تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 4 خرداد 1395
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 320 37,441 37,441 37,441 37,441
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 2,120 39,036 39,451 39,973 40,651
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 1,600 32,823 33,152 33,313 33,749
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 110 40 37,879 37,879 37,879 37,879
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,400 484 38,599 38,599 38,599 38,599
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,000 960 40,292 40,292 40,292 40,292
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 300 80 34,206 34,206 34,206 34,206
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,650 616 37,292 37,292 37,292 37,292
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 286 36,812 36,812 36,812 36,812
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,518 572 27,778 27,778 27,778 27,778
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 1,386 27,778 27,889 27,968 28,509
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 10,550 37,292 41,021 41,021 41,021
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 4,520 35,020 35,679 35,762 36,337
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 88 32,823 32,823 32,823 32,823
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,672 2,068 32,823 32,879 32,944 33,259
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 1,496 308 38,704 38,704 38,704 38,704
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 3,168 32,497 32,800 33,304 34,153
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 682 30,962 32,055 32,207 32,429
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,003 8,481 26,055 30,238 30,401 31,519
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 1,780 43,253 52,555 52,812 53,299
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 2,150 41,882 44,769 44,865 45,219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 2,332 27,778 28,019 28,058 28,150
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 374 32,497 32,497 32,497 32,497
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 504 21 47,744 47,744 47,744 47,744
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 80 40,055 40,055 40,055 40,055
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 3,740 22 28,660 28,660 28,660 28,660
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,518 1,078 32,497 32,497 32,497 32,497
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 220 40,055 44,819 44,941 45,119
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 2,772 30,962 33,000 33,291 33,633
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 1,530 47,133 51,846 51,846 51,846
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 836 22 32,770 32,770 32,770 32,770
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,848 4,334 36,812 38,558 39,290 39,719
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 70 39,270 39,380 39,428 39,599
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,530 37,292 39,900 40,097 40,809
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 572 35,020 35,020 35,030 35,077
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 55 231 30,039 32,119 32,151 32,200
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 1,685 37,292 38,700 38,982 39,679
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 350 1,570 36,770 44,409 44,561 45,019
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 1,771 37,292 40,429 40,489 40,666
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 330 1,254 37,945 41,739 41,739 41,739
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 220 37,292 37,292 37,292 37,292
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 360 37,085 37,085 37,085 37,085
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 418 220 35,020 35,020 35,020 35,020
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 2,002 528 35,673 35,673 35,673 35,673
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 5,005 8,250 39,036 40,009 40,330 40,980
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 1,012 1,518 37,085 37,085 37,588 39,000
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 600 3,220 28,660 35,822 36,013 36,888
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 2,320 26,055 29,699 29,725 30,019
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 400 1,340 26,055 31,750 32,217 33,123

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖