معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۲۲ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 22 خردادماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) قیمت پایه عرضه (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 37,940 37,940 37,940 37,940 0 220 220
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 37,940 37,940 37,940 37,940 1,500 1,380 940
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,113 240 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,113 39,113 39,113 39,113 240 24 24
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 40,690 40,690 40,690 40,690 0 100 100
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 40,690 40,690 40,690 40,690 1,500 1,600 1,400
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,336 37,336 37,336 37,336 480 240 240
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54B04UV پتروشیمی لرستان نقدی 36,393 36,393 36,393 36,393 240 24 24
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 37,101 240 0 0
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی شازند نقدی 38,031 38,031 38,031 38,031 300 120 120
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 38,353 38,353 38,353 38,353 0 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 38,353 38,353 38,353 38,353 880 44 44
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پلیمر کرمانشاه نقدی 38,353 38,353 38,353 38,353 480 24 24
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 41,381 41,486 41,679 41,377 4,290 4,598 4,290
پلی پروپیلن RP270G پتروشیمی شازند سلف 42,718 42,718 42,718 42,718 1,500 1,000 1,000
پلی پروپیلن پزشکی V30GA پتروشیمی شازند نقدی 38,930 200 0 0
پلی پروپیلن شیمیایی C30G پتروشیمی مارون نقدی 39,300 39,499 39,809 37,691 440 1,672 440
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 38,669 38,868 39,230 37,691 880 1,672 880
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 46,989 46,989 46,989 42,718 210 5,439 210
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 46,989 46,989 46,989 42,718 315 7,392 315
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون سلف 39,119 39,214 39,579 37,691 1,012 2,464 1,012
پلی پروپیلن نساجی CR380 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,930 38,930 38,930 38,930 500 160 160
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 41,460 41,460 41,460 37,691 500 2,760 500
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 38,888 39,139 39,575 37,691 315 714 315
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 39,119 39,183 39,199 37,691 105 504 105
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 40,236 40,386 40,706 37,691 357 1,554 357
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 41,460 41,460 41,460 37,691 200 860 200

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۵ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 114,000 ریال -10000 8.06% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -7000 5.98% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال -8000 6.84% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 120,000 ریال -6000 4.76% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 118,000 ریال -6000 4.84% نمودار و آرشیو
5110 118,000 ریال -12000 9.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 108,000 ریال -7000 6.09% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 106,000 ریال -5000 4.5% نمودار و آرشیو
0075 120,000 ریال -3000 2.44% نمودار و آرشیو
020 113,000 ریال -9000 7.38% نمودار و آرشیو
Lf190 112,000 ریال -5500 4.68% نمودار و آرشیو
22B02 109,000 ریال نمودار و آرشیو
52518 130,000 ریال -25000 16.13% نمودار و آرشیو
Hi500 127,000 ریال -4000 3.05% نمودار و آرشیو
2420h 112,000 ریال -6000 5.08% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 110,000 ریال -8000 6.78% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 119,000 ریال 1000 0.84% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال -4000 3.28% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 115,000 ریال -6500 5.35% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 115,000 ریال -7000 5.74% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 128,000 ریال -2000 1.54% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 122,000 ریال نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
C30s 136,000 ریال -5000 3.55% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 127,000 ریال -2000 1.55% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
1540 114,000 ریال -1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
781 pet 220,000 ریال -5000 2.22% نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet 225,000 ریال نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 126,000 ریال -1500 1.18% نمودار و آرشیو
510L Jam 142,000 ریال -8000 5.33% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 136,000 ریال -2000 1.45% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 130,500 ریال -1500 1.14% نمودار و آرشیو
MR230 183,000 ریال 3000 1.64% نمودار و آرشیو
ZR230 180,000 ریال -5000 2.7% نمودار و آرشیو
332C 174,000 ریال -1000 0.57% نمودار و آرشیو
332L 128,000 ریال 2000 1.56% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 119,500 ریال -1500 1.24% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 114,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 153,000 ریال -2000 1.29% نمودار و آرشیو
ABS150 142,000 ریال -4000 2.74% نمودار و آرشیو
ABS 10415 210,000 ریال -5000 2.33% نمودار و آرشیو
Lale 1922 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
1922 Arya 111,000 ریال 1000 0.9% نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 139,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 161,000 ریال -1000 0.62% نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال -5500 3.06% نمودار و آرشیو
3840 Arak 98,500 ریال 2500 2.54% نمودار و آرشیو
S 5000 91,000 ریال -500 0.55% نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖