معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۱۱.۱۲ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه پلیمری در روز دوشنبه 12 بهمن 1394
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 1,760 5,368 1,760 37,161 38,019 38,450 39,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند نقدی 1,500 3,300 1,500 37,135 38,400 38,633 38,959
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام نقدی (مچینگ) 0 530 530 36,116 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 960 312 264 36,116 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی (مچینگ) 0 24 24 36,116 36,116 36,116 36,116
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند نقدی 1,000 20 20 37,622 37,622 37,622 37,622
پلی اتیلن سنگین تزریقی 5620EA پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 0 170 170 37,622 37,622 37,622 37,622
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 506 0 0 36,744
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 880 1,958 880 36,744 37,152 37,230 37,345
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 198 748 198 38,728 40,333 40,527 40,999
پلی استایرن معمولی MP08 محب پلیمر قم نقدی 100 0 0 40,171
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 0 60 60 33,645 33,645 33,645 33,645
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 880 0 0 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 550 44 44 36,320 36,320 36,320 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون نقدی 60 60 60 36,320 36,320 36,320 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی RP230C پلی پروپیلن جم نقدی 990 0 0 36,320
پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA نوید زرشیمی نقدی 105 42 42 32,532 32,532 32,532 32,532
پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C نوید زرشیمی نقدی 210 441 210 36,320 36,559 36,823 37,021
پلی پروپیلن فیلم ZH422H نوید زرشیمی نقدی 2,016 2,016 2,016 30,672 30,672 30,672 30,672
پلی پروپیلن فیلم ZH525J نوید زرشیمی نقدی 1,008 1,008 1,008 30,466 30,466 30,466 30,466
پلی پروپیلن نساجی 1102L پتروشیمی رجال نقدی 273 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 1,760 1,320 1,166 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 0 484 484 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم سلف 2,002 88 66 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی 1,500 420 280 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی 2,508 66 44 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 0 280 280 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی HP552R پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 0 22 22 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی 210 42 42 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی RG1102XK پتروشیمی رجال نقدی (مچینگ) 0 42 42 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی RG1102XL پتروشیمی رجال نقدی 210 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار نقدی 1,000 1,340 1,000 30,121 30,231 30,293 30,390
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 2,024 1,386 1,034 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی (مچینگ) 0 484 484 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی شازند نقدی 60 0 0 30,121
پلی پروپیلن نساجی ZH510L نوید زرشیمی نقدی 1,008 42 21 30,121 30,121 30,121 30,121
پلی پروپیلن نساجی ZH552R نوید زرشیمی نقدی 504 147 147 30,121 30,121 30,121 30,121

 

 

 

قیمت مواداولیه؛ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 73,500 ریال 1500 2.04% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 72,000 ریال 3200 4.44% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 72,000 ریال 4000 5.56% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 65,500 ریال 2000 3.05% نمودار و آرشیو
0075 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
020 59,100 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
Lf190 59,300 ریال 1000 1.69% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 56,200 ریال 700 1.25% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 53,300 ریال 1000 1.88% نمودار و آرشیو
2420h 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 58,800 ریال 800 1.36% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 59,300 ریال 700 1.18% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 58,900 ریال 900 1.53% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 68,200 ریال 600 0.88% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 85,500 ریال -1000 1.16% نمودار و آرشیو
1540 76,300 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
1551 71,600 ریال -1000 1.38% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 68,700 ریال 400 0.58% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 73,000 ریال -5000 6.41% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 70,000 ریال -2000 2.78% نمودار و آرشیو
ZR230 70,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 79,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 44,000 ریال -500 1.12% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 43,600 ریال -400 0.91% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 46,000 ریال -200 0.43% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 43,200 ریال -200 0.46% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar 57,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan 56,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf 51,000 ریال نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,200 ریال 700 0.68% نمودار و آرشیو
ABS150 101,000 ریال 1000 0.99% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖