عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۴.۱۸ قیمت روز مواد اولیه

عرضه های محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ یکشنبه 18 تیرماه 1396
نام تجاری نوع بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار پایه حداکثر افزایش عرضه تولیدکننده
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه سلف 1396/05/01 75,200 88 0 پتروشیمی خوزستان
اپوکسی رزین مایع E6 بشکه سلف 1396/05/01 82,600 53 0 پتروشیمی خوزستان
اسید سولفوریک فله نقدی 1396/04/21 2,000 200 0 تعاونی 2451 تولید سولفات پتاسیم
اسید نیتریک فله نقدی 1396/04/21 6,528 300 0 پتروشیمی شیراز
اوره صنعتی کیسه نقدی 1396/04/24 7,472 500 0 پتروشیمی شیراز
آرگون فله سلف 1396/05/02 14,500 200 0 پتروشیمی شیراز
آمونیاک (گاز) کپسول 60 نقدی 1396/04/24 4,815 100 0 پتروشیمی شیراز
آمونیاک (مایع) فله نقدی 1396/04/24 4,815 200 0 پتروشیمی شیراز
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 35,605 88 0 پتروشیمی تندگویان
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 57,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 57,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE250 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 52,000 80 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 57,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE350 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 46,000 80 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 57,000 100 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی استایرن انبساطی نسوز SE50 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 52,000 80 0 شرکت پلی استایرن انبساطی سهند
پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی نقدی 1396/04/21 47,018 200 0 پتروشیمیایی تخت جمشید پارس
پلی استایرن معمولی MP08 کیسه نقدی 1396/04/22 46,290 100 0 محب پلیمر قم
پلی استایرن مقاوم 4512 کیسه نقدی 1396/04/22 48,600 50 0 محب بسپار ایده گستر
پلی کربنات 0710 پالت چوبی نقدی 1396/04/21 82,000 88 0 پتروشیمی خوزستان
پلی کربنات 1012 پالت چوبی نقدی 1396/04/21 82,000 88 0 پتروشیمی خوزستان
تری اتانول آمین فله نقدی 1396/04/21 41,014 220 0 پتروشیمی شازند
تری اتیلن گلایکول بشکه نقدی 1396/04/21 34,800 220 0 پتروشیمی شازند
منو اتانول آمین فله نقدی 1396/04/21 38,695 220 0 پتروشیمی شازند
پلی اتیلن ترفتالات LUMP1 فله نقدی 1396/04/21 20,147 100 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 29,240 150 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 32,967 160 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 27,473 30 0 پتروشیمی تندگویان
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 14,652 20 0 پتروشیمی تندگویان
پلی استایرن انبساطی OFF - SUPER FINE درجه 3 کیسه نقدی 1396/04/21 22,026 500 0 بانیار پلیمر گنبد
پلی پروپیلن پودر درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 24,680 20 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن پودر درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/04/21 18,985 6 0 پلی پروپیلن جم
پلی پروپیلن کلوخه فله نقدی 1396/04/21 18,985 24 0 پلی پروپیلن جم
تری اتانول آمین - OFF درجه 2 بشکه نقدی 1396/04/21 17,200 110 0 پتروشیمی شازند
تری اتیلن گلایکول - OFF درجه 2 بشکه نقدی 1396/04/21 8,500 66 0 پتروشیمی شازند

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖