عرضه های مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۰۳.۰۶ قیمت روز مواد اولیه

عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا؛ شنبه 6 خرداد ماه 1396
نام کالا بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار عرضه افزایش عرضه تولیدکننده حداقل خرید
پارازایلین فله نقدی 1396/03/09 28,028 1,000 0 پتروشیمی برزویه 20
اوره صنعتی گرانوله کیسه نقدی 1396/03/09 6,916 1,500 0 پتروشیمی کرمانشاه 20
اوره صنعتی گرانوله فله نقدی 1396/03/09 6,916 500 0 پتروشیمی کرمانشاه 20
پلی بوتادین رابر 1220 پالت چوبی نقدی 1396/03/09 63,719 1,008 0 پتروشیمی شازند 16
سود کاستیک فله نقدی 1396/03/10 7,200 5,000 3,000 پتروشیمی اروند 25
آمونیاک (مایع) فله نقدی 1396/03/09 8,534 1,000 0 پتروشیمی خراسان 10
آمونیاک (گاز) کپسول 60 نقدی 1396/03/09 8,534 18 0 پتروشیمی خراسان 5
آمونیاک (مایع) فله نقدی 1396/03/09 8,534 200 0 پتروشیمی کرمانشاه 20
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ نقدی 1396/03/09 31,175 176 0 پتروشیمی تندگویان 11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ نقدی 1396/03/09 37,529 176 0 پتروشیمی تندگویان 11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ نقدی 1396/03/09 38,280 88 0 پتروشیمی تندگویان 11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG841 جامبوبگ نقدی 1396/03/09 37,310 110 0 پتروشیمی تندگویان 11
پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه نقدی 1396/03/09 39,636 330 0 پتروشیمی مارون 22
اسید کلریدریک فله نقدی 1396/03/09 1,000 100 200 پتروشیمی کارون 20
اسید نیتریک فله نقدی 1396/03/09 6,900 100 200 پتروشیمی کارون 20
تولوئن دی ایزو سیانات (TDI) بشکه نقدی 1396/03/09 128,363 100 900 پتروشیمی کارون 20
پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ نقدی 1396/03/09 25,557 200 0 پتروشیمی ایلام 10
پلی اتیلن سنگین LMP جامبوبگ نقدی 1396/03/09 31,454 40 0 پتروشیمی مهر 10
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/03/09 27,800 260 0 پتروشیمی تندگویان 10
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/03/09 24,325 160 0 پتروشیمی تندگویان 10
پلی اتیلن ترفتالات آمورف - OFF درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/03/09 12,163 40 0 پتروشیمی تندگویان 10
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/03/09 27,319 270 0 پتروشیمی تندگویان 10
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 2 جامبوبگ نقدی 1396/03/09 24,105 30 0 پتروشیمی تندگویان 10
پلی اتیلن ترفتالات نساجی OFF - TG641 درجه 3 جامبوبگ نقدی 1396/03/09 12,856 30 0 پتروشیمی تندگویان 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری OFF - BG821 درجه 1 جامبوبگ نقدی 1396/03/09 31,453 100 0 پتروشیمی تندگویان 10
عرضه محصولات غیر بهین یابی پتروشیمیایی در بورس کالا به تاریخ یکشنبه 96/03/05 کارگزاری بورس بیمه ایران 8948 داخلی 116
نام کالا بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار عرضه افزایش عرضه تولیدکننده حداقل خرید
عرضه محصولات پلیمری و (Off گرید) در بورس کالا به تاریخ دوشنبه 96/03/18 کارگزاری بورس بیمه ایران 8948 داخلی 116
نام کالا بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار عرضه افزایش عرضه تولیدکننده حداقل خرید
عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا به تاریخ سه شنبه 96/03/26 کارگزاری بورس بیمه ایران 8948 داخلی 116
نام کالا بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار عرضه افزایش عرضه تولیدکننده حداقل خرید
عرضه محصولات پلیمری(Off گرید) در بورس کالا به تاریخ سه شنبه 96/03/26 کارگزاری بورس بیمه ایران 8948 داخلی 116
نام کالا بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار عرضه افزایش عرضه تولیدکننده حداقل خرید
عرضه محصولات شیمیایی (Off گرید) در بورس کالا به تاریخ چهارشنبه 96/03/05 کارگزاری بورس بیمه ایران 8948 داخلی 116
نام کالا بسته بندی نوع قرارداد تاریخ تحویل قیمت پایه مقدار عرضه افزایش عرضه تولیدکننده حداقل خرید

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۸ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 119,000 ریال 5000 4.2% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 109,000 ریال -3000 2.68% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 108,000 ریال -2000 1.82% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 109,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 117,000 ریال -3000 2.5% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 116,000 ریال -2000 1.69% نمودار و آرشیو
5110 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 102,000 ریال -6000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 100,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 103,000 ریال -3000 2.83% نمودار و آرشیو
0075 118,000 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
020 114,000 ریال 1000 0.88% نمودار و آرشیو
Lf190 107,000 ریال -5000 4.46% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 125,000 ریال -5000 3.85% نمودار و آرشیو
Hi500 128,000 ریال 1000 0.78% نمودار و آرشیو
2420h 106,500 ریال -5500 4.91% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 111,000 ریال -8000 6.72% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 118,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir 118,500 ریال 3500 2.95% نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 117,500 ریال 2500 2.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 117,500 ریال -4500 3.69% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 124,500 ریال -2500 1.97% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
7240 127,000 ریال 1000 0.79% نمودار و آرشیو
1540 115,000 ریال 1000 0.87% نمودار و آرشیو
1551 112,000 ریال 2000 1.79% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun 124,000 ریال -2000 1.59% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 135,000 ریال -1000 0.74% نمودار و آرشیو
RP340 200,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L 129,000 ریال -1500 1.15% نمودار و آرشیو
MR230 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
332C 170,000 ریال -4000 2.3% نمودار و آرشیو
332L 124,000 ریال -4000 3.13% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 115,000 ریال -4500 3.77% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 115,000 ریال -3500 2.95% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 112,000 ریال -3000 2.61% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 112,000 ریال -2000 1.75% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
Absn50 152,000 ریال -1000 0.65% نمودار و آرشیو
ABS150 140,000 ریال -2000 1.41% نمودار و آرشیو
ABS 10415 185,000 ریال -25000 11.9% نمودار و آرشیو
ABS 10720 190,000 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10733 192,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 136,000 ریال -3000 2.16% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
ZR 340 174,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3840 Arak - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو

پربازدیدترین


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖