معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 24 بهمن ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 97,622 97,622 97,622 97,622 200 20 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 52,121 57,333 57,333 57,333 440 2,629 440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 50,556 55,110 55,384 55,611 792 2,431 792
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 54,694 54,694 54,694 54,694 902 902 858
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 53,079 54,888 55,138 55,559 1,298 2,860 1,298
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 53,533 56,669 56,692 56,749 77 429 77
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 53,718 53,718 53,718 53,718 110 44 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 53,718 53,719 53,891 53,959 110 132 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 50,214 52,290 52,453 53,699 3,300 5,126 3,300
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 50,214 50,214 50,214 50,214 0 600 600
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 52,865 53,800 53,919 54,189 1,000 1,540 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,865 52,865 52,865 52,865 990 352 352
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 52,865 52,865 52,865 52,865 1,500 1,260 1,260
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 58,151 58,151 58,151 58,151 330 220 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 52,865 52,865 52,865 52,865 1,012 132 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 52,865 52,865 52,865 52,865 0 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,865 52,865 52,865 52,865 2,200 110 88
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 53,718 53,718 53,718 53,718 110 88 88
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 61,954 64,119 64,295 64,769 2,000 4,570 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 54,066 54,076 54,176 54,249 3,000 3,160 3,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 49,325 49,336 49,505 50,009 5,005 5,698 5,005
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,325 49,325 49,325 49,325 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 51,544 54,109 54,187 54,499 700 1,390 700
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 54,290 55,119 55,271 55,388 1,001 1,617 1,001
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 54,290 54,520 54,667 54,959 1,430 1,628 1,430
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 54,290 55,357 55,470 55,719 1,012 1,892 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 54,290 55,401 55,532 55,688 935 2,013 935
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 54,290 55,779 55,841 56,000 990 1,738 990
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 62,564 64,327 64,604 65,329 990 1,914 990
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,073 66,073 66,073 66,073 0 260 260
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,115 67,115 67,115 67,115 0 40 40
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 67,115 67,115 67,115 67,115 200 160 160
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,115 67,115 67,115 67,115 0 60 60
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 67,115 67,115 67,115 67,115 200 160 140
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 65,216 65,216 65,216 65,216 200 60 40
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 69,731 69,731 69,731 69,731 0 190 190
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 69,731 69,731 69,731 69,731 600 410 410
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 72,738 73,039 73,200 73,829 750 960 750
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 72,195 72,195 72,195 72,195 0 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 57,374 57,374 57,374 57,374 330 286 286
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 57,374 57,374 57,374 57,374 0 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 57,374 58,690 58,896 59,220 330 594 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 58,484 58,484 58,484 58,484 144 144 144
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 57,374 60,247 60,440 60,819 110 990 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 60,148 60,759 60,808 60,949 220 352 220
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 352 3,564 352
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 1,606 8,778 1,606
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 2,016 10,536 2,016
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 1,650 5,522 1,650
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 43,636 43,636 43,636 43,636 220 44 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 44,444 44,444 44,444 44,444 500 340 340
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 39,596 39,799 39,814 39,853 500 660 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 40,404 40,760 40,844 41,059 2,508 3,322 2,508
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 40,404 41,159 41,264 42,777 3,014 4,444 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 40,404 40,804 40,877 41,055 1,240 1,640 1,240

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲ مهر ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 136,000 ریال 6000 4.41% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 132,000 ریال 1000 0.76% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 131,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 136,000 ریال 3000 2.21% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 136,000 ریال 4000 2.94% نمودار و آرشیو
5110 138,000 ریال 8500 6.16% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 136,000 ریال نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 135,000 ریال 7000 5.19% نمودار و آرشیو
0075 - نمودار و آرشیو
020 140,000 ریال 12000 8.57% نمودار و آرشیو
Lf190 131,000 ریال 5000 3.82% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 169,000 ریال 9000 5.33% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 158,000 ریال 8000 5.06% نمودار و آرشیو
2420h 131,000 ریال نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 - نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 132,000 ریال 7000 5.3% نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 131,000 ریال 7000 5.34% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G 144,000 ریال نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar 170,000 ریال 31000 18.24% نمودار و آرشیو
C30s 187,000 ریال 1000 0.53% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 148,000 ریال 8000 5.41% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 148,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 136,000 ریال 3000 2.21% نمودار و آرشیو
1551 122,000 ریال 2000 1.64% نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 145,000 ریال 6000 4.14% نمودار و آرشیو
510L Jam 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 185,000 ریال 2000 1.08% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 140,000 ریال 5000 3.57% نمودار و آرشیو
RP340 190,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L 130,000 ریال 1000 0.77% نمودار و آرشیو
MR230 187,000 ریال نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L 126,000 ریال نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 168,000 ریال 2000 1.19% نمودار و آرشیو
ABS150 167,000 ریال 1000 0.6% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو
ZR 340 178,000 ریال نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖