معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا؛ روز دوشنبه 4 خرداد 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 20 20 54,000 54,000 54,000 54,000
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی ایلام 0 50 50 29,000 29,000 29,000 29,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 1,518 17,974 1,518 44,819 49,300 49,300 49,300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی جم 220 5,467 220 40,337 44,370 44,370 44,370
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 4,026 18,898 4,026 45,136 49,649 49,649 49,649
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 18,340 1,000 44,819 49,300 49,300 49,300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 110 1,440 110 35,855 39,440 39,440 39,440
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 440 110 88 45,374 45,374 45,374 45,374
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 60 400 60 40,837 42,229 42,272 42,359
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 60 240 60 36,299 38,159 38,460 38,888
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 44 44 45,374 45,374 45,374 45,374
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 528 451 43,787 43,787 43,787 43,787
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 913 110 39,408 42,222 42,377 42,609
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 55 55 43,787 43,787 43,787 43,787
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 484 484 429 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 1,518 0 0 46,009 0 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 110 649 110 41,408 43,129 43,947 44,388
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL4 درجه 2 پتروشیمی جم 220 1,540 220 36,807 39,400 39,664 40,011
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 24 24 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1,000 470 470 45,977 45,977 45,977 45,977
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 130 130 45,977 45,977 45,977 45,977
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 22 0 46,889 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 600 2,260 600 46,884 47,409 47,644 48,308
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 300 80 80 46,889 46,889 46,889 46,889
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209KJ درجه 1 پتروشیمی شازند 100 320 100 42,200 43,609 43,831 44,309
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 60 60 46,889 46,889 46,889 46,889
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 60 60 50,927 50,927 50,927 50,927
پلی استایرن معمولی 1540(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 40 40 50,927 50,927 50,927 50,927
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 290 290 53,306 53,306 53,306 53,306
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 380 100 50,084 55,400 55,545 55,769
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 80 20 50,084 50,084 50,084 50,084
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 0 49,102 0 0 0
پلی استایرن انبساطی 300(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 30 30 50,084 50,084 50,084 50,084
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 5,984 10,956 5,984 43,047 47,351 47,351 47,351
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 110 44 22 49,076 49,076 49,076 49,076
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 440 176 88 49,076 49,076 49,076 49,076
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 44 44 49,076 49,076 49,076 49,076
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 294 525 294 49,076 49,799 50,409 51,229
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 770 2,310 770 42,730 43,241 43,851 45,000
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 1,540 1,000 42,730 43,030 43,157 43,743
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1 پتروشیمی شازند 90 0 0 41,313 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 420 399 357 42,730 42,730 42,730 42,730
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 420 945 420 42,730 43,339 43,837 44,730
پلی پروپیلن نساجی PYI250(مچینگ) پتروشیمی پلی نار 0 63 63 42,730 42,730 42,730 42,730

 

 

 

💢 #قیمت_مواد_اولیه_پلیمری در بازار آزاد
🗓 ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 72,000 ریال -800 1.1% نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun 72,000 ریال نمودار و آرشیو
F7000 Mehr 73,600 ریال 600 0.82% نمودار و آرشیو
F7000 Ilam - نمودار و آرشیو
5110 73,300 ریال 500 0.68% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 75,300 ریال -16300 17.79% نمودار و آرشیو
0075 68,500 ریال -300 0.44% نمودار و آرشیو
020 66,500 ریال -300 0.45% نمودار و آرشیو
Lf190 65,600 ریال -400 0.61% نمودار و آرشیو
22B02 - نمودار و آرشیو
52518 61,000 ریال -1900 3.02% نمودار و آرشیو
52518 Off - نمودار و آرشیو
Hi500 61,800 ریال -600 0.96% نمودار و آرشیو
2420h 62,800 ریال 300 0.48% نمودار و آرشیو
2420d - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
2102 62,800 ریال نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 - نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 63,000 ریال نمودار و آرشیو
22402 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
22402 MAHABAD - نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 62,200 ریال 300 0.48% نمودار و آرشیو
22B02 off MAHABAD - نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
Lld 22402 - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz - نمودار و آرشیو
PE80 Jam - نمودار و آرشیو
PE80 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir - نمودار و آرشیو
PE80 Arak - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir - نمودار و آرشیو
CRP100 Amir Kabir Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Amir kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Arak kaf - نمودار و آرشیو
PE80 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
EX3 ilam - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun - نمودار و آرشیو
EX3 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
CRP100 Jam - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand - نمودار و آرشیو
CRP100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
CRP 100 Shazand Kaf - نمودار و آرشیو
PE80 ilam - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
PE 80 ilam Kaf - نمودار و آرشیو
Z30s Mar - نمودار و آرشیو
C30s 76,800 ریال -200 0.26% نمودار و آرشیو
Z30s Ar 86,300 ریال 300 0.35% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz - نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 96,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
1540 77,000 ریال -600 0.77% نمودار و آرشیو
1551 76,500 ریال -500 0.65% نمودار و آرشیو
781 - نمودار و آرشیو
785 - نمودار و آرشیو
821 - نمودار و آرشیو
825 - نمودار و آرشیو
5030 - نمودار و آرشیو
525 - نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
552R Maroun 86,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Jam - نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam - نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 - نمودار و آرشیو
10417 - نمودار و آرشیو
10415 - نمودار و آرشیو
R40maron - نمودار و آرشیو
R60 - نمودار و آرشیو
548R 77,600 ریال -400 0.51% نمودار و آرشیو
RP340 - نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J - نمودار و آرشیو
440L - نمودار و آرشیو
MR230 80,500 ریال 1000 1.24% نمودار و آرشیو
ZR230 80,500 ریال 1000 1.24% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 - نمودار و آرشیو
332C 78,500 ریال نمودار و آرشیو
332L - نمودار و آرشیو
5218 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir 49,000 ریال -436000 89.9% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand 48,500 ریال -100 0.21% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar 49,000 ریال -700 1.41% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan 46,500 ریال 700 1.51% نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 49,000 ریال 1500 3.06% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 48,200 ریال 1000 2.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 Bandar kaf 48,700 ریال 500 1.03% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf 46,200 ریال 1200 2.6% نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf 54,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar 52,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PVC S60 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
PVC S65 Off3 Arva - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
PVC E68 Off3 Arv kaf - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 - نمودار و آرشیو
EPS 300 - نمودار و آرشیو
EPS 400 - نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 - نمودار و آرشیو
Absn50 103,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
ABS150 104,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lale 1922 - نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
MR1600 - نمودار و آرشیو
J740 - نمودار و آرشیو
R200 - نمودار و آرشیو
2004Tc - نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam - نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
R40 Arak - نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
209 Tabriz - نمودار و آرشیو
1102l Rejal - نمودار و آرشیو
60507 - نمودار و آرشیو
6040 - نمودار و آرشیو
60511 - نمودار و آرشیو
DOP Oil - نمودار و آرشیو
22501 kg off - نمودار و آرشیو
22402 off - نمودار و آرشیو
Z30S Mar Kaf - نمودار و آرشیو
ZR230 Kaf - نمودار و آرشیو

➕ تبلیغات متنی در سایت inpia.ir
دریافت تعرفه و سفارش متن:
7 - 88927986

➖➖