معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۰.۵ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 5 دی ماه 1396
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) نوع قرارداد
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 0 44 44 47,178 47,178 47,178 47,178 نقدی (مچینگ)
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 220 22 22 37,402 37,402 37,402 37,402 نقدی
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 500 900 500 38,094 39,459 39,932 41,809 سلف
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 50 260 50 34,631 35,589 35,589 35,589 نقدی
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 0 60 60 59,145 59,145 59,145 59,145 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 1,012 110 88 46,680 46,680 46,680 46,680 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,980 3,432 1,980 34,631 35,309 35,777 37,189 سلف
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 590 490 44,540 44,540 44,540 44,540 نقدی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 0 30 30 62,574 62,574 62,574 62,574 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه 0 24 24 46,680 46,680 46,680 46,680 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,012 319 253 46,680 46,680 46,680 46,680 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 2,500 1,000 34,631 35,333 35,613 36,569 سلف
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 100 20 20 57,094 57,094 57,094 57,094 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 0 22 22 45,349 45,349 45,349 45,349 سلف (مچینگ)
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 506 286 198 44,508 44,508 44,508 44,508 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 500 1,240 500 33,938 34,269 34,739 34,979 سلف
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 100 50 50 58,757 58,757 58,757 58,757 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 0 165 165 46,728 46,728 46,728 46,728 سلف (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 253 253 42,622 42,622 42,622 42,622 نقدی
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,508 3,036 2,508 34,631 34,631 34,669 35,229 سلف
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 20 20 58,757 58,757 58,757 58,757 نقدی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 0 10 10 89,893 89,893 89,893 89,893 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 1,012 836 704 45,986 45,986 45,986 45,986 نقدی
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,508 1,760 1,496 46,728 46,728 46,728 46,728 سلف
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 650 290 220 59,145 59,145 59,145 59,145 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 110 0 0 47,971 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 2,200 308 242 47,178 47,178 47,178 47,178 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی 8200B پتروشیمی ایلام 220 22 22 45,986 45,986 45,986 45,986 نقدی
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 740 720 62,574 62,574 62,574 62,574 نقدی
پلی استایرن معمولی 1551 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 500 0 0 59,145 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 2,200 5,742 2,200 44,508 46,549 46,765 47,779 نقدی
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 0 22 22 37,402 37,402 37,402 37,402 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 814 297 45,349 45,349 45,349 45,349 سلف
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 0 89,893 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,500 2,150 2,070 54,250 54,250 54,250 54,250 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 0 66 66 46,680 46,680 46,680 46,680 نقدی (مچینگ)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 400 1,260 400 34,631 35,420 35,654 36,009 نقدی
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 70 0 0 105,526 نقدی
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 0 132 132 46,680 46,680 46,680 46,680 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,340 1,000 47,178 47,292 47,590 48,009 سلف
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 330 0 0 42,622 نقدی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون 0 374 374 54,782 54,782 54,782 54,782 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سبک خطی 22501AA پتروشیمی جم 0 66 66 44,508 44,508 44,508 44,508 نقدی (مچینگ)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,014 5,588 3,014 34,631 35,690 36,510 38,319 نقدی
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 330 44 0 47,971 نقدی
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد 0 96 96 44,508 44,508 44,508 44,508 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 0 22 22 42,622 42,622 42,622 42,622 نقدی (مچینگ)
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال 273 1,995 273 44,250 48,677 48,863 49,279 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 858 132 110 47,178 47,178 47,178 47,178 نقدی
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 0 55 55 45,986 45,986 45,986 45,986 نقدی (مچینگ)
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 760 500 34,631 34,661 34,752 34,939 سلف
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 220 176 176 51,896 51,896 51,896 51,896 نقدی
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی شازند 0 220 220 54,782 54,782 54,782 54,782 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 0 66 66 47,178 47,178 47,178 47,178 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,002 2,838 2,002 44,530 44,788 44,955 45,759 سلف
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 330 198 176 51,896 51,896 51,896 51,896 نقدی
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 0 180 180 54,250 54,250 54,250 54,250 نقدی (مچینگ)
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,710 1,000 47,178 48,178 48,316 49,019 سلف
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 220 352 220 46,680 46,929 47,025 47,149 نقدی
پلی اتیلن سبک فیلم 0030 پتروشیمی آریا ساسول 0 22 22 51,896 51,896 51,896 51,896 نقدی (مچینگ)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 20 20 89,893 89,893 89,893 89,893 نقدی
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 2,000 150 150 42,622 42,622 42,622 42,622 سلف
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 50 210 50 34,631 35,380 35,432 35,459 نقدی
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 0 10 10 58,757 58,757 58,757 58,757 نقدی (مچینگ)

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 134,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 139,000 ریال 3000 2.16% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 138,000 ریال 2000 1.45% نمودار و آرشیو
5110 139,000 ریال 1000 0.72% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar - نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 132,000 ریال 1000 0.76% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 - نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 158,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 133,000 ریال 2000 1.5% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 133,000 ریال 1000 0.75% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 134,000 ریال 3000 2.24% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 153,000 ریال 9000 5.88% نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 170,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
C30s 197,000 ریال 10000 5.08% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 158,000 ریال 10000 6.33% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 148,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 134,000 ریال -2000 1.47% نمودار و آرشیو
1551 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 154,000 ریال 9000 5.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 195,000 ریال 10000 5.13% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 142,000 ریال 2000 1.41% نمودار و آرشیو
RP340 190,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 134,000 ریال 4000 2.99% نمودار و آرشیو
MR230 190,000 ریال 3000 1.58% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 168,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 168,000 ریال 1000 0.6% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو
ZR 340 178,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
z30 j 153,000 ریال نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖