معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۶.۱۱.۲۴ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 24 بهمن ماه 1396
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت میانگین (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز نقدی 97,622 97,622 97,622 97,622 200 20 10
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 پتروشیمی تندگویان سلف 52,121 57,333 57,333 57,333 440 2,629 440
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 پتروشیمی تندگویان سلف 50,556 55,110 55,384 55,611 792 2,431 792
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 پتروشیمی تندگویان سلف 54,694 54,694 54,694 54,694 902 902 858
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 پتروشیمی تندگویان سلف 53,079 54,888 55,138 55,559 1,298 2,860 1,298
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 پتروشیمی تندگویان سلف 53,533 56,669 56,692 56,749 77 429 77
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی آریا ساسول نقدی 53,718 53,718 53,718 53,718 110 44 22
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T پتروشیمی لاله نقدی 53,718 53,719 53,891 53,959 110 132 110
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی امیرکبیر نقدی 50,214 52,290 52,453 53,699 3,300 5,126 3,300
پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پتروشیمی مهاباد نقدی (مچینگ) 50,214 50,214 50,214 50,214 0 600 600
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پتروشیمی بندرامام سلف 52,865 53,800 53,919 54,189 1,000 1,540 1,000
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 52,865 52,865 52,865 52,865 990 352 352
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پتروشیمی بندرامام سلف 52,865 52,865 52,865 52,865 1,500 1,260 1,260
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پتروشیمی لاله نقدی 58,151 58,151 58,151 58,151 330 220 220
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پتروشیمی لاله نقدی 52,865 52,865 52,865 52,865 1,012 132 110
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی (مچینگ) 52,865 52,865 52,865 52,865 0 198 198
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پتروشیمی امیرکبیر نقدی 52,865 52,865 52,865 52,865 2,200 110 88
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پتروشیمی آریا ساسول نقدی 53,718 53,718 53,718 53,718 110 88 88
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی امیرکبیر نقدی 61,954 64,119 64,295 64,769 2,000 4,570 2,000
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پتروشیمی بندرامام سلف 54,066 54,076 54,176 54,249 3,000 3,160 3,000
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم نقدی 49,325 49,336 49,505 50,009 5,005 5,698 5,005
پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07 پتروشیمی لرستان نقدی (مچینگ) 49,325 49,325 49,325 49,325 0 24 24
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز نقدی 51,544 54,109 54,187 54,499 700 1,390 700
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی جم نقدی 54,290 55,119 55,271 55,388 1,001 1,617 1,001
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون نقدی 54,290 54,520 54,667 54,959 1,430 1,628 1,430
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی ایلام نقدی 54,290 55,357 55,470 55,719 1,012 1,892 1,012
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پتروشیمی مهر نقدی 54,290 55,401 55,532 55,688 935 2,013 935
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پتروشیمی آریا ساسول نقدی 54,290 55,779 55,841 56,000 990 1,738 990
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی مارون نقدی 62,564 64,327 64,604 65,329 990 1,914 990
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 66,073 66,073 66,073 66,073 0 260 260
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,115 67,115 67,115 67,115 0 40 40
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز نقدی 67,115 67,115 67,115 67,115 200 160 160
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 67,115 67,115 67,115 67,115 0 60 60
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز نقدی 67,115 67,115 67,115 67,115 200 160 140
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز نقدی 65,216 65,216 65,216 65,216 200 60 40
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی (مچینگ) 69,731 69,731 69,731 69,731 0 190 190
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز نقدی 69,731 69,731 69,731 69,731 600 410 410
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز نقدی 72,738 73,039 73,200 73,829 750 960 750
پلی بوتادین رابر 1220 پتروشیمی شازند نقدی (مچینگ) 72,195 72,195 72,195 72,195 0 20 20
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی 57,374 57,374 57,374 57,374 330 286 286
پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پلی پروپیلن جم نقدی (مچینگ) 57,374 57,374 57,374 57,374 0 44 44
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 57,374 58,690 58,896 59,220 330 594 330
پلی پروپیلن شیمیایی EPX548T پلی پروپیلن جم نقدی 58,484 58,484 58,484 58,484 144 144 144
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون نقدی 57,374 60,247 60,440 60,819 110 990 110
پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پلی پروپیلن جم نقدی 60,148 60,759 60,808 60,949 220 352 220
پلی پروپیلن شیمیایی X30G پتروشیمی مارون نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 352 3,564 352
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 1,606 8,778 1,606
پلی پروپیلن نساجی HP510L پلی پروپیلن جم نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 2,016 10,536 2,016
پلی پروپیلن نساجی Z30S پتروشیمی مارون نقدی 51,315 56,446 56,446 56,446 1,650 5,522 1,650
پلی وینیل کلراید E6834 پتروشیمی اروند نقدی 43,636 43,636 43,636 43,636 220 44 22
پلی وینیل کلراید S57 پتروشیمی آبادان نقدی 44,444 44,444 44,444 44,444 500 340 340
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 39,596 39,799 39,814 39,853 500 660 500
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی اروند سلف 40,404 40,760 40,844 41,059 2,508 3,322 2,508
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی بندرامام سلف 40,404 41,159 41,264 42,777 3,014 4,444 3,014
پلی وینیل کلراید S65 پتروشیمی غدیر سلف 40,404 40,804 40,877 41,055 1,240 1,640 1,240

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 115,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 118,500 ریال -1500 1.25% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 117,500 ریال -2000 1.67% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 112,500 ریال -3500 3.02% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 112,000 ریال -3500 3.03% نمودار و آرشیو
5110 122,500 ریال -1000 0.81% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 104,500 ریال -500 0.48% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 104,500 ریال -1000 0.95% نمودار و آرشیو
0075 123,000 ریال 2000 1.63% نمودار و آرشیو
020 115,000 ریال -2000 1.71% نمودار و آرشیو
Lf190 115,400 ریال -100 0.09% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
Hi500 110,000 ریال -1000 0.9% نمودار و آرشیو
2420h 105,300 ریال -3700 3.39% نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 106,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1102XK - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 124,500 ریال -3000 2.35% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 123,000 ریال 6000 4.88% نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
CRP100 jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s - نمودار و آرشیو
C30G - نمودار و آرشیو
Z30s Ar - نمودار و آرشیو
X30G - نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 125,000 ریال 3000 2.4% نمودار و آرشیو
3840 Arak 123,000 ریال 3000 2.44% نمودار و آرشیو
7240 137,000 ریال 2000 1.46% نمودار و آرشیو
1540 120,000 ریال 2000 1.67% نمودار و آرشیو
1551 - نمودار و آرشیو
781 pet - نمودار و آرشیو
785 pet - نمودار و آرشیو
821 pet - نمودار و آرشیو
825 pet - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R shazand - نمودار و آرشیو
552R Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
548R - نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
RP340 Arak - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 - نمودار و آرشیو
ZR230 - نمودار و آرشیو
ZR 340 - نمودار و آرشیو
332C - نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
Absn50 176,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS150 170,500 ریال نمودار و آرشیو
ABS 10415 - نمودار و آرشیو
ABS 10720 - نمودار و آرشیو
ABS 10733 - نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
R40 Arak 188,000 ریال نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
S 5000 - نمودار و آرشیو
62N07 99,000 ریال -1500 1.49% نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2420E02 104,500 ریال -2000 1.88% نمودار و آرشیو
22B01 - نمودار و آرشیو


➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖