پلی شاپ؛ مرجع خرید و فروش صنعت پلاستیک کشور با نـظارت و سیـاستگذاری انجـمن ملی پلاستیـک ایـران

معاملات مواد اولیه پلیمری و پلاستیک در بورس در تاریخ ۱۳۹۴.۰۳.۰۴ قیمت روز مواد اولیه

معاملات مواد اولیه در بورس کالا؛ روز دوشنبه 4 خرداد 1394
نام کالا تولید کننده عرضه (تن) تقاضا (تن) حجم معامله (تن) قیمت پایه عرضه (ریال) کمترین قیمت (ریال) قیمت پایانی (ریال) بیشترین قیمت (ریال)
اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پتروشیمی تبریز 200 20 20 54,000 54,000 54,000 54,000
پلی اتیلن سنگین LMP پتروشیمی ایلام 0 50 50 29,000 29,000 29,000 29,000
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی جم 1,518 17,974 1,518 44,819 49,300 49,300 49,300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 1 پتروشیمی جم 220 5,467 220 40,337 44,370 44,370 44,370
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پتروشیمی جم 4,026 18,898 4,026 45,136 49,649 49,649 49,649
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 پتروشیمی شازند 1,000 18,340 1,000 44,819 49,300 49,300 49,300
پلی اتیلن سنگین اکستروژن OFF - EX3 درجه 2 پتروشیمی شازند 110 1,440 110 35,855 39,440 39,440 39,440
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پتروشیمی مارون 440 110 88 45,374 45,374 45,374 45,374
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 1 پتروشیمی مارون 60 400 60 40,837 42,229 42,272 42,359
پلی اتیلن سنگین فیلم OFF - EX5 درجه 2 پتروشیمی مارون 60 240 60 36,299 38,159 38,460 38,888
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 44 44 45,374 45,374 45,374 45,374
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پتروشیمی جم 506 528 451 43,787 43,787 43,787 43,787
پلی اتیلن سنگین تزریقی OFF - 52518 درجه 1 پتروشیمی جم 110 913 110 39,408 42,222 42,377 42,609
پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518(مچینگ) پتروشیمی جم 0 55 55 43,787 43,787 43,787 43,787
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پتروشیمی جم 484 484 429 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین بادی BL4 پتروشیمی جم 1,518 0 0 46,009 0 0 0
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL3 درجه 1 پتروشیمی جم 110 649 110 41,408 43,129 43,947 44,388
پلی اتیلن سنگین بادی OFF - BL4 درجه 2 پتروشیمی جم 220 1,540 220 36,807 39,400 39,664 40,011
پلی اتیلن سنگین بادی BL3(مچینگ) پتروشیمی جم 0 22 22 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پلیمر کرمانشاه 600 24 24 46,009 46,009 46,009 46,009
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پتروشیمی تبریز 1,000 470 470 45,977 45,977 45,977 45,977
پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 130 130 45,977 45,977 45,977 45,977
پلی اتیلن سبک خطی 22501KJ پتروشیمی جم 110 22 0 46,889 0 0 0
پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پتروشیمی شازند 600 2,260 600 46,884 47,409 47,644 48,308
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ پتروشیمی شازند 300 80 80 46,889 46,889 46,889 46,889
پلی اتیلن سبک خطی OFF - 0209KJ درجه 1 پتروشیمی شازند 100 320 100 42,200 43,609 43,831 44,309
پلی اتیلن سبک خطی 0209KJ(مچینگ) پتروشیمی شازند 0 60 60 46,889 46,889 46,889 46,889
پلی استایرن معمولی 1540 پتروشیمی تبریز 800 60 60 50,927 50,927 50,927 50,927
پلی استایرن معمولی 1540(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 40 40 50,927 50,927 50,927 50,927
پلی استایرن مقاوم 7240 پتروشیمی تبریز 800 290 290 53,306 53,306 53,306 53,306
پلی استایرن انبساطی 200 پتروشیمی تبریز 100 380 100 50,084 55,400 55,545 55,769
پلی استایرن انبساطی 300 پتروشیمی تبریز 50 80 20 50,084 50,084 50,084 50,084
پلی استایرن انبساطی 400 پتروشیمی تبریز 50 0 0 49,102 0 0 0
پلی استایرن انبساطی 300(مچینگ) پتروشیمی تبریز 0 30 30 50,084 50,084 50,084 50,084
پلی پروپیلن فیلم HP525J پلی پروپیلن جم 5,984 10,956 5,984 43,047 47,351 47,351 47,351
پلی پروپیلن شیمیایی EPC40R پتروشیمی مارون 110 44 22 49,076 49,076 49,076 49,076
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C پتروشیمی مارون 440 176 88 49,076 49,076 49,076 49,076
پلی پروپیلن شیمیایی MR230C(مچینگ) پتروشیمی مارون 0 44 44 49,076 49,076 49,076 49,076
پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C نوید زرشیمی 294 525 294 49,076 49,799 50,409 51,229
پلی پروپیلن نساجی C30S پتروشیمی مارون 770 2,310 770 42,730 43,241 43,851 45,000
پلی پروپیلن نساجی HP552R پتروشیمی شازند 1,000 1,540 1,000 42,730 43,030 43,157 43,743
پلی پروپیلن نساجی OFF - HP565S درجه 1 پتروشیمی شازند 90 0 0 41,313 0 0 0
پلی پروپیلن نساجی PYI250 پتروشیمی پلی نار 420 399 357 42,730 42,730 42,730 42,730
پلی پروپیلن نساجی SF060 پتروشیمی پلی نار 420 945 420 42,730 43,339 43,837 44,730
پلی پروپیلن نساجی PYI250(مچینگ) پتروشیمی پلی نار 0 63 63 42,730 42,730 42,730 42,730

قیمت مواداولیه؛ ۴ آبان ۱۳۹۵جدول روز/هفتگی
عنوانقیمتاختلافدرصد اختلاف
0035 40,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX5 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Jam 43,900 ریال 600 1.37% نمودار و آرشیو
EX5 Amir - نمودار و آرشیو
EX5 Bakhtar - نمودار و آرشیو
EX5 Marun - نمودار و آرشیو
F7000 Mehr - نمودار و آرشیو
F7000 Ilam 45,100 ریال -100 0.22% نمودار و آرشیو
5110 42,800 ریال -200 0.47% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam 41,950 ریال -450 1.06% نمودار و آرشیو
Bl3 Marun 41,600 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar 40,700 ریال 50 0.12% نمودار و آرشیو
0075 47,200 ریال -200 0.42% نمودار و آرشیو
020 45,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lf190 44,500 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
2420h 44,100 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2420d 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 44,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
2102 Off1 - نمودار و آرشیو
2100 - نمودار و آرشیو
2100 Off1 - نمودار و آرشیو
2200 41,500 ریال 600 1.45% نمودار و آرشیو
Lld209 Amir 44,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
Lld209 Arak 43,750 ریال 250 0.57% نمودار و آرشیو
LLD Lorestan - نمودار و آرشیو
LLD Tabriz 42,200 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Jam - نمودار و آرشیو
EX3 Jam Kaf - نمودار و آرشیو
EX3 Amir - نمودار و آرشیو
EX3 Arak - نمودار و آرشیو
EX3 Bandar - نمودار و آرشیو
EX3 Amir kaf 43,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Arak kaf 43,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EX3 Bandar kaf - نمودار و آرشیو
Z30G - نمودار و آرشیو
V30G - نمودار و آرشیو
Z30s 43,200 ریال 200 0.46% نمودار و آرشیو
C30s 44,000 ریال 1000 2.27% نمودار و آرشیو
V30s - نمودار و آرشیو
3840 Tabriz 47,800 ریال 300 0.63% نمودار و آرشیو
3840 Off1 - نمودار و آرشیو
7240 61,500 ریال 2300 3.74% نمودار و آرشیو
1540 50,500 ریال 1000 1.98% نمودار و آرشیو
781 41,800 ریال 800 1.91% نمودار و آرشیو
785 41,000 ریال 1000 2.44% نمودار و آرشیو
821 41,200 ریال 200 0.49% نمودار و آرشیو
825 40,800 ریال -100 0.24% نمودار و آرشیو
5030 75,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
525 52,500 ریال 10000 19.05% نمودار و آرشیو
552R Jam - نمودار و آرشیو
552R Arak Kaf - نمودار و آرشیو
552R Arak - نمودار و آرشیو
510L Jam 44,000 ریال 1200 2.73% نمودار و آرشیو
510L Jam kaf - نمودار و آرشیو
510L Navid - نمودار و آرشیو
550J Jam 48,000 ریال 3500 7.29% نمودار و آرشیو
10733 - نمودار و آرشیو
10720 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10417 65,800 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
10415 65,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R40maron 51,000 ریال -2500 4.67% نمودار و آرشیو
R60 51,500 ریال 1600 3.11% نمودار و آرشیو
548R 44,000 ریال 500 1.14% نمودار و آرشیو
RP340 44,000 ریال -200 0.45% نمودار و آرشیو
440G - نمودار و آرشیو
440J 59,000 ریال 10000 16.95% نمودار و آرشیو
440L 45,000 ریال -500 1.1% نمودار و آرشیو
MR230 45,300 ریال 1100 2.43% نمودار و آرشیو
ZR230 45,700 ریال -300 0.65% نمودار و آرشیو
N40 - نمودار و آرشیو
N50 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
332C 46,100 ریال 100 0.22% نمودار و آرشیو
332L 49,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
5218 41,700 ریال 100 0.24% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun 44,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
PE100 Maroun kaf - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand - نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S65 Ghadir kaf 42,800 ریال 10200 23.83% نمودار و آرشیو
PVC S65 Arvand kaf 42,800 ریال 10300 24.07% نمودار و آرشیو
PVC S65 BandarEmam kaf 43,500 ریال 10300 23.68% نمودار و آرشیو
PVC S65 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S70 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
PVC S70 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir - نمودار و آرشیو
PVC S57 Abadan kaf - نمودار و آرشیو
PVC S57 Ghadir kaf - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam - نمودار و آرشیو
PVC S60 BandarEmam kaf - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
EX5 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
5110 Off1 - نمودار و آرشیو
5110 Off2 - نمودار و آرشیو
6020 - نمودار و آرشیو
620 42,500 ریال 700 1.65% نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off1 - نمودار و آرشیو
Bl3 Jam Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Marun Off2 - نمودار و آرشیو
Bl3 Bakhtar Off1 - نمودار و آرشیو
EPS 200 55,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 300 53,700 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
EPS 400 53,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
510L Arak - نمودار و آرشیو
5620 42,300 ریال 300 0.71% نمودار و آرشیو
Absn50 - نمودار و آرشیو
ABS150 58,300 ریال 200 0.34% نمودار و آرشیو
Lale 1922 42,500 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
MR1600 58,000 ریال نمودار و آرشیو
1922 Arya - نمودار و آرشیو
J740 58,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
R200 56,600 ریال 600 1.06% نمودار و آرشیو
2004Tc 44,400 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
3202 - نمودار و آرشیو
3713 - نمودار و آرشیو
BL4 jam 46,000 ریال 0 0% نمودار و آرشیو
52518 43,000 ریال 700 1.63% نمودار و آرشیو
Hi500 40,000 ریال -200 0.5% نمودار و آرشیو
EX3 Off1 - نمودار و آرشیو
220Kj - نمودار و آرشیو
552 Maroun - نمودار و آرشیو
2420K - نمودار و آرشیو
R40 Arak 50,500 ریال 1500 2.97% نمودار و آرشیو
060 - نمودار و آرشیو