معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۵ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 5 دی ماه 1396
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) نوع قرارداد
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 0 44 44 47,178 47,178 47,178 47,178 نقدی (مچینگ)
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 22 22 37,402 37,402 37,402 37,402 نقدی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 900 500 38,094 39,459 39,932 41,809 سلف
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 50 260 50 34,631 35,589 35,589 35,589 نقدی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 0 60 60 59,145 59,145 59,145 59,145 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 110 88 46,680 46,680 46,680 46,680 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,980 3,432 1,980 34,631 35,309 35,777 37,189 سلف
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 590 490 44,540 44,540 44,540 44,540 نقدی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 0 30 30 62,574 62,574 62,574 62,574 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 0 24 24 46,680 46,680 46,680 46,680 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,012 319 253 46,680 46,680 46,680 46,680 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 2,500 1,000 34,631 35,333 35,613 36,569 سلف
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 20 20 57,094 57,094 57,094 57,094 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 0 22 22 45,349 45,349 45,349 45,349 سلف (مچینگ)
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 286 198 44,508 44,508 44,508 44,508 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 1,240 500 33,938 34,269 34,739 34,979 سلف
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 50 50 58,757 58,757 58,757 58,757 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 0 165 165 46,728 46,728 46,728 46,728 سلف (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 253 253 42,622 42,622 42,622 42,622 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,508 3,036 2,508 34,631 34,631 34,669 35,229 سلف
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 20 20 58,757 58,757 58,757 58,757 نقدی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 0 10 10 89,893 89,893 89,893 89,893 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 836 704 45,986 45,986 45,986 45,986 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 1,760 1,496 46,728 46,728 46,728 46,728 سلف
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 650 290 220 59,145 59,145 59,145 59,145 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 0 0 47,971 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 2,200 308 242 47,178 47,178 47,178 47,178 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 220 22 22 45,986 45,986 45,986 45,986 نقدی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 740 720 62,574 62,574 62,574 62,574 نقدی
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 0 0 59,145 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 2,200 5,742 2,200 44,508 46,549 46,765 47,779 نقدی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 0 22 22 37,402 37,402 37,402 37,402 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 814 297 45,349 45,349 45,349 45,349 سلف
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 0 89,893 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,500 2,150 2,070 54,250 54,250 54,250 54,250 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 0 66 66 46,680 46,680 46,680 46,680 نقدی (مچینگ)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 400 1,260 400 34,631 35,420 35,654 36,009 نقدی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 0 0 105,526 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 0 132 132 46,680 46,680 46,680 46,680 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,340 1,000 47,178 47,292 47,590 48,009 سلف
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 330 0 0 42,622 نقدی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 0 374 374 54,782 54,782 54,782 54,782 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 0 66 66 44,508 44,508 44,508 44,508 نقدی (مچینگ)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,014 5,588 3,014 34,631 35,690 36,510 38,319 نقدی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 330 44 0 47,971 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 0 96 96 44,508 44,508 44,508 44,508 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 0 22 22 42,622 42,622 42,622 42,622 نقدی (مچینگ)
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 273 1,995 273 44,250 48,677 48,863 49,279 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 858 132 110 47,178 47,178 47,178 47,178 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 0 55 55 45,986 45,986 45,986 45,986 نقدی (مچینگ)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 760 500 34,631 34,661 34,752 34,939 سلف
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 220 176 176 51,896 51,896 51,896 51,896 نقدی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 0 220 220 54,782 54,782 54,782 54,782 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 0 66 66 47,178 47,178 47,178 47,178 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 2,838 2,002 44,530 44,788 44,955 45,759 سلف
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 330 198 176 51,896 51,896 51,896 51,896 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 0 180 180 54,250 54,250 54,250 54,250 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,710 1,000 47,178 48,178 48,316 49,019 سلف
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 352 220 46,680 46,929 47,025 47,149 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 0 22 22 51,896 51,896 51,896 51,896 نقدی (مچینگ)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 20 20 89,893 89,893 89,893 89,893 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 150 150 42,622 42,622 42,622 42,622 سلف
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 50 210 50 34,631 35,380 35,432 35,459 نقدی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 0 10 10 58,757 58,757 58,757 58,757 نقدی (مچینگ)

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖