معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۶.۱۶ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 16 شهریور 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) تقاضا (تن) حجم معامله
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 36,927 36,927 36,927 220 36,927 110 110
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 33,029 33,225 33,619 1,012 32,413 2,024 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون سلف 36,796 36,796 36,796 330 36,796 396 264
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 32,839 32,861 32,870 220 32,413 440 220
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,309 38,475 39,309 2,500 38,065 3,040 2,500
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,764 38,764 38,764 2,200 38,764 352 330
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 37,429 37,466 37,499 330 37,372 418 330
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,171 38,269 38,765 4,400 38,066 5,060 4,400
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 44,000 44,316 45,113 700 40,872 1,300 700
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 48,669 49,316 50,509 700 42,133 1,770 700
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 50,289 50,289 50,289 100 40,319 450 100
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 49,288 49,288 49,288 100 40,319 480 100
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 48,509 49,329 50,899 50 39,144 310 50
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 52,183 52,183 52,183 100 52,183 50 50
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 38,509 38,764 39,699 1,500 37,775 2,820 1,500
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 36,927 36,927 36,927 0 36,927 110 110
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون سلف (مچینگ) 36,796 36,796 36,796 0 36,796 66 66
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 38,764 38,764 38,764 0 38,764 550 550
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی 38,066 38,066 38,066 1,000 38,066 300 260
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی 34,539 34,539 34,539 3,000 34,539 100 100
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام نقدی 39,402 39,581 41,111 1,000 38,764 2,320 1,000
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 36,796 36,796 36,796 1,012 36,796 528 374
استایرن بوتادین رابر تیره 1500 پتروشیمی بندرامام سلف 46,252 46,252 46,252 270 46,252 160 160
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام نقدی 40,560 40,936 42,000 1,000 38,764 3,170 1,000
پلی پروپیلن نساجی HP565S پتروشیمی شازند سلف 33,884 33,884 33,884 2,000 33,884 2,020 2,000
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,119 38,259 38,959 60 36,796 190 60
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی 37,079 37,338 37,777 1,500 36,927 2,280 1,500
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم نقدی 38,419 38,883 40,001 2,002 38,065 2,475 2,002
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 38,764 38,764 38,764 1,015 38,764 324 216
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 38,066 38,066 38,066 0 38,066 740 740
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی (مچینگ) 36,796 36,796 36,796 0 36,796 638 638
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 34,539 34,539 34,539 2,002 34,539 198 198
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم نقدی 39,030 39,030 39,030 506 39,030 44 44
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 40,709 40,995 41,519 518 38,764 1,210 518
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 38,869 39,010 39,269 1,210 38,764 1,694 1,210
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی 38,764 38,764 38,764 220 38,764 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پلی پروپیلن جم نقدی 38,653 38,653 38,653 110 38,653 110 110
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم نقدی 33,499 33,546 33,627 3,014 32,626 5,434 3,014
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 32,900 33,196 33,539 651 32,413 1,848 651
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 37,372 37,372 37,372 220 37,372 264 220
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 34,427 34,427 34,427 1,210 31,298 10,351 1,210
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی 35,213 35,213 35,213 506 35,213 66 66
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان سلف 27,578 27,578 27,578 682 27,578 704 682
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان سلف 28,666 28,788 28,888 1,518 27,578 3,146 1,518
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 31,561 31,672 31,899 297 31,561 429 297
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,764 38,764 38,764 0 38,764 799 799
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 32,888 33,608 34,427 1,122 31,298 5,511 1,122
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید سلف 45,345 45,345 45,345 504 45,345 141 121
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 32,802 32,802 32,802 704 29,820 13,508 704
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی تخت جمشید نقدی 41,893 41,893 41,893 202 41,893 141 141
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502SU پتروشیمی جم نقدی 40,847 40,847 40,847 220 40,847 44 44
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 پتروشیمی جم نقدی 40,066 40,066 40,066 220 40,066 22 22
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی 39,030 39,030 39,030 300 39,030 130 110
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 32,659 32,659 32,659 2,992 27,216 12,276 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,659 32,659 32,659 1,500 27,216 13,460 1,500
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 35,925 35,925 35,925 500 29,938 9,240 500
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان سلف 35,925 35,925 35,925 500 29,938 8,140 500
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 38,409 38,422 38,489 60 38,065 240 60
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 38,505 38,918 39,307 220 37,372 594 220
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند نقدی 32,659 32,659 32,659 1,518 27,216 15,312 1,518
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 32,659 32,659 32,659 2,992 27,216 11,242 2,992
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر نقدی 32,659 32,659 32,659 2,000 27,216 13,840 2,000
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 32,659 32,659 32,659 3,000 27,216 10,500 3,000
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 36,927 36,927 36,927 0 36,927 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی HI0500 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 34,539 34,539 34,539 0 34,539 300 300
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 34,539 34,539 34,539 0 34,539 418 418
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پتروشیمی لاله نقدی (مچینگ) 38,764 38,764 38,764 0 38,764 198 198
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم نقدی (مچینگ) 35,213 35,213 35,213 0 35,213 22 22
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی تخت جمشید سلف (مچینگ) 45,345 45,345 45,345 0 45,345 20 20
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 39,030 39,030 39,030 0 39,030 120 120

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,500 ریال 2000 2.76% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 67,500 ریال 1500 2.22% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 67,500 ریال 2000 2.96% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 500 0.76% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 1000 1.67% نمودار و آرشیو
020 58,800 ریال 1500 2.55% نمودار و آرشیو
Lf190 58,500 ریال 1200 2.05% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,400 ریال 1200 2.13% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,000 ریال 200 0.38% نمودار و آرشیو
2420h 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,300 ریال 1100 1.89% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,100 ریال 600 1.02% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,600 ریال 800 1.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,000 ریال 1200 1.76% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 82,100 ریال 400 0.49% نمودار و آرشیو
1540 75,500 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,500 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,100 ریال 800 1.17% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 81,000 ریال -3000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 72,500 ریال 500 0.69% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 44,500 ریال 200 0.45% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 47,000 ریال 500 1.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 101,000 ریال -800 0.79% نمودار و آرشیو
ABS150 99,000 ریال -1000 1% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖