معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۵.۳۰ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ دوشنبه 30 مرداد ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,620 240 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,620 240 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 22B03 پتروشیمی مهاباد نقدی 39,620 39,620 39,620 39,620 240 24 24
پلی اتیلن سبک فیلم 2420F8 پتروشیمی کردستان نقدی 43,368 240 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی مارون نقدی 39,033 39,033 39,033 39,033 660 110 110
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 39,033 39,033 39,033 39,033 480 48 48
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پتروشیمی لرستان نقدی 38,215 38,215 38,215 38,215 240 24 24
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 39,187 39,187 39,187 39,187 440 286 264
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 43,285 43,285 43,285 43,285 154 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 43,285 43,609 43,711 44,152 550 1,166 550
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم نقدی 43,285 43,419 43,453 43,509 594 792 594
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 44,225 44,225 44,225 44,225 154 22 22
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 43,285 47,613 47,613 47,613 440 13,024 440
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 45,636 45,636 45,636 45,636 198 198 198
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی نقدی 43,285 47,613 47,613 47,613 84 3,675 84
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 40,500 43,202 43,202 43,202 105 252 105
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 38,510 42,361 42,361 42,361 1,512 7,203 1,512
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 38,149 38,600 38,865 39,078 105 420 105
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 38,149 38,833 38,889 38,915 550 1,232 550
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 38,149 38,620 38,707 38,962 1,452 3,168 1,452
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم سلف 38,149 38,149 38,149 38,149 550 572 550
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 38,149 38,555 38,555 38,555 105 336 105
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 38,149 38,788 38,912 39,259 903 1,596 903
پلی پروپیلن نساجی Z30G پتروشیمی مارون نقدی 38,149 38,679 38,694 38,789 506 1,188 506
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 38,149 38,535 38,862 39,399 315 693 315
پلی پروپیلن نساجی ZH550J نوید زرشیمی نقدی 38,149 38,149 38,149 38,149 210 210 210

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۳ آبان ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 106,400 ریال -1600 1.48% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 110,700 ریال -1300 1.16% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 110,000 ریال -2500 2.22% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 110,400 ریال -1600 1.43% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 110,900 ریال -1100 0.98% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 110,500 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
5110 121,000 ریال 109000 90.08% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 105,500 ریال -1500 1.4% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 105,000 ریال -1500 1.41% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -2500 2.34% نمودار و آرشیو
0075 108,500 ریال -3000 2.69% نمودار و آرشیو
020 104,900 ریال -2600 2.42% نمودار و آرشیو
Lf190 104,000 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 101,500 ریال -1500 1.46% نمودار و آرشیو
52518 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -5000 4.35% نمودار و آرشیو
2420h 104,000 ریال -2000 1.89% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 100,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 108,900 ریال -2100 1.89% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 105,000 ریال -1000 0.94% نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
CRP100 jam 119,000 ریال -1000 0.83% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 120,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30G 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 118,000 ریال -1500 1.26% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
7240 129,000 ریال -1000 0.77% نمودار و آرشیو
1540 118,000 ریال -3000 2.48% نمودار و آرشیو
1551 117,500 ریال -2500 2.08% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 118,500 ریال -1000 0.84% نمودار و آرشیو
510L Jam 125,900 ریال -2100 1.64% نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 129,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 210,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
RP340 Arak 175,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G 130,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 127,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR230 140,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ZR 340 157,800 ریال 3800 2.41% نمودار و آرشیو
332C 150,000 ریال -1000 0.66% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 83,500 ریال 500 0.6% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 85,500 ریال 1500 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 85,000 ریال 1000 1.18% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 81,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 83,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 162,000 ریال -2000 1.22% نمودار و آرشیو
ABS150 145,000 ریال -3000 2.03% نمودار و آرشیو
ABS 10415 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10720 201,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 101,500 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya 101,500 ریال نمودار و آرشیو
BL4 jam 108,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 162,000 ریال -1000 0.61% نمودار و آرشیو
S 5000 96,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖