تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۹.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 30 آذرماه 1395
نام تجاری نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/10/05 62,319 210 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 نقدی 1395/10/05 62,319 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/10/05 68,890 420 0 پتروشیمی بندرامام
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 نقدی 1395/10/05 68,890 210 0 پتروشیمی تخت جمشید
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 نقدی 1395/10/05 68,233 100 0 پتروشیمی تبریز
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی نقدی 1395/10/05 68,233 100 0 پتروشیمی قائد بصیر
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی نقدی 1395/10/05 80,100 20 0 پتروشیمی قائد بصیر
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 نقدی 1395/10/05 33,369 66 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 نقدی 1395/10/05 34,393 418 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 سلف 1395/10/15 34,393 396 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 نقدی 1395/10/05 36,099 440 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 نقدی 1395/10/06 36,099 924 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 سلف 1395/10/15 36,099 1,012 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 نقدی 1395/10/05 32,225 484 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 سلف 1395/10/15 32,225 396 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 نقدی 1395/10/06 32,225 242 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 سلف 1395/10/15 32,225 198 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T نقدی 1395/10/05 46,495 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA نقدی 1395/10/05 40,570 500 2,800 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 نقدی 1395/10/05 45,762 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 نقدی 1395/10/05 45,762 990 528 پتروشیمی آریا ساسول
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 نقدی 1395/10/05 45,762 1,500 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC37 نقدی 1395/10/05 45,762 110 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 نقدی 1395/10/05 50,339 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 نقدی 1395/10/05 45,762 216 0 پتروشیمی لاله
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D نقدی 1395/10/05 50,339 400 0 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H نقدی 1395/10/05 45,762 220 1,980 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 نقدی 1395/10/05 41,580 300 2,700 پتروشیمی امیرکبیر
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/10/05 38,351 300 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 نقدی 1395/10/05 39,537 2,000 0 پتروشیمی بندرامام
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 نقدی 1395/10/05 39,537 2,002 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 نقدی 1395/10/05 44,667 605 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 نقدی 1395/10/05 38,506 3,003 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA نقدی 1395/10/05 40,239 300 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA سلف 1395/10/21 40,239 400 0 پتروشیمی تبریز
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/10/05 39,395 1,012 0 پتروشیمی ایلام
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 نقدی 1395/10/05 39,395 1,078 0 پتروشیمی مهر
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 نقدی 1395/10/05 39,395 990 528 پتروشیمی آریا ساسول
پلی استایرن انبساطی 200 نقدی 1395/10/05 50,358 200 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 300 نقدی 1395/10/05 50,358 100 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن انبساطی 400 نقدی 1395/10/05 48,892 50 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1540 نقدی 1395/10/05 46,287 800 0 پتروشیمی تبریز
پلی استایرن معمولی 1551 نقدی 1395/10/05 46,287 700 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن مقاوم 7240 نقدی 1395/10/05 48,029 750 0 پتروشیمی تبریز
پلی بوتادین رابر 1220 نقدی 1395/10/05 71,149 201 0 پتروشیمی تخت جمشید
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G نقدی 1395/10/05 40,270 110 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L نقدی 1395/10/05 40,270 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R سلف 1395/10/25 41,369 990 330 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی 1102L نقدی 1395/10/05 35,067 609 0 پتروشیمی رجال
پلی پروپیلن نساجی HP510L نقدی 1395/10/05 35,067 550 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP550J نقدی 1395/10/05 35,067 220 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن نساجی HP552R سلف 1395/10/14 35,067 550 550 پلی پروپیلن جم
پلی کربنات 0407 نقدی 1395/10/05 81,040 200 0 پتروشیمی خوزستان
پلی وینیل کلراید S65-پالت نقدی 1395/10/05 33,904 330 3,674 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65-جامبو نقدی 1395/10/05 33,904 60 1,940 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید S65-پالت نقدی 1395/10/05 33,904 2,992 0 پتروشیمی بندرامام
پلی وینیل کلراید S65-جامبو نقدی 1395/10/05 33,904 500 500 پتروشیمی غدیر
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 2 - جامبو نقدی 1395/10/05 27,123 60 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - S65 درجه 1 - پالت نقدی 1395/10/05 30,514 440 0 پتروشیمی اروند
پلی وینیل کلراید OFF - E6834 درجه 2 نقدی 1395/10/05 29,294 200 100 پتروشیمی اروند
پلی کربنات - OFF درجه 3 نقدی 1395/10/05 44,572 198 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات - OFF درجه 2 نقدی 1395/10/05 64,832 198 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات - OFF درجه 1 نقدی 1395/10/05 72,936 40 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات - OFF درجه 1 نقدی 1395/10/05 72,936 20 0 پتروشیمی خوزستان
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 نقدی 1395/10/05 34,655 220 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52502SU درجه 1 نقدی 1395/10/05 40,965 242 0 پتروشیمی جم
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 نقدی 1395/10/05 35,583 121 0 پتروشیمی جم

قیمت مواداولیه؛ ۶ خرداد ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 39,900 ریال -1200 2.92% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 45,300 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 40,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 40,700 ریال -200 0.49% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,900 ریال 300 0.67% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 44,800 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
5110 44,900 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,500 ریال -250 0.6% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال -100 0.25% نمودار و آرشیو
0075 51,000 ریال 500 0.98% نمودار و آرشیو
020 47,100 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
Lf190 47,700 ریال -300 0.63% نمودار و آرشیو
52518 38,700 ریال -100 0.26% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 47,200 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
2420h 48,900 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 46,800 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD 43,200 ریال نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD 44,100 ریال نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 44,900 ریال -650 1.43% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD 42,900 ریال نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 50,100 ریال -2900 5.47% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 49,700 ریال -300 0.6% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 50,000 ریال نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 46,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
C30s 46,150 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 43,400 ریال -1100 2.47% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 55,000 ریال -300 0.54% نمودار و آرشیو
1540 52,000 ریال -500 0.95% نمودار و آرشیو
1551 51,200 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 46,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 46,100 ریال -400 0.86% نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 35,900 ریال -300 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 35,900 ریال -300 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 35,900 ریال -300 0.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 34,900 ریال -300 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 34,900 ریال -300 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 34,900 ریال -300 0.85% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 79,000 ریال -1000 1.25% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖