معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۰۹ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات محصولات پتروشیمی دوشنبه 9 مردادماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,032 38,032 38,032 38,032 960 432 432
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 37,238 37,238 37,238 37,238 480 72 72
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,668 38,668 38,668 38,668 240 72 72
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 42,232 42,232 42,232 42,232 0 198 198
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 42,232 42,232 42,232 42,232 3,080 2,860 2,838
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 37,639 37,789 37,868 38,109 1,056 1,364 1,056
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 42,730 42,730 42,730 42,730 220 66 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 42,730 42,730 42,730 42,730 0 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 42,730 42,730 42,730 42,730 440 440 440
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 42,730 42,944 43,083 43,333 660 924 660
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 45,886 45,886 45,886 45,886 220 220 220
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 42,730 47,003 47,003 47,003 440 4,114 440
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 45,061 45,061 45,061 45,061 220 66 66
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 42,730 46,100 46,227 47,003 315 1,008 315
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 39,969 40,388 40,679 41,000 105 168 105
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 42,730 46,799 46,986 47,003 504 2,247 504
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 37,997 37,997 37,997 37,997 308 308 308
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 37,639 37,849 38,188 38,409 105 315 105
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 37,639 37,639 37,810 38,099 2,024 2,860 2,024
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم سلف 37,639 37,777 37,813 38,259 660 968 660
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف (مچینگ) 37,639 37,639 37,639 37,639 0 198 198
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 37,639 37,639 37,639 37,639 990 946 792
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 37,639 38,309 38,560 39,139 210 651 210
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 37,639 38,777 39,191 39,529 903 2,625 903
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون سلف 37,639 38,194 38,439 38,888 1,650 3,366 1,650
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 37,639 38,188 38,311 39,000 1,008 1,407 1,008

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖