تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۲.۱۴ قیمت روز مواد اولیه

نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام 501 100 100 42,372 42,372 42,372 42,372
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام 504 0 0 42,372
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 501 40 40 47,408 47,408 47,408 47,408
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 بندرامام 504 0 0 47,408
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 تبریز 150 430 150 49,093 53,222 53,411 53,779
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG732 تندگویان 396 506 396 30,077 30,229 30,275 30,500
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان 2,002 1,342 1,100 31,001 31,001 31,001 31,001
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) تندگویان 0 902 902 31,001 31,001 31,001 31,001
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان 1,518 1,364 1,364 32,538 32,538 32,538 32,538
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821(مچینگ) تندگویان 0 154 154 32,538 32,538 32,538 32,538
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,012 242 242 32,538 32,538 32,538 32,538
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان 1,518 176 154 32,538 32,538 32,538 32,538
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825(مچینگ) تندگویان 0 44 44 32,538 32,538 32,538 32,538
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 تندگویان 836 0 0 32,812
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 1,012 1,012 1,012 28,143 28,143 28,143 28,143
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان 1,518 462 462 28,143 28,143 28,143 28,143
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) تندگویان 0 154 154 28,143 28,143 28,143 28,143
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 1,012 154 154 28,143 28,143 28,143 28,143
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان 1,518 814 814 28,143 28,143 28,143 28,143
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله 748 1,144 748 38,704 38,704 39,448 40,779
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر 5,016 462 396 39,105 39,105 39,105 39,105
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شازند 1,500 220 220 37,150 37,150 37,150 37,150
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) امیرکبیر 0 418 418 39,105 39,105 39,105 39,105
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) شازند 0 20 20 37,150 37,150 37,150 37,150
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ امیرکبیر 260 40 40 38,368 38,368 38,368 38,368
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام 500 1,660 500 38,049 40,599 40,852 41,300
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول 1,584 1,584 1,430 38,049 38,049 38,049 38,049
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) آریا ساسول 0 154 154 38,049 38,049 38,049 38,049
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام 500 1,110 500 38,049 39,409 39,603 41,019
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله 518 454 454 38,049 38,049 38,049 38,049
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00(مچینگ) لاله 0 65 65 38,049 38,049 38,049 38,049
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 لاله 330 0 0 38,049
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله 1,015 216 22 38,049 38,049 38,049 38,049
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00(مچینگ) لاله 0 216 216 38,049 38,049 38,049 38,049
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر 1,100 220 88 38,049 38,049 38,049 38,049
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H(مچینگ) امیرکبیر 0 154 154 38,049 38,049 38,049 38,049
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شازند 800 1,140 800 38,949 39,150 39,477 39,959
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر 1,000 1,560 1,000 40,366 40,515 40,669 40,889
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) مارون 0 44 44 37,241 37,241 37,241 37,241
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 جم 506 1,650 506 37,241 38,419 38,833 39,666
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 480 0 0 37,241
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 جم 55 0 0 37,241
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV جم 220 88 88 36,685 36,685 36,685 36,685
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV(مچینگ) جم 0 132 132 36,685 36,685 36,685 36,685
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 جم 506 803 506 36,030 36,111 36,624 39,039
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز 500 1,220 500 37,471 39,171 39,864 40,289
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر 1,408 1,133 649 36,930 36,930 36,930 36,930
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) مهر 0 759 759 36,930 36,930 36,930 36,930
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 آریا ساسول 1,474 1,122 946 36,930 36,930 36,930 36,930
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110(مچینگ) آریا ساسول 0 528 528 36,930 36,930 36,930 36,930
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز 100 240 100 40,661 42,601 42,601 42,601
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز 150 120 120 40,661 40,661 40,661 40,661
پلی استایرن انبساطی 300(مچینگ) تبریز 0 10 10 40,661 40,661 40,661 40,661
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز 700 1,530 700 42,124 44,259 44,576 45,447
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز 750 2,170 750 43,500 54,109 54,685 56,300
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 1,452 396 396 31,762 31,762 31,762 31,762
پلی پروپیلن فیلم HP525J(مچینگ) پلی پروپیلن جم 0 1,056 1,056 31,762 31,762 31,762 31,762
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 440 1,364 440 31,435 32,859 32,959 33,667
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 440 968 440 31,435 32,019 32,234 33,009
پلی پروپیلن نساجی HP552R شازند 600 2,700 600 31,435 32,760 32,914 33,449
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم 1,012 2,838 1,012 31,435 32,309 32,447 33,159
پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند 2,500 2,500 2,500 33,491 33,491 33,491 33,491
پلی وینیل کلراید E6834 اروند 3,850 0 0 29,005
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام 2,992 5,346 2,992 26,369 27,509 27,745 29,339
پلی وینیل کلراید S65 آبادان 160 420 160 26,369 27,424 27,432 27,489
پلی وینیل کلراید S65 اروند 700 1,160 700 26,369 26,521 26,618 27,444
پلی وینیل کلراید S65 اروند 2,530 3,828 2,530 26,369 26,969 27,087 27,777

قیمت مواداولیه؛ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 42,600 ریال -500 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 44,200 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 49,000 ریال 1200 2.45% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 49,000 ریال 1800 3.67% نمودار و آرشیو
5110 50,200 ریال 1700 3.39% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,700 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,700 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,600 ریال 600 1.38% نمودار و آرشیو
0075 52,800 ریال 1600 3.03% نمودار و آرشیو
020 50,400 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
Lf190 51,200 ریال 600 1.17% نمودار و آرشیو
52518 42,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 42,700 ریال -300 0.7% نمودار و آرشیو
2420h 50,800 ریال -400 0.78% نمودار و آرشیو
2420d 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 48,800 ریال 600 1.23% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,900 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 47,800 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 54,000 ریال 2000 3.7% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 53,500 ریال 500 0.93% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 53,000 ریال 800 1.51% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 47,000 ریال 800 1.7% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 53,400 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 45,700 ریال -2400 4.99% نمودار و آرشیو
Z30s Mar 48,000 ریال -300 0.62% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
C30s 49,100 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
V30s 64,000 ریال 500 0.78% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,300 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 60,800 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
1540 60,300 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 43,300 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
785 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
821 44,700 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
825 43,000 ریال 500 1.16% نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 49,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
552R Jam 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak 45,700 ریال -500 1.08% نمودار و آرشیو
552R Maroun 45,800 ریال نمودار و آرشیو
510L Jam 48,300 ریال -700 1.43% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 51,500 ریال -500 0.96% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 94,000 ریال -500 0.53% نمودار و آرشیو
10417 93,000 ریال -1000 1.06% نمودار و آرشیو
10415 94,000 ریال -1000 1.05% نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
548R 50,600 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
RP340 49,600 ریال -100 0.2% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 47,000 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
440L 49,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 52,700 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
ZR230 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 91,000 ریال -1500 1.62% نمودار و آرشیو
332C 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 48,000 ریال 700 1.46% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 38,600 ریال -300 0.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 38,500 ریال -200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 40,350 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 65,000 ریال -1500 2.26% نمودار و آرشیو
EPS 400 64,000 ریال -500 0.78% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 60,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 91,500 ریال -1000 1.08% نمودار و آرشیو
Lale 1922 49,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 63,000 ریال -200 0.32% نمودار و آرشیو
J740 61,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 62,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2004Tc 49,500 ریال 300 0.61% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖