414 1,012
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 31,873 31,873 31,873 31,873 1,012 572 572
پلی وینیل کلراید S60 پتروشیمی بندرامام سلف 24,841 27,325 27,325 27,325 1,012 8,844 1,012
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 41,976 53,501 54,079 55,000 750 2,380 750
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 31,514 34,665 34,665 34,665 1,518 14,938 1,518
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 36,093 41,888 42,340 43,109 650 1,730 650
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم نقدی 31,541 33,555 34,014 34,695 1,012 4,136 1,012
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 30,025 33,027 33,027 33,027 506 8,888 506
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 36,680 36,680 36,680 36,680 440 180 140
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 50,024 53,670 53,762 54,109 100 280 100
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,058 37,058 37,058 37,058 1,500 440 440
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 37,708 39,000 39,269 40,119 1,000 2,760 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 39,001 39,001 39,001 39,001 110 88 88
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 37,708 38,909 39,116 39,328 1,000 2,130 1,000
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 36,680 40,348 40,348 40,348 330 1,804 330
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی (مچینگ) 36,743 36,743 36,743 36,743 0 649 649
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 36,680 36,680 36,680 36,680 0 300 300
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 37,058 37,058 37,058 37,058 0 1,060 1,060
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 36,680 40,348 40,348 40,348 220 12,320 220
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,472 27,472 27,472 27,472 1,012 836 836
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال سلف 31,541 33,319 33,457 33,590 651 1,491 651
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 30,025 33,027 33,027 33,027 1,012 16,126 1,012
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام نقدی 45,479 45,479 45,479 45,479 661 661 661
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان سلف 29,131 32,044 32,044 32,044 55 2,574 55
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 27,472 27,472 27,472 27,472 1,298 748 748
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 38,000 38,092 38,258 518 670 518
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 38,777 39,040 39,209 518 1,188 518
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 37,708 37,708 37,708 220 198 110
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 38,371 38,371 38,371 38,371 220 44 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پتروشیمی لاله نقدی 37,708 37,729 37,769 37,809 220 264 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 24,203 26,623 26,623 26,623 2,000 16,020 2,000
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 26,623 506 0 0
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام نقدی 44,587 987 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 39,001 39,001 39,001 39,001 0 22 22
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 37,708 37,708 37,708 37,708 0 110 110
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,371 38,371 38,371 38,371 0 198 198
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,743 36,743 36,743 36,743 0 22 22
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 31,873 31,873 31,873 31,873 0 440 440
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف (مچینگ) 27,472 27,472 27,472 27,472 0 66 66

قیمت مواداولیه؛ ۵ بهمن ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,700 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 42,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 42,600 ریال -700 1.62% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,450 ریال -150 0.34% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,250 ریال -250 0.57% نمودار و آرشیو
5110 44,150 ریال -450 1.01% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,600 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
0075 50,700 ریال 200 0.39% نمودار و آرشیو
020 50,650 ریال 250 0.49% نمودار و آرشیو
Lf190 49,000 ریال -150 0.31% نمودار و آرشیو
52518 42,700 ریال -800 1.84% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال -400 0.84% نمودار و آرشیو
2420h 48,400 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
2420d 43,800 ریال نمودار و آرشیو
2420K 48,200 ریال 50 0.1% نمودار و آرشیو
2102 48,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 53,000 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 60,000 ریال 14000 23.33% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,850 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,500 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 47,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
C30s 44,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
V30s 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,300 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,500 ریال -400 0.77% نمودار و آرشیو
781 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
785 43,500 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
821 45,400 ریال 400 0.88% نمودار و آرشیو
825 43,500 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
5030 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 45,000 ریال -2500 5.26% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 85,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 82,500 ریال -3500 4.07% نمودار و آرشیو
10415 84,000 ریال -2000 2.33% نمودار و آرشیو
R40maron 48,000 ریال -5000 9.43% نمودار و آرشیو
R60 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 46,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
RP340 46,000 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 45,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
440L 46,000 ریال -600 1.29% نمودار و آرشیو
MR230 50,500 ریال -2500 4.72% نمودار و آرشیو
ZR230 50,500 ریال -2500 4.72% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 85,300 ریال -700 0.81% نمودار و آرشیو
332C 52,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,000 ریال -10500 18.58% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,400 ریال -100 0.26% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,500 ریال -1100 2.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 39,100 ریال -200 0.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 1000 1.72% نمودار و آرشیو
EPS 300 59,300 ریال 1300 2.19% نمودار و آرشیو
EPS 400 58,000 ریال 1000 1.72% نمودار و آرشیو
510L Arak 45,100 ریال نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال 4000 6.67% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 92,500 ریال 2500 2.7% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال 19500 28.68% نمودار و آرشیو
J740 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 48,500 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,300 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو