تبلیغات در سایت اینپیا

0933  -  271  -  6775

پلی شاپ؛ مرجع آگهی های صنعت پلاستیک کشور

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۵.۰۷.۱۳ قیمت روز مواد اولیه

آمار معاملات مواد اولیه پلیمری در بورس کالا؛ سه شنبه 13 مهرماه 1395
نام کالا تولید کننده نوع قرارداد قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی میانگین موزون (ریال) بیشترین قیمت (ریال) عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) تاریخ تحویل
پلی اتیلن سبک خطی 22402 مهاباد نقدی (مچینگ) 37,979 37,979 37,979 37,979 0 24 24 1395/07/17
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 مهر نقدی 36,913 40,604 40,604 40,604 154 5,181 154 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0200 بندرامام نقدی 39,574 40,359 40,489 41,111 1,000 3,180 1,000 1395/07/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 امیرکبیر نقدی 37,566 38,909 39,448 40,229 2,600 4,870 2,600 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 48,500 48,809 48,850 48,860 50 110 50 1395/07/18
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA امیرکبیر نقدی 37,979 39,119 39,454 40,850 5,500 12,254 5,500 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 بانیار پلیمر گنبد نقدی 48,500 49,050 49,050 49,050 50 120 50 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D امیرکبیر نقدی 42,344 42,344 42,344 42,344 1,012 176 66 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0075 بندرامام نقدی 39,574 41,945 42,298 42,739 1,000 3,590 1,000 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر نقدی 39,574 39,574 39,574 39,574 4,400 3,036 2,728 1395/07/18
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 28,963 29,135 29,336 30,520 2,816 5,368 2,816 1395/07/18
استایرن بوتادین رابر تیره 1712 بندرامام سلف 44,895 44,895 44,895 44,895 294 819 294 1395/08/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام سلف 37,083 37,083 37,083 37,083 3,000 1,530 1,340 1395/07/28
پلی وینیل کلراید S65 اروند نقدی 28,963 28,963 28,975 29,333 1,200 1,960 1,200 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 0190 آریا ساسول نقدی 39,574 39,685 39,832 40,109 1,210 1,496 1,210 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420D امیرکبیر نقدی (مچینگ) 42,344 42,344 42,344 42,344 0 44 44 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2420H امیرکبیر نقدی (مچینگ) 39,574 39,574 39,574 39,574 0 1,672 1,672 1395/07/18
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 آریا ساسول نقدی 36,913 38,339 38,680 39,877 1,166 2,112 1,166 1395/07/18
پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پلی پروپیلن جم نقدی 38,243 39,209 39,315 39,388 220 726 220 1395/07/18
پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پلی پروپیلن جم سلف 37,566 38,333 39,377 41,129 990 1,584 990 1395/08/09
پلی پروپیلن نساجی 1102L رجال نقدی 32,587 34,669 35,129 35,690 651 3,213 651 1395/07/18
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز نقدی 42,447 49,209 49,707 51,666 400 1,420 400 1395/07/18
پلی استایرن مقاوم 7240 تبریز سلف 42,447 48,709 48,832 49,509 300 1,300 300 1395/08/04
پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پلی پروپیلن جم نقدی 37,566 40,111 41,080 41,322 100 1,340 100 1395/07/18
پلی وینیل کلراید E6834 اروند نقدی 31,280 31,280 31,280 31,280 308 44 44 1395/07/18
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز نقدی 41,213 44,019 44,424 45,401 400 1,060 400 1395/07/18
پلی استایرن معمولی 1540 تبریز سلف 41,213 43,629 43,723 43,810 300 690 300 1395/08/04
پلی اتیلن سنگین بادی 0035 بندرامام سلف (مچینگ) 37,083 37,083 37,083 37,083 0 660 660 1395/07/28
پلی استایرن انبساطی 200 تبریز نقدی 40,187 48,669 48,925 49,509 100 230 100 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی 300 تبریز نقدی 40,187 46,519 48,076 49,009 100 220 100 1395/07/18
پلی استایرن انبساطی 400 تبریز نقدی 39,016 39,016 40,985 48,009 50 70 50 1395/07/18
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA تبریز نقدی 36,235 39,759 40,595 41,888 700 1,510 700 1395/07/18
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله نقدی 39,574 39,574 39,574 39,574 1,015 605 540 1395/07/19
پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 لاله نقدی 42,344 42,849 42,990 43,544 410 626 410 1395/07/19
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 شازند نقدی 37,485 39,019 39,276 40,333 1,500 2,900 1,500 1395/07/18
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله نقدی 40,251 40,251 40,251 40,251 440 22 22 1395/07/19
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA شازند نقدی 37,979 38,319 38,537 39,759 1,000 1,520 1,000 1395/07/18
پلی پروپیلن نساجی HP565S شازند نقدی 34,281 35,555 35,555 35,555 700 840 700 1395/07/18
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 جم نقدی 36,913 38,419 38,661 39,112 1,012 2,475 1,012 1395/07/18
پلی وینیل کلراید S65 بندرامام سلف 28,963 29,159 29,220 29,559 2,002 4,202 2,002 1395/08/04
پلی اتیلن سبک تزریقی 1922T لاله نقدی (مچینگ) 40,251 40,251 40,251 40,251 0 22 22 1395/07/19
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان سلف (مچینگ) 28,149 28,149 28,149 28,149 0 44 44 1395/08/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان سلف (مچینگ) 28,149 28,149 28,149 28,149 0 451 451 1395/08/11
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52502 جم نقدی 40,222 40,222 40,222 40,222 506 44 44 1395/07/18
پلی وینیل کلراید S70 آبادان سلف 31,860 32,899 32,963 33,659 600 1,060 600 1395/07/27
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 تندگویان سلف 30,968 30,968 31,404 32,701 1,430 1,716 1,430 1395/08/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 تندگویان سلف 28,149 28,149 28,149 28,149 880 836 836 1395/08/11
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 تندگویان سلف 28,149 28,149 28,149 28,149 1,320 869 869 1395/08/11
پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 لاله نقدی (مچینگ) 39,574 39,574 39,574 39,574 0 130 130 1395/07/19
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 تندگویان سلف 30,968 31,588 32,904 34,064 2,420 15,994 2,420 1395/08/11
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 تندگویان سلف 29,505 32,455 32,455 32,455 1,408 31,548 1,408 1395/08/11
پلی وینیل کلراید S65 غدیر سلف 28,963 29,056 29,116 29,469 2,000 3,040 2,000 1395/08/01
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه نقدی 37,083 37,459 37,667 38,159 960 2,616 960 1395/07/18
inpia.ir

قیمت مواداولیه؛ ۲۷ دى ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 43,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,800 ریال 100 0.23% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar 43,700 ریال 50 0.11% نمودار و آرشیو
EX5 Marun 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 44,100 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 43,900 ریال -100 0.23% نمودار و آرشیو
5110 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 43,650 ریال -150 0.34% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 43,800 ریال -1000 2.23% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 43,650 ریال -50 0.11% نمودار و آرشیو
0075 51,600 ریال -100 0.19% نمودار و آرشیو
020 51,700 ریال -300 0.58% نمودار و آرشیو
Lf190 50,700 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
52518 46,100 ریال 300 0.65% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 48,500 ریال -300 0.61% نمودار و آرشیو
2420h 50,400 ریال 100 0.2% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K 49,800 ریال نمودار و آرشیو
2102 50,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 60,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 48,400 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 48,000 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
EX3 Jam 46,800 ریال -1000 2.09% نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir 47,200 ریال -800 1.67% نمودار و آرشیو
EX3 Arak 46,800 ریال -1000 2.09% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 72,000 ریال 24000 33.33% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
V30G 48,000 ریال نمودار و آرشیو
Z30s 48,100 ریال -500 1.03% نمودار و آرشیو
C30s 46,200 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
V30s 47,600 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 46,800 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 56,400 ریال 300 0.53% نمودار و آرشیو
1540 53,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1551 TakhteJamshid 51,700 ریال 100 0.19% نمودار و آرشیو
781 45,800 ریال -700 1.51% نمودار و آرشیو
785 45,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
821 46,400 ریال -1400 2.93% نمودار و آرشیو
825 46,500 ریال نمودار و آرشیو
5030 57,000 ریال -200 0.35% نمودار و آرشیو
525 47,400 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
552R Jam 48,400 ریال 200 0.41% نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf 48,400 ریال نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
510L Jam 46,500 ریال -300 0.64% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 47,400 ریال 200 0.42% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 82,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 82,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 83,000 ریال -500 0.6% نمودار و آرشیو
R40maron 48,800 ریال -4200 7.92% نمودار و آرشیو
R60 48,800 ریال -200 0.41% نمودار و آرشیو
548R 47,400 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
RP340 47,100 ریال 100 0.21% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
440L 47,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR230 58,500 ریال 500 0.85% نمودار و آرشیو
ZR230 58,500 ریال نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 80,300 ریال 1100 1.37% نمودار و آرشیو
332C 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
332L 46,200 ریال 200 0.43% نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 37,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 37,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 38,700 ریال 200 0.52% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 59,200 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
EPS 400 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 61,000 ریال 300 0.49% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 81,000 ریال 1000 1.23% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 68,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
J740 70,800 ریال -200 0.28% نمودار و آرشیو
R200 68,500 ریال 500 0.73% نمودار و آرشیو
2004Tc 50,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
روغن DOP - نمودار و آرشیو