معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۲۹ قیمت روز مواد اولیه

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام 300 0 0 47,366
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 300 300 300 46,438 46,438 46,438 46,438
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید 504 60 60 46,438 46,438 46,438 46,438
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 100 50 50 52,343 52,343 52,343 52,343
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 100 0 0 61,446
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 902 19,976 902 30,000 33,000 33,000 33,000
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,430 4,554 1,430 31,488 32,008 33,354 34,413
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,210 2,552 1,210 28,006 29,759 30,099 30,459
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 682 1,232 682 28,006 29,849 30,051 30,806
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 220 44 44 39,710 39,710 39,710 39,710
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله 0 176 176 39,710 39,710 39,710 39,710
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 250 1,390 250 37,908 39,708 40,333 41,001
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 500 1,320 500 37,908 38,900 39,288 40,225
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 100 150 100 39,101 39,309 39,467 39,789
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 480 36 36 37,908 37,908 37,908 37,908
پلی اتیلن سبک خطی 22402 پتروشیمی مهاباد 0 24 24 37,908 37,908 37,908 37,908
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,000 3,280 1,000 39,036 41,259 41,713 42,939
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول 660 1,034 660 39,036 39,338 39,689 39,839
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 4,160 1,500 39,036 39,808 39,994 40,809
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 432 1,426 432 40,988 43,309 43,485 43,888
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 799 562 562 39,036 39,036 39,036 39,036
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 0 238 238 39,036 39,036 39,036 39,036
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,500 3,530 2,500 37,375 37,984 38,209 39,001
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 1,980 1,000 37,092 38,012 38,227 38,666
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 1,000 1,260 1,000 36,958 36,989 37,204 37,599
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون 726 1,100 726 36,958 37,444 37,645 38,079
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 960 168 96 36,958 36,958 36,958 36,958
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 0 864 864 36,958 36,958 36,958 36,958
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی مهر 110 187 110 34,574 34,666 34,817 35,074
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم 220 0 0 40,106
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم 110 0 0 40,888
پلی اتیلن سنگین تزریقی 54404UV پتروشیمی لرستان 480 24 24 35,248 35,248 35,248 35,248
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان 168 24 24 35,248 35,248 35,248 35,248
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 3,000 80 60 34,574 34,574 34,574 34,574
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام 0 260 260 34,574 34,574 34,574 34,574
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 700 1,590 700 36,130 43,809 44,824 46,509
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 506 3,190 506 36,840 38,889 38,939 39,557
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 506 1,705 506 37,375 38,559 38,659 38,720
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 506 319 275 40,875 40,875 40,875 40,875
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی جم 0 231 231 40,875 40,875 40,875 40,875
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 290 100 40,590 48,560 48,581 48,666
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 290 50 40,590 49,009 49,594 50,129
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 150 50 39,408 48,559 49,129 49,561
پلی استایرن انبساطی P3000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 44,000
پلی استایرن انبساطی P4000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 44,000
پلی استایرن انبساطی P5000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 40,000
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 44,500
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 44,500
پلی استایرن انبساطی نسوز SE500 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 44,500
پلی استایرن انبساطی نسوز SE5000 بانیار پلیمر گنبد 50 0 0 41,000
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 500 1,270 500 40,814 44,670 44,812 45,504
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 150 500 150 40,814 44,449 45,086 48,319
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 500 1,890 500 42,128 49,779 49,947 50,559
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 150 650 150 42,128 49,699 49,738 49,851
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی تخت جمشید 302 0 0 48,717
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم 110 154 110 39,785 39,919 40,158 40,218
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 440 704 440 37,382 37,438 37,952 38,299
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 220 176 154 37,609 37,609 37,609 37,609
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم 0 66 66 37,609 37,609 37,609 37,609
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 315 3,234 315 37,382 41,120 41,120 41,120
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی 399 399 399 37,382 37,382 37,382 37,382
پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R نوید زرشیمی 126 0 0 37,609
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,320 2,156 1,320 32,636 33,135 33,136 33,136
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال 651 1,827 651 32,422 33,033 33,114 33,299
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,012 2,706 1,012 32,422 33,513 33,582 34,255
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 440 900 440 32,422 33,639 33,680 33,759
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 2,024 3,850 2,024 32,422 33,159 33,472 34,009
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی 462 882 462 32,422 32,908 32,999 33,158
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 110 110 110 29,165 29,165 29,165 29,165
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,530 5,060 2,530 27,005 27,309 27,832 30,050
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 2,000 2,580 1,020 27,005 27,005 27,005 27,005
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 0 980 980 27,005 27,005 27,005 27,005
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 2,992 3,938 1,848 27,005 27,005 27,005 27,005
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 0 1,144 1,144 27,005 27,005 27,005 27,005
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 2,000 3,560 2,000 27,005 27,055 27,347 27,800
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 200 1,120 200 29,706 30,659 31,612 32,700

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 1500 2.04% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 3200 4.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,000 ریال 4000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
Lf190 59,300 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,200 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,300 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,300 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,900 ریال 900 1.53% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,200 ریال 600 0.88% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,500 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,300 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال -5000 6.41% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال -2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖