تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه‌های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 18 خرداد 1395
نام تجاری تولیدکننده قیمت پایه مقدار پایه افزایش عرضه بسته بندی تسویه قرارداد تاریخ تحویل
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 47,258 791 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 41,760 987 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/03/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 46,332 2,499 0 پالت فلزی نقدی نقدی 1395/03/23
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 46,332 580 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 29,574 110 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 30,482 1,518 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 31,993 2,002 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 32,262 814 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 27,459 1,012 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,459 506 0 جامبوبگ اعتباری سلف 1395/04/02
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 27,459 1,518 0 جامبوبگ نقدی سلف 1395/04/02
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول 37,278 110 110 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 37,278 330 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/24
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 38,262 1,100 4,400 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 36,349 1,000 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 36,623 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 36,623 660 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 36,623 1,500 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 36,623 518 0 سایر نقدی نقدی 1395/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 36,623 220 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 36,623 561 0 سایر نقدی نقدی 1395/03/24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 36,623 220 0 کیسه نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول 37,278 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن 5000S پتروشیمی جم 37,775 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 40,387 500 1,500 کیسه نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 36,781 2,000 1,500 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/08
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 36,781 1,012 1,012 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 34,834 308 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52501 پتروشیمی جم 40,407 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 40,407 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 41,167 220 220 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 35,489 1,012 1,012 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511UV پتروشیمی جم 35,489 132 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 34,834 80 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60505 پتروشیمی جم 34,834 319 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60507UV پتروشیمی جم 35,489 1,012 506 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی 60511UV پتروشیمی جم 35,489 396 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 34,834 1,500 1,500 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 36,575 400 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 36,466 3,003 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 36,466 506 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 36,466 1,408 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 36,466 880 880 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 39,052 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 39,052 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 38,286 50 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 41,503 600 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 42,927 700 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 34,975 300 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 32,890 500 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 28,088 506 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان 28,088 100 700 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/01
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 25,535 506 484 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 25,535 1,496 1,496 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/02
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 25,535 200 200 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 25,535 1,496 1,518 پالت پلاستیکی نقدی سلف 1395/04/13
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 25,535 100 900 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 28,088 100 700 پالت چوبی نقدی سلف 1395/04/01
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502 درجه 1 پتروشیمی جم 36,366 132 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 پتروشیمی جم 37,050 451 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52505 درجه 1 پتروشیمی جم 31,351 462 0 پالت چوبی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 1 پتروشیمی اروند 25,279 396 0 پالت پلاستیکی نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 پتروشیمی اروند 22,470 400 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 پتروشیمی اروند 20,428 100 0 جامبوبگ نقدی نقدی 1395/03/23

قیمت مواداولیه؛ ۳ بهمن ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,700 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 42,900 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 42,850 ریال -150 0.35% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 43,300 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 43,450 ریال -150 0.34% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,450 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
5110 44,300 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 42,850 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,400 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
0075 50,700 ریال 400 0.79% نمودار و آرشیو
020 50,200 ریال -200 0.4% نمودار و آرشیو
Lf190 49,400 ریال -400 0.8% نمودار و آرشیو
52518 43,500 ریال -1400 3.12% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420h 48,600 ریال -400 0.82% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 49,300 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 50,500 ریال نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 60,000 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,850 ریال -150 0.32% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 46,900 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 46,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,400 ریال 400 0.84% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 47,200 ریال 400 0.85% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 46,700 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 46,700 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
C30s 44,800 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
V30s 46,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,000 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
1540 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,600 ریال 400 0.78% نمودار و آرشیو
781 44,700 ریال -300 0.67% نمودار و آرشیو
785 45,100 ریال 1100 2.44% نمودار و آرشیو
821 45,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 44,600 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
5030 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 47,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 46,800 ریال -400 0.85% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,500 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 83,000 ریال نمودار و آرشیو
10417 82,000 ریال نمودار و آرشیو
10415 84,000 ریال نمودار و آرشیو
R40maron 48,500 ریال 500 1.03% نمودار و آرشیو
R60 48,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
RP340 45,800 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 59,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 59,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 85,500 ریال 2000 2.34% نمودار و آرشیو
332C 53,500 ریال 1000 1.87% نمودار و آرشیو
332L 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 39,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 38,600 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam 39,300 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,000 ریال نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 88,800 ریال 4800 5.41% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 71,500 ریال 200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 67,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,600 ریال نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 43,500 ریال نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP 56,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو