معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۲۷ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز سه‌شنبه 27 بهمن 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 990/989990234375 0 0 33,194
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پتروشیمی بندرامام 1,785 0 0 33,194
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 190/190002441406 0 0 36,713
استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پتروشیمی بندرامام 2,982 0 0 36,713
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پتروشیمی قائد بصیر 300 20 20 59,278 59,278 59,278 59,278
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 2,508 528 528 28,360 28,360 28,360 28,360
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان 506 44 44 28,360 28,360 28,360 28,360
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 22 22 28,360 28,360 28,360 28,360
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 88 88 29,766 29,766 29,766 29,766
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان 1,507 363 363 29,766 29,766 29,766 29,766
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان 341 66 66 30,016 30,016 30,016 30,016
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,012 1,012 1,012 26,242 26,242 26,242 26,242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 پتروشیمی تندگویان 1,518 594 594 26,242 26,242 26,242 26,242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641(مچینگ) پتروشیمی تندگویان 0 308 308 26,242 26,242 26,242 26,242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 660 660 26,242 26,242 26,242 26,242
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 پتروشیمی تندگویان 1,012 132 132 26,242 26,242 26,242 26,242
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 20 20 36,285 36,285 36,285 36,285
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر 4,994 572 440 38,195 38,195 38,195 38,195
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA(مچینگ) پتروشیمی امیرکبیر 0 22 22 38,195 38,195 38,195 38,195
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی تبریز 500 40 40 38,195 38,195 38,195 38,195
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی تبریز 500 60 60 38,373 38,373 38,373 38,373
پلی اتیلن سبک خطی 0220AA پتروشیمی امیرکبیر 308 176 176 36,835 36,835 36,835 36,835
پلی اتیلن سبک خطی 0220KJ پتروشیمی امیرکبیر 430 0 0 37,522
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام 1,500 340 340 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 0075(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 20 20 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 0190(مچینگ) پتروشیمی آریا ساسول 0 88 88 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام 1,500 470 290 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 0200(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 40 40 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله 518/400024414063 108 108 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله 518/400024414063 43 22 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر 4,994 22 22 37,001 37,001 37,001 37,001
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر 2,500 3,370 2,500 38,346 38,760 39,174 39,959
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام 5,000 350 350 35,475 35,475 35,475 35,475
پلی اتیلن سنگین بادی 0035(مچینگ) پتروشیمی بندرامام 0 30 30 35,475 35,475 35,475 35,475
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پلیمر کرمانشاه 0 72 72 35,475 35,475 35,475 35,475
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 198 88 88 34,500 34,500 34,500 34,500
پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پتروشیمی ایلام 506 0 0 33,336
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5218UA پتروشیمی تبریز 300 0 0 34,022
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52505UV پتروشیمی جم 561 44 44 34,022 34,022 34,022 34,022
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پتروشیمی جم 110 0 0 32,669
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 2,002 44 44 33,336 33,336 33,336 33,336
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 300 2,300 300 34,669 38,135 38,135 38,135
پلی اتیلن سنگین دورانی 38504UV پتروشیمی جم 88 0 0 34,669
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 506 0 0 35,621
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی امیرکبیر 500 0 0 36,244
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم 506 0 0 36,244
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر 1,452 77 55 36,244 36,244 36,244 36,244
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000(مچینگ) پتروشیمی مهر 0 44 44 36,244 36,244 36,244 36,244
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام 990 0 0 36,244
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 200 530 200 36,928 38,019 38,125 38,726
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 200 70 30 36,928 36,928 36,928 36,928
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 200 70 50 36,204 36,204 36,204 36,204
پلی استایرن انبساطی 400(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 10 10 36,204 36,204 36,204 36,204
پلی استایرن انبساطی SE1000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 0 42,000
پلی استایرن انبساطی SE2000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 0 42,000
پلی استایرن انبساطی SE3000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 0 42,000
پلی استایرن انبساطی SE4000 بانیار پلیمر گنبد 200 0 0 42,000
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم 880 0 0 35,781
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم 990 44 44 35,781 35,231 35,231 35,231
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 2,002 0 0 29,944
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 1,012 44 44 29,051 29,051 29,051 29,051
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم 3,014 0 0 29,601
پلی پروپیلن نساجی HP550J پلی پروپیلن جم 990 0 0 29,601
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال 651 0 0 29,601
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 2,464 110 110 29,051 29,051 29,051 29,051
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون 858 0 0 28,801
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند 5,000 140 140 23,651 23,651 23,651 23,651
پلی وینیل کلراید E6834(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 20 20 23,651 23,651 23,651 23,651
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر 1,000 2,220 1,000 21,501 22,123 22,310 22,709
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام 4,994 6,699 4,994 21,501 21,629 21,744 22,099
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 990 198 154 21,501 21,501 21,501 21,501
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند 400 880 400 21,501 21,609 21,762 21,909
پلی وینیل کلراید S65(مچینگ) پتروشیمی اروند 0 22 22 21,501 21,501 21,501 21,501
پلی وینیل کلراید S70 پتروشیمی آبادان 100 160 100 23,651 23,656 23,958 24,159

قیمت مواداولیه؛ ۳۰ دى ۱۳۹۶جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 55,700 ریال 1000 1.8% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 56,500 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 56,000 ریال 600 1.07% نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 56,300 ریال 100 0.18% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 55,800 ریال 300 0.54% نمودار و آرشیو
5110 56,200 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 56,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 55,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 56,500 ریال 1100 1.95% نمودار و آرشیو
0075 56,400 ریال 400 0.71% نمودار و آرشیو
020 56,000 ریال -100 0.18% نمودار و آرشیو
Lf190 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
22B02 51,600 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
52518 51,200 ریال 700 1.37% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 51,200 ریال 700 1.37% نمودار و آرشیو
2420h 54,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 54,800 ریال 200 0.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 54,700 ریال 200 0.37% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 53,700 ریال -200 0.37% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir 68,700 ریال -300 0.43% نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf 68,300 ریال -200 0.29% نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun 68,000 ریال -400 0.58% نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam 68,000 ریال -400 0.58% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand 68,000 ریال -400 0.58% نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf 67,600 ریال 100 0.15% نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf 68,000 ریال 500 0.74% نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 57,500 ریال 200 0.35% نمودار و آرشیو
C30s 59,200 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 54,000 ریال 800 1.48% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 74,500 ریال 1100 1.48% نمودار و آرشیو
1540 69,000 ریال 800 1.16% نمودار و آرشیو
1551 66,000 ریال نمودار و آرشیو
781 58,000 ریال 500 0.86% نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 58,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 57,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam 57,600 ریال 300 0.52% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 59,000 ریال 600 1.02% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 103,500 ریال نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 60,000 ریال -300 0.5% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G 72,300 ریال 1700 2.35% نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 63,800 ریال -200 0.31% نمودار و آرشیو
ZR230 63,800 ریال -200 0.31% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 70,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 43,500 ریال 300 0.69% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 42,500 ریال نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak 59,200 ریال 100 0.17% نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 100,200 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 105,000 ریال نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak 61,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil 63,000 ریال 500 0.79% نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن: 09332716775
➖➖