معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۳.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 4 خرداد 1395
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 320 37,441 37,441 37,441 37,441
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,500 2,120 39,036 39,451 39,973 40,651
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 1,600 32,823 33,152 33,313 33,749
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 110 40 37,879 37,879 37,879 37,879
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,400 484 38,599 38,599 38,599 38,599
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,000 960 40,292 40,292 40,292 40,292
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار 300 80 34,206 34,206 34,206 34,206
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 1,650 616 37,292 37,292 37,292 37,292
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول 660 286 36,812 36,812 36,812 36,812
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,518 572 27,778 27,778 27,778 27,778
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 1,386 27,778 27,889 27,968 28,509
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 500 10,550 37,292 41,021 41,021 41,021
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 4,520 35,020 35,679 35,762 36,337
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 330 88 32,823 32,823 32,823 32,823
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,672 2,068 32,823 32,879 32,944 33,259
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 1,496 308 38,704 38,704 38,704 38,704
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان 2,002 3,168 32,497 32,800 33,304 34,153
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان 154 682 30,962 32,055 32,207 32,429
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 3,003 8,481 26,055 30,238 30,401 31,519
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 750 1,780 43,253 52,555 52,812 53,299
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 700 2,150 41,882 44,769 44,865 45,219
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 2,332 27,778 28,019 28,058 28,150
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 506 374 32,497 32,497 32,497 32,497
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 504 21 47,744 47,744 47,744 47,744
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 80 40,055 40,055 40,055 40,055
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 3,740 22 28,660 28,660 28,660 28,660
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,518 1,078 32,497 32,497 32,497 32,497
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 220 40,055 44,819 44,941 45,119
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 2,772 30,962 33,000 33,291 33,633
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 1,530 47,133 51,846 51,846 51,846
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 836 22 32,770 32,770 32,770 32,770
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,848 4,334 36,812 38,558 39,290 39,719
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 70 39,270 39,380 39,428 39,599
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,000 2,530 37,292 39,900 40,097 40,809
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 572 35,020 35,020 35,030 35,077
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 پتروشیمی تندگویان 55 231 30,039 32,119 32,151 32,200
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 1,015 1,685 37,292 38,700 38,982 39,679
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 350 1,570 36,770 44,409 44,561 45,019
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518 1,771 37,292 40,429 40,489 40,666
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 330 1,254 37,945 41,739 41,739 41,739
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله 220 220 37,292 37,292 37,292 37,292
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 360 37,085 37,085 37,085 37,085
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 418 220 35,020 35,020 35,020 35,020
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 2,002 528 35,673 35,673 35,673 35,673
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 5,005 8,250 39,036 40,009 40,330 40,980
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 1,012 1,518 37,085 37,085 37,588 39,000
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 600 3,220 28,660 35,822 36,013 36,888
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی آبادان 500 2,320 26,055 29,699 29,725 30,019
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 400 1,340 26,055 31,750 32,217 33,123

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 65,500 ریال 1200 1.83% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 65,300 ریال 1100 1.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 1300 1.98% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 64,700 ریال 700 1.08% نمودار و آرشیو
0075 58,500 ریال -200 0.34% نمودار و آرشیو
020 57,300 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
Lf190 57,000 ریال 800 1.4% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 54,700 ریال نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 52,700 ریال نمودار و آرشیو
2420h 57,000 ریال 1300 2.28% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 57,000 ریال 1000 1.75% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 57,800 ریال 900 1.56% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 57,300 ریال نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 66,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s Ar 65,500 ریال نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,000 ریال نمودار و آرشیو
1540 76,000 ریال نمودار و آرشیو
1551 75,000 ریال نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 65,500 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 79,500 ریال نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,000 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 45,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 43,800 ریال نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,400 ریال -400 0.89% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 102,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖