تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 300 0 0 47,366
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 300 300 300 46,438 46,438 46,438 46,438
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 504 60 60 46,438 46,438 46,438 46,438
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 50 50 52,343 52,343 52,343 52,343
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 0 61,446
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 902 19,976 902 30,000 33,000 33,000 33,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,430 4,554 1,430 31,488 32,008 33,354 34,413
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,210 2,552 1,210 28,006 29,759 30,099 30,459
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 682 1,232 682 28,006 29,849 30,051 30,806
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 44 44 39,710 39,710 39,710 39,710
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 0 176 176 39,710 39,710 39,710 39,710
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 250 1,390 250 37,908 39,708 40,333 41,001
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 1,320 500 37,908 38,900 39,288 40,225
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 150 100 39,101 39,309 39,467 39,789
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 480 36 36 37,908 37,908 37,908 37,908
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 0 24 24 37,908 37,908 37,908 37,908
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,280 1,000 39,036 41,259 41,713 42,939
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 660 1,034 660 39,036 39,338 39,689 39,839
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 4,160 1,500 39,036 39,808 39,994 40,809
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 432 1,426 432 40,988 43,309 43,485 43,888
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 799 562 562 39,036 39,036 39,036 39,036
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 0 238 238 39,036 39,036 39,036 39,036
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,500 3,530 2,500 37,375 37,984 38,209 39,001
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 1,980 1,000 37,092 38,012 38,227 38,666
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,260 1,000 36,958 36,989 37,204 37,599
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 726 1,100 726 36,958 37,444 37,645 38,079
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 168 96 36,958 36,958 36,958 36,958
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 0 864 864 36,958 36,958 36,958 36,958
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 110 187 110 34,574 34,666 34,817 35,074
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 0 40,106
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 110 0 0 40,888
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV پتروشیمی لرستان 480 24 24 35,248 35,248 35,248 35,248
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 168 24 24 35,248 35,248 35,248 35,248
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 80 60 34,574 34,574 34,574 34,574
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 0 260 260 34,574 34,574 34,574 34,574
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 1,590 700 36,130 43,809 44,824 46,509
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 3,190 506 36,840 38,889 38,939 39,557
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 1,705 506 37,375 38,559 38,659 38,720
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 506 319 275 40,875 40,875 40,875 40,875
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 0 231 231 40,875 40,875 40,875 40,875
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 290 100 40,590 48,560 48,581 48,666
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 290 50 40,590 49,009 49,594 50,129
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 150 50 39,408 48,559 49,129 49,561
پلی استایرن انبساطی P3000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 44,000
پلی استایرن انبساطی P4000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 44,000
پلی استایرن انبساطی P5000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 40,000
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 44,500
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 44,500
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 44,500
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 41,000
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 1,270 500 40,814 44,670 44,812 45,504
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 150 500 150 40,814 44,449 45,086 48,319
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 1,890 500 42,128 49,779 49,947 50,559
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 150 650 150 42,128 49,699 49,738 49,851
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 302 0 0 48,717
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 154 110 39,785 39,919 40,158 40,218
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 440 704 440 37,382 37,438 37,952 38,299
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 176 154 37,609 37,609 37,609 37,609
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 0 66 66 37,609 37,609 37,609 37,609
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 315 3,234 315 37,382 41,120 41,120 41,120
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 399 399 399 37,382 37,382 37,382 37,382
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 126 0 0 37,609
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,320 2,156 1,320 32,636 33,135 33,136 33,136
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 1,827 651 32,422 33,033 33,114 33,299
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,012 2,706 1,012 32,422 33,513 33,582 34,255
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 440 900 440 32,422 33,639 33,680 33,759
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 2,024 3,850 2,024 32,422 33,159 33,472 34,009
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 462 882 462 32,422 32,908 32,999 33,158
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 110 110 110 29,165 29,165 29,165 29,165
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,530 5,060 2,530 27,005 27,309 27,832 30,050
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,000 2,580 1,020 27,005 27,005 27,005 27,005
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 0 980 980 27,005 27,005 27,005 27,005
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 3,938 1,848 27,005 27,005 27,005 27,005
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 0 1,144 1,144 27,005 27,005 27,005 27,005
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,000 3,560 2,000 27,005 27,055 27,347 27,800
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 1,120 200 29,706 30,659 31,612 32,700

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖